2017-05-06_172346
2017-05-06_172346
previous arrow
next arrow
คำจำกัดความ คอนกรีตทนไฟ
คำจำกัดความ คอนกรีตทนไฟ
มกราคม 29, 2020
คำจำกัดความ คอนกรีตทนไฟ
คำจำกัดความของคอนกรีตทนไฟ
สิงหาคม 29, 2022
การหล่อคอนกรีตทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

การหล่อคอนกรีตทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

การหล่อ คอนกรีตทนไฟ (Casting)

 

การหล่อ คอนกรีตทนไฟ มีวิธีเตรียมอุปกรณ์และสามารถปฎิบัติเองได้ตามขั้นตอนดังนี้

 

สารบัญ

 

อุปกรณ์ที่ใช้ใน การหล่อ คอนกรีตทนไฟ

1. เครื่องผสม แบบ Pan Mixer มีความเร็วรอบ 35-40 รอบ/นาที เพื่อให้การผสมระหว่างน้ำและคอนกรีตทนไฟเข้ากันได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วหรือถ้าไม่มีเครื่องผสม สามารถใช้สว่านไฟฟ้า กวนให้เป็นเนื้อเดียวกัน

เครื่องผสม คอนกรีตทนไฟ

2. หัวเขย่า (Vibrator) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่าหรือเท่ากับ 1 นิ้ว โดยมีความเร็วรอบ 10,000 – 15,000 รอบ/นาที เพื่อให้มวลสารกระจายอย่างสม่ำเสมอ และได้คอนกรีตทนไฟที่มีคุณภาพสูง

หัวเขย่า คอนกรีตทนไฟ

3. กระบอกตวงน้ำ ขนาด 1-2 ลิตร

กระบอกตวงน้ำ

4. นาฬิกาจับเวลา 

นาฬิกา จับเวลา

การหล่อ คอนกรีตทนไฟ

การหล่อ คอนกรีตทนไฟ มีข้อปฎิบัติดังนี้

 

1. แบบที่ใช้ในการหล่อ อาจเป็นแบบไม้หรือเหล็กก็ได้ และจะต้องไม่มีรอยรั่วซึม ก่อนหล่อควรทาด้านใน แบบหล่อด้วยน้ำมันทาแบบ เช่น จาระบี หรือพาราฟิน เพื่อให้ถอดแบบได้ง่่ายขึ้น

การหล่อ คอนกรีตทนไฟ วิธีที่1

2. การใช้หัวเขย่า (Vibrator) ควรเขย่าไล่จากล้างขึ้นบน และควรถอนหัวเขย่าจากคอนกรีตทนไฟอย่างช้าๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรูหรือโพร่งอากาศเหลืออยู่หาก ถอนหัวเขย่าแล้วเกิดรู แสดงว่าส่วนผสมของคอนกรีตทนไฟ นั้นในปริมาณน้ำน้อยเกินไป

การหล่อ คอนกรีตทนไฟ วิธีที่2

3. ในการเขย่าคอนกรีตทนไฟ ต้องใช้เวลาที่พอดี สังเกตได้จาก น้ำที่เริ่มเยิ้มขึ้น มาบนผิวหน้าคอนกรีตทนไฟ  ทั้งนี้ไม่ควรใช้เวลาเขย่านานเกินไป

การหล่อ คอนกรีตทนไฟ วิธีที่3

4. หลังหล่อเสร็จไม่ควรตกแต่งผิวหน้าให้เรียบ เพื่อให้การระเหยน้ำออกเป็นไปอย่างสะดวก

วิธีเลือกใช้งาน คอนกรีตทนไฟ

  • เลือกจากอุณหภูมิการใช้งานเหมาะสม
  • การรับน้ำหนักและแรงกระแทกจากการใช้งาน
  • การเสียดสีจากของแข็งและก๊าซภายในเตา
  • การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโดยฉับพลัน
  • การกัดกร่อนทางเคมีจากน้ำโลหะ ตะกรัน (slag) และเถ้าถ่าน รวมทั้งอัคคาไลน์

 

วิธีใช้งาน คอนกรีตทนไฟ

  • ใช้เทหล่อเมื่อติดตั้งโครงสร้างต่างๆ แทนอิฐ Fireclay หรือ High Alumina เช่นผนังหลังคาของเตา เตาหลอมเหล็ก เตาอบเหล็ก เบ้ารับน้ำเหล็ก  เตาหลอมอลูมิเนียม
  • ใช้หล่อแทนอิฐ High Alumina บริเวณหลังคาเตา EAF, หัวฉีด, Nose Ring, Kiln load และ Burner Block
  • ใช้เป็น Back up lining ของอิฐไฟร์เคลย์ และอิฐอลูมินาสูง ในหม้อไอน้ำ, เตาเผาเซรามิก, เตาเหล็กรีดซ้ำ, เตาหลอมแก้ว เตาเผาขยะประสิทธิภาพสูง และเตา Periodic เป็นต้น
  • ใช้เป็น Back up lining ของ Cyclone, Preheaters และ Cooler ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ และใช้เป็นพื้นของรถเตาเซรามิก เป็นต้น

การหล่อ คอนกรีตทนไฟ , การหล่อ คอนกรีตทนไฟ , การหล่อ คอนกรีตทนไฟ , การหล่อ คอนกรีตทนไฟ

ประเภทของ คอนกรีตทนไฟ

1. คอนกรีตทนไฟ ชนิดทั่วไป (Conventional Castables)

เป็นคอนกรีตทนไฟผสมเสร็จบรรจุถุงพร้อมใช้งานได้ทันที  มีให้เลือกตั้งแต่อุณหภูมิใช้งาน  1,000-1,8000 C สามารถผสมน้ำได้ 10%-15% ทำให้มีการไหลตัวที่ดี ง่ายต่อการหล่อและเหมาะ สำหรับการใช้งานทั่วไป แบ่งออกเป็น 4 ชนิด ได้แก่

– คอนกรีตทนไฟชนิดสำหรับใช้กับงานหล่อทั่วไป (Normal Castable)

– คอนกรีตทนไฟชนิดสำหรับงานที่ต้องการความแข็งแรงสามารถรับน้ำหนักได้ดี (ES Series, Extra Strength)

คอนกรีตทนไฟชนิดที่เป็นฉนวนกันความร้อน (LW Series, Lightweight)

– คอนกรีตทนไฟชนิดทนต่อการขัดสี (CG Series, Coarse Grain)

 

คอนกรีตทนไฟ

 

2.คอนกรีตทนไฟ ชนิดที่มีปริมาณซีเมนต์น้อย (Low Cement Castables: LCC)

เป็นคอนกรีตทนไฟที่มีจุดเด่นกว่าคอนกรีตทนไฟชนิดทั่วไป กล่าวคือคงความแข็งแรงอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงการเพิ่มอุณหภูมิขณะจุดเตา (Heating up) มีความแข็งแรงสูงทั้งในอุณหภูมิห้องและอุณหภูมิใช้งานทนต่อการขัดสี การแตกร่อน จากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและทนต่อการกัดกร่อนของอัลคาไลน์ได้ดีกว่า คอนกรีตทนไฟชนิดทั่วไป ทั้งนี้เนื่องจากมีส่วนประกอบของ Lime (CaO) ระหว่าง 1.0 % ถึง 2.5%

 

3.คอนกรีตทนไฟ ชนิดที่มีปริมาณซีเมนต์น้อยมาก

เป็นคอนกรีตทนไฟที่มีจุดเด่นคือ  มีความแข็งแรง ทนต่อการขัดสีสูงและสามารถทนต่อการกัดกร่อนจากปฎิกิริยาทางเคมี (Chemical Attacks) ได้ดีเนื่องจากมีส่วนประกอบของ Lime (CaO) น้อยมากเพียง 0.2% ถึง 1.0%

คอนกรีตทนไฟ ที่จำหน่าย

คอนกรีตทนไฟ NORMAL

สำหรับใช้กับงานหล่อทั่วไป ต้านทานการกัดกร่อนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิได้ดี

การหดตัวต่ำทนการร้าวร่อน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณภูมิได้ดี ความแข็งแรงสูง ค่าปริมาตรคงตัว

castable 13

 

CAST 13

คอนกรีตทนไฟ Castable 13

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,300 °C

castable 16

 

CAST 16

คอนกรีตทนไฟ Castable 16

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,600 °C

castable 18 SP

 

CAST 18 SP

คอนกรีตทนไฟ Castable 18 SP

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,800 °C

castable 14

 

CAST 14

คอนกรีตทนไฟ Castable 14

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,400 °C

castable 16 SP

 

CAST 16 SP

คอนกรีตทนไฟ Castable 16 SP

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,600 °C

castable 15

 

CAST 15

คอนกรีตทนไฟ Castable 15

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,500 °C

castable 18

 

CAST 18

คอนกรีตทนไฟ Castable 18

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,800 °C

คอนกรีตทนไฟ ES SERIES

สำหรับงานที่ต้องการความแข็งแรง สามารถรับน้ำหนักได้ดี

castable 13 es

 

CAST 13 ES

คอนกรีตทนไฟ Castable 13 ES

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,300 °C

castable 15 es

 

CAST 15 ES

คอนกรีตทนไฟ Castable 15 ES

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,500 °C

คอนกรีตทนไฟ LW SERIES

เป็นฉนวนป้องกัน การสูญเสียความร้อนและช่วยประหยัดพลังงาน

castable 10 lw

 

CAST 10 LW

คอนกรีตทนไฟ Castable 10 LW

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,000 °C

castable 14 lw

 

CAST 14 LW

คอนกรีตทนไฟ Castable 14 LW

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,400 °C

castable 11 lw

 

CAST 11 LW

คอนกรีตทนไฟ Castable 11 LW

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,100 °C

castable 15 lw

 

CAST 15 LW

คอนกรีตทนไฟ Castable 15 LW

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,500 °C

castable 13 lw

 

CAST 13 LW

คอนกรีตทนไฟ Castable 13 ES

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,300 °C

castable 18 LW

 

CAST 18 LW

คอนกรีตทนไฟ Castable 18 LW

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,800 °C

คอนกรีตทนไฟ CG SERIES

สำหรับงานที่ต้องการความแข็งแรง ทนต่อการขัดสีและการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างฉับพลัน

castable 13 cg

 

CAST 13 CG

คอนกรีตทนไฟ Castable 13 CG

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,300 °C

castable 17 CG

 

CAST 17 CG

คอนกรีตทนไฟ Castable 17 CG

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,700 °C

castable 14 CG

 

CAST 14 CG

คอนกรีตทนไฟ Castable 14 CG

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,400 °C

castable 15 cg

 

CAST 15 CG

คอนกรีตทนไฟ Castable 15 CG

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,500 °C

วันสต็อปเซอร์วิส

รวมถึงการสั่งซื้อได้ง่ายๆ

ที่ไลน์ LINE@ ID : @tssrefractory คลิก https://lin.ee/D1XQRAH

สั่งซื้อ SHOPEE : https://bit.ly/44prjJC

LAZADA : https://bit.ly/41UhK3A

หรือโทร 0-23943820-2 ค่ะ
Top