2017-05-06_172346
2017-05-06_172346
previous arrow
next arrow

หัวข้ออบรมสัมมนา การคำนวณวัสดุทนไฟเบื้องต้น

หัวข้ออบรมสัมมนา การติดตั้งวัสดุทนไฟเบื้องต้น
พฤษภาคม 11, 2020
 งานเลี้ยง ณ. เชียงการีล่า ธนิยะพลาซ่า สีลม
มกราคม 24, 2020

หัวข้ออบรมสัมมนา การคำนวณวัสดุทนไฟเบื้องต้น

 วิธีการคำนวณวัสดุทนไฟ

 

หัวข้ออบรมสัมมนา การคำนวณวัสดุทนไฟ

ทางแผนก ควบคุมการติดตั้ง  ได้มีจัดฝึกอบรมภายใน   หลักสูตรการคำนวณวัสดุทนไฟเบื้องต้น  เพื่อที่จะช่วยให้บุคลากรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อความก้าวหน้าของพนักงานแต่ละคน และความก้าวหน้าของบริษัทไปพร้อมกัน

 

วันที่    :   28 พฤษภาคม 2563

สถานที่   :   ห้องสัมมนา TSS ชั้น 1 อาคารอิฐทนไฟ

หัวข้อสัมมนา

  • หลักสูตรการคำนวณวัสดุทนไฟเบื้องต้น

● Please follow our TSS News and Activities at “https://www.facebook.com/tssrefractory

Top