Slider
วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ
การเก็บรักษา ปูนทนไฟ
มกราคม 23, 2018
ปูนทนไฟ
วิธีการทดสอบความเหนียว ปูนทนไฟ
กุมภาพันธ์ 7, 2019

การอุ่นเตา

วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

การอุ่นเตา

หลังจากที่ได้ก่อเตาเรียบร้อยแล้ว ควรอุ่นเตาตามอัตราการเพิ่มอุณหภูมิดังกราฟ เพื่อไม่ให้เกิดการแตกร้าวบริเวณแนวของปูนทนไฟ เนื่องจากการหดตัวอย่างรวดเร็ว

  • ช่วงที่1 ปรับอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 30-500c/ ชั่วโมง
  • ช่วงที่ 2 รักษาอุณหภูมิที่ 5600cเป็นเวลา 5 ชั่วโมง
  • ช่วงที่ 3 ปรับอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 30-50 0c/ ชั่วโมงจนถึงอุณหภูมิใช้งาน

 

 

Top