2017-05-06_172346
2017-05-06_172346
previous arrow
next arrow

การจัดประชุมสัมมนา บรรยายโดย Rockwool

การฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
กรกฎาคม 5, 2018
การไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภหรือไฉ่ซิ่งเอี้ยประจำปี 2563
มกราคม 15, 2020

การจัดประชุมสัมมนา บรรยายโดย Rockwool

 

วันที่    :    วันพุธ   12 กรกฎาคม 2561

เวลา   :    9.00 น. – 12.30 น.

สถานที่   :   ห้องสัมมนา  TSS  ชั้น 1 อาคารอิฐทนไฟ

ข้อมูลที่อยู่  :    399/2-3 หมู่ที่ 8 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

หัวข้อการประชุม :

ความรู้เบื้องต้นและเทคนิคการติดตั้งฉนวนใยหินร็อควูล(Prorox)อย่างถูกวิธี

  • ความรู้เบื้องต้นและคุณสมบัติพิเศษของฉนวนใยหินร็อควูล
  • ความแตกต่างระหว่างฉนวนใยหินร็อควูล(Prorox) และ สินค้านำเข้าจากต่างประเทศ
  • เทคนิคการติดตั้งฉนวนใยหินอย่างถูกวิธี
  • การคำนวณค่าถ่ายเทความร้อนและค่าประหยัดพลังงานจากโปรแกรมคำนวณ

กำหนดการประชุม :

9.00 น. – 9.30 น.         :        ลงทะเบียน
9.30 น. – 10.40 น.       :        อบรมช่วงที่ 1
10.30 น. – 10.45 น.      :       พักเบรค รับประทานอาหารว่าง และ เข้า กิจกรรม ถาม- ตอบ
10.45 น. – 12.30 น.      :        อบรมช่วงที่ 2

● Please follow our TSS News and Activities at “https://www.facebook.com/tssrefractory

Top