2017-05-06_172346
2017-05-06_172346
previous arrow
next arrow

หัวข้ออบรมสัมมนา การติดตั้งวัสดุทนไฟเบื้องต้น

การตรวจประเมินภายในองค์กร
เมษายน 15, 2020
หัวข้ออบรมสัมมนา การคำนวณวัสดุทนไฟเบื้องต้น
พฤษภาคม 13, 2020

หัวข้ออบรมสัมมนา การติดตั้งวัสดุทนไฟเบื้องต้น

 การติดตั้งวัสดุทนไฟเบื้องต้น

 

หัวข้ออบรมสัมมนา การติดตั้งวัสดุทนไฟเบื้องต้น

ทางแผนก ควบคุมการติดตั้ง  ได้มีจัดฝึกอบรมภายใน   หลักสูตรการติดตั้งวัสดุทนไฟเบื้องต้น   และการติดตั้งวัสดุทนไฟที่ถูกวิธี สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสินค้าวัสดุทนไฟให้ดียิ่งขึ้นได้.

 

วันที่    :   9 พฤษภาคม 2563

สถานที่   :   ห้องสัมมนา TSS ชั้น 1 อาคารอิฐทนไฟ

หัวข้อสัมมนา

  • หลักสูตรการติดตั้งวัสดุทนไฟเบื้องต้น

● Please follow our TSS News and Activities at “https://www.facebook.com/tssrefractory

Top