2017-05-06_172346
2017-05-06_172346
previous arrow
next arrow
การใช้งานปูนทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ
การใช้งาน ปูนทนไฟ
สิงหาคม 18, 2022
วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ
หลักการเลือกใช้ ปูนทนไฟ
สิงหาคม 18, 2022
การเตรียมปูนทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

การเตรียม ปูนทนไฟ

การเตรียม ปูนทนไฟ เป็นการจัดเตรียมเนื้อปูน ผสมวัสดุทนไฟ ในสัดส่วนที่กำหนดเพื่อให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพ ไม่แตกหัก และทนไฟในอุณหภูมิที่ต้อง ถ้าเตรียมได้ถูกค้องทำให้เกิดการสูญเสียน้อย ประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำงาน

การเตรียม ปูนทนไฟ

 

การเตรียม ปูนทนไฟ ชนิดแห้ง

  1. การเตรียมปูนทนไฟ ต้องตวงน้ำสะอาดที่ใช้ผสมปูนทนไฟตามเปอร์เซนต์น้ำที่กำหนดไว้ที่ถุง
  2. โรยผงปูนทนไฟลงในถังผสมทีละน้อยจนหมด  ซึ่งในขณะที่โรยปูนทนไฟให้เปิดสว่านไฟฟ้าติดใบพัดกวนอยู่ตลอดเวลา
  3. กวนต่ออีกจนกว่าปูนทนไฟจะเป็นเนื้อเดียวกัน  และเหนียวพอเหมาะกับการใช้งาน
  4. ถ้าเป็นชนิดที่ให้ความแข็งแรงที่อุณหภูมิห้อง ควรผสมหมักทิ้งไว้ 24 ซม. และต้องกวนอีกครั้งก่อนนำไปใช้งาน

การเตรียม ปูนทนไฟ ชนิดเปียก

  1. เปิดปากถังใช้สว่านไฟฟ้าติดใบพัดกวนปูนทนไฟให้ทั่ว  โดยใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที
  2. หากเนื้อปูนทนไฟข้นเกินไป  ให้เติมน้ำสะอาดปรับความหนืดของปูนทนไฟให้เหมาะสมกับการใช้งาน และต้องกาวนปูนทนไปนั้นให้เป็นเนื้อเดียวกันก่อนนำไปใช้งาน

การเตรียมปูนทนไฟการเตรียมปูนทนไฟ

การเตรียม ปูนทนไฟ สำหรับใช้งาน

ปูนทนไฟ ที่จำหน่าย

ACP   เป็นปูนทนไฟ ที่มีคุณสมบัติต่อต้าน ปฎิกริยาเคมีที่เป็น กรด เป็นปูนชนิดเปียก

อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน 1350 องศาเซลเซียส

 

ALC 32   เป็นปูนทนไฟ ที่มีคุณสมบัติ อลูมิน่า-โครเมี่ยม Alumina-Chrome Mortar

อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน 1650 องศาเซลเซียส

 

AM 30   เป็นปูนทนไฟ ที่มีคุณสมบัติ High-Duty Air-Setting M0rtar ( Wet Type )

อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน 1500 องศาเซลเซียส

 

AM 30 (W)  เป็นปูนทนไฟ ที่มีคุณสมบัติ High-Duty Air-Setting Mortar ( Wet Type )

อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน 1500 องศาเซลเซียส

 

AM 43  เป็นปูนทนไฟ ที่มีคุณสมบัติ Super-Duty Air-Setting Mortar ( Dry Type )

อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน 1600 องศาเซลเซียส

 

AM 43 (W)   เป็นปูนที่มีคุณสมบัติ Super-Duty Air-Setting Mortar ( Dry Type )

อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน 1600 องศาเซลเซียส

 

AM 70  เป็นปูนทนไฟ ที่มีคุณสมบัติ Air-Setting High-Alumina Mortar ( Dry Type )

อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน 1650 องศาเซลเซียส

 

AM 70 (W)  เป็นปูนทนไฟ ที่มีคุณสมบัติ Air-Setting High-Alumina Mortar ( Wet Type )

อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน 1650 องศาเซลเซียส

 

HM 30  เป็นปูนทนไฟ ที่มีคุณสมบัติ High-Duty Heat-Setting Mortar

อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน 1500 องศาเซลเซียส

 

HM 43  เป็นปูนทนไฟ ที่มีคุณสมบัติ Super-Duty Heat-Setting Mortar

อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน 1600 องศาเซลเซียส

 

HM 70  เป็นปูนทนไฟ ที่มีคุณสมบัติ Heat-Setting High-Alumina Mortar

อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน 1650 องศาเซลเซียส

 

HM 90   เป็นปูนทนไฟ ที่มีคุณสมบัติ Heat-Setting High-Alumina Mortar

อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน 1725 องศาเซลเซียส

 

HM SK 30  เป็นปูนทนไฟ ที่มีคุณสมบัติ  High-Duty Heat-Setting Mortar

อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน 1450 องศาเซลเซียส

 

HM SK 32  เป็นปูนทนไฟ ที่มีคุณสมบัติ  High-Duty Heat-Setting Mortar

อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน 1500 องศาเซลเซียส

 

HM SK 34   เป็นปูนทนไฟ ที่มีคุณสมบัติ  High-Duty Heat-Setting Mortar

อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน 1600 องศาเซลเซียส

 

HM SK 36  เป็นปูนทนไฟ ที่มีคุณสมบัติ  High-Alumina Heat-Setting  Mortar

อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน 1650 องศาเซลเซียส

 

LITE MORTAR  เป็นปูนทนไฟ ที่มีคุณสมบัติ  Super-Duty Air-Setting Mortar (Dry Type)

 

M AM 80  เป็นปูนทนไฟ ที่มีคุณสมบัติ  Air-Setting Magnesite Mortar (Dry Type)

อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน 1600 องศาเซลเซียส

 

M HM 90  เป็นปูนทนไฟ ที่มีคุณสมบัติ  Heat-Setting Magnesite Mortar (Dry Type)

อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน 1725 องศาเซลเซียส

 

M HM 95  เป็นปูนทนไฟ ที่มีคุณสมบัติ  Heat-Setting Magnesite Mortar (Dry Type)

อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน 1725 องศาเซลเซียส

 

MORTAR APK 990   เป็นปูนทนไฟ ที่มีคุณสมบัติ  Sodium Free Acid Resistant  Mortar (Dry Type)

อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน 1000 องศาเซลเซียส

 

PM 80 (W)  เป็นปูนทนไฟ ที่มีคุณสมบัติ  Phosphate-Bonded High-Alumina Mortar (Wet Type)

อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน 1650 องศาเซลเซียส

 

PM SK 38 (W) เป็นปูนทนไฟ ที่มีคุณสมบัติ  Phosphate-Bonded High-Alumina Mortar (Wet Type)

อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน 1650 องศาเซลเซียส

การเตรียม ปูนทนไฟ การเตรียม ปูนทนไฟ การเตรียม ปูนทนไฟ การเตรียม ปูนทนไฟ การเตรียม ปูนทนไฟ

เข้าไปที่เมนูสินค้า และเลือกรายการสินค้าที่ต้องการใส่ตะกร้า เพื่อส่งมาสอบถาม ราคา
สนใจ สอบถามข้อมูล เพิ่มเติมเกี่ยวกับ สินค้าได้ที่ ฝ่ายขาย โทร 0-2394-3820-2 ข้อมูลในหน้า “ติดต่อเรา / Contact Us” หรือ

Website    : http://www.tssrefractory.com

Facebook  : https://www.facebook.com/tssrefractory/

Line            : https://line.me/R/ti/p/%40tssrefractory

Top