2017-05-06_172346
2017-05-06_172346
previous arrow
next arrow
ประเภทของ คอนกรีตทนไฟ
ประเภทของคอนกรีตทนไฟ
มกราคม 29, 2020
วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ
การอุ่นเตา
มกราคม 29, 2020
วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

การเก็บรักษา ปูนทนไฟ

การเก็บรักษา ปูนทนไฟ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ปูนทนไฟมีคุณภาพดี สะดวกในการขนย้าย

การเก็บรักษา ปูนทนไฟ

การเก็บรักษา ปูนทนไฟ

 1. การเก็บรักษา ปูนทนไฟ ควรเก็บไว้ในที่ร่ม แห้ง ไม่ชื้นและอย่าเปียกน้ำ
 2. จัดเก็บแยกประเภทและคุณภาพเพื่อง่ายต่อการนำไปใช้งาน
 3. ไม่ควรเก็บโดยซ้อนทับมากเกินกว่า 2 กระบะ เพราะจะทำให้ปูนทนไฟอัดตัวแข็งเป็นก้อน
 4. ควรใช้ปูนทนไฟให้หมดถุงหรือถัง หากเหลือควรรัดปากถุงหรือปิดฝาถังให้สนิททุกครั้งเพื่อไม่ให้ปูนทนไฟแข็งตัวและสามารถนำกลับมาให้ได้อีกครั้ง

  ปูนทนไฟ ที่จำหน่าย

  ACP   เป็นปูนทนไฟ ที่มีคุณสมบัติต่อต้าน ปฎิกริยาเคมีที่เป็น กรด เป็นปูนชนิดเปียก

  อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน 1350 องศาเซลเซียส

   

  ALC 32   เป็นปูนทนไฟ ที่มีคุณสมบัติ อลูมิน่า-โครเมี่ยม Alumina-Chrome Mortar

  อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน 1650 องศาเซลเซียส

   

  AM 30   เป็นปูนทนไฟ ที่มีคุณสมบัติ High-Duty Air-Setting M0rtar ( Wet Type )

  อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน 1500 องศาเซลเซียส

   

  AM 30 (W)  เป็นปูนทนไฟ ที่มีคุณสมบัติ High-Duty Air-Setting Mortar ( Wet Type )

  อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน 1500 องศาเซลเซียส

   

  AM 43  เป็นปูนทนไฟ ที่มีคุณสมบัติ Super-Duty Air-Setting Mortar ( Dry Type )

  อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน 1600 องศาเซลเซียส

   

  AM 43 (W)   เป็นปูนที่มีคุณสมบัติ Super-Duty Air-Setting Mortar ( Dry Type )

  อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน 1600 องศาเซลเซียส

   

  AM 70  เป็นปูนทนไฟ ที่มีคุณสมบัติ Air-Setting High-Alumina Mortar ( Dry Type )

  อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน 1650 องศาเซลเซียส

   

  AM 70 (W)  เป็นปูนทนไฟ ที่มีคุณสมบัติ Air-Setting High-Alumina Mortar ( Wet Type )

  อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน 1650 องศาเซลเซียส

   

  HM 30  เป็นปูนทนไฟ ที่มีคุณสมบัติ High-Duty Heat-Setting Mortar

  อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน 1500 องศาเซลเซียส

   

  HM 43  เป็นปูนทนไฟ ที่มีคุณสมบัติ Super-Duty Heat-Setting Mortar

  อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน 1600 องศาเซลเซียส

   

  HM 70  เป็นปูนทนไฟ ที่มีคุณสมบัติ Heat-Setting High-Alumina Mortar

  อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน 1650 องศาเซลเซียส

   

  HM 90   เป็นปูนทนไฟ ที่มีคุณสมบัติ Heat-Setting High-Alumina Mortar

  อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน 1725 องศาเซลเซียส

   

  HM SK 30  เป็นปูนทนไฟ ที่มีคุณสมบัติ  High-Duty Heat-Setting Mortar

  อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน 1450 องศาเซลเซียส

   

  HM SK 32  เป็นปูนทนไฟ ที่มีคุณสมบัติ  High-Duty Heat-Setting Mortar

  อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน 1500 องศาเซลเซียส

   

  HM SK 34   เป็นปูนทนไฟ ที่มีคุณสมบัติ  High-Duty Heat-Setting Mortar

  อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน 1600 องศาเซลเซียส

   

  HM SK 36  เป็นปูนทนไฟ ที่มีคุณสมบัติ  High-Alumina Heat-Setting  Mortar

  อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน 1650 องศาเซลเซียส

   

  LITE MORTAR  เป็นปูนทนไฟ ที่มีคุณสมบัติ  Super-Duty Air-Setting Mortar (Dry Type)

   

  M AM 80  เป็นปูนทนไฟ ที่มีคุณสมบัติ  Air-Setting Magnesite Mortar (Dry Type)

  อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน 1600 องศาเซลเซียส

   

  M HM 90  เป็นปูนทนไฟ ที่มีคุณสมบัติ  Heat-Setting Magnesite Mortar (Dry Type)

  อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน 1725 องศาเซลเซียส

   

  M HM 95  เป็นปูนทนไฟ ที่มีคุณสมบัติ  Heat-Setting Magnesite Mortar (Dry Type)

  อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน 1725 องศาเซลเซียส

   

  MORTAR APK 990   เป็นปูนทนไฟ ที่มีคุณสมบัติ  Sodium Free Acid Resistant  Mortar (Dry Type)

  อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน 1000 องศาเซลเซียส

   

  PM 80 (W)  เป็นปูนทนไฟ ที่มีคุณสมบัติ  Phosphate-Bonded High-Alumina Mortar (Wet Type)

  อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน 1650 องศาเซลเซียส

   

  PM SK 38 (W) เป็นปูนทนไฟ ที่มีคุณสมบัติ  Phosphate-Bonded High-Alumina Mortar (Wet Type)

  อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน 1650 องศาเซลเซียส

   

  การเก็บรักษา ปูนทนไฟ , การเก็บรักษา ปูนทนไฟ , การเก็บรักษา ปูนทนไฟ , การเก็บรักษา ปูนทนไฟ

  เข้าไปที่เมนูสินค้า และเลือกรายการสินค้าที่ต้องการใส่ตะกร้า เพื่อส่งมาสอบถาม ราคา
  สนใจ สอบถามข้อมูล เพิ่มเติมเกี่ยวกับ สินค้าได้ที่ ฝ่ายขาย โทร 0-2394-3820-2 ข้อมูลในหน้า “ติดต่อเรา / Contact Us” หรือ

  Website    : http://www.tssrefractory.com

  Facebook  : https://www.facebook.com/tssrefractory/

  Line            : https://line.me/R/ti/p/%40tssrefractory

Top