2017-05-06_172346
2017-05-06_172346
previous arrow
next arrow
ปูนทนไฟ
วิธีการทดสอบความเหนียว ปูนทนไฟ
สิงหาคม 29, 2022
การเตรียมปูนทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ
การเตรียม ปูนทนไฟ
สิงหาคม 29, 2022
การใช้งานปูนทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

การใช้งาน ปูนทนไฟ

การใช้งาน ปูนทนไฟ มีหลักวิธีการเตรียมดังนี้

  • ในการเตรียมปูนทนไฟทิ้งไว้เป็นเวลานาน ๆ ควรกวนให้เป็นเนื้อเดียวกันอีกครั้งก่อนนำมาใช้งาน
  • ฉาบปูนทนไฟลงบนผิวอิฐทนไฟที่จะนำมาก่อทั่วทั้งหน้าอิฐให้มีความหนาไม่เกิน 2 มม.
  • ใช้ค้อนพลาสติกปรับแต่งระดับด้วยการตีอิฐทนไฟให้อยู่ในระดับเดียวกัน ซึ่งอาจทำให้ปูนทนไฟเยิ้มออกมาตามแนวก่อเล็กน้อย

 

 

การใช้งาน ปูนทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ เซรามิกส์ไฟเบอร์

 

 

 

การใช้งาน ปูนทนไฟ

ปูนทนไฟ ที่จัดจำหน่าย

ACP   เป็นปูนทนไฟที่มีคุณสมบัติต่อต้าน ปฎิกริยาเคมีที่เป็น กรด เป็นปูนชนิดเปียก

อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน 1350 องศาเซลเซียส

ปูนทนไฟ ACP วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

ALC 32   เป็นปูนทนไฟที่มีคุณสมบัติ อลูมิน่า-โครเมี่ยม Alumina-Chrome Mortar

อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน 1650 องศาเซลเซียส

ปูนทนไฟ ALC 32 วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ เตาหลอม เตาอบ

AM 30   เป็นปูนทนไฟที่มีคุณสมบัติ High-Duty Air-Setting M0rtar ( Wet Type )

อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน 1500 องศาเซลเซียส

 ปูนทนไฟ AM 30 วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ เตาหลอม เตาอบ

AM 30 (W)  เป็นปูนทนไฟที่มีคุณสมบัติ High-Duty Air-Setting Mortar ( Wet Type )

อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน 1500 องศาเซลเซียส

ปูนทนไฟ AM 30 (W) วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ เตาหลอม เตาอบ

AM 43  เป็นปูนทนไฟที่มีคุณสมบัติ Super-Duty Air-Setting Mortar ( Dry Type )

อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน 1600 องศาเซลเซียส

ปูนทนไฟ AM 43 วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

AM 43 (W)   เป็นปูนทนไฟที่มีคุณสมบัติ Super-Duty Air-Setting Mortar ( Dry Type )

อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน 1600 องศาเซลเซียส

ปูนทนไฟ AM 43 (W) วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

AM 70  เป็นปูนทนไฟที่มีคุณสมบัติ Air-Setting High-Alumina Mortar ( Dry Type )

อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน 1650 องศาเซลเซียส

ปูนทนไฟ AM 70 วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

AM 70 (W)  เป็นปูนทนไฟที่มีคุณสมบัติ Air-Setting High-Alumina Mortar ( Wet Type )

อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน 1650 องศาเซลเซียส

ปูนทนไฟ AM 70 (W) วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

HM 30  เป็นปูนทนไฟที่มีคุณสมบัติ High-Duty Heat-Setting Mortar

อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน 1500 องศาเซลเซียส

ปูนทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

HM 43  เป็นปูนทนไฟที่มีคุณสมบัติ Super-Duty Heat-Setting Mortar

อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน 1600 องศาเซลเซียส

ปูนทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

HM 70  เป็นปูนทนไฟที่มีคุณสมบัติ Heat-Setting High-Alumina Mortar

อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน 1650 องศาเซลเซียส

ปูนทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

HM 90   เป็นปูนทนไฟที่มีคุณสมบัติ Heat-Setting High-Alumina Mortar

อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน 1725 องศาเซลเซียส

ปูนทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

HM SK 30  เป็นปูนทนไฟที่มีคุณสมบัติ  High-Duty Heat-Setting Mortar

อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน 1450 องศาเซลเซียส

ปูนทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

HM SK 32  เป็นปูนทนไฟที่มีคุณสมบัติ  High-Duty Heat-Setting Mortar

อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน 1500 องศาเซลเซียส

ปูนทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

HM SK 34   เป็นปูนทนไฟที่มีคุณสมบัติ  High-Duty Heat-Setting Mortar

อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน 1600 องศาเซลเซียส

วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

HM SK 36  เป็นปูนทนไฟที่มีคุณสมบัติ  High-Alumina Heat-Setting  Mortar

อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน 1650 องศาเซลเซียส

ปูนทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

LITE MORTAR  เป็นปูนทนไฟที่มีคุณสมบัติ  Super-Duty Air-Setting Mortar (Dry Type)

ปูนทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

M AM 80  เป็นปูนทนไฟที่มีคุณสมบัติ  Air-Setting Magnesite Mortar (Dry Type)

อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน 1600 องศาเซลเซียส

M AM 80 

M HM 90  เป็นปูนทนไฟที่มีคุณสมบัติ  Heat-Setting Magnesite Mortar (Dry Type)

อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน 1725 องศาเซลเซียส

M HM 90 

M HM 95  เป็นปูนทนไฟที่มีคุณสมบัติ  Heat-Setting Magnesite Mortar (Dry Type)

อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน 1725 องศาเซลเซียส

M HM 95

MORTAR APK 990   เป็นปูนทนไฟที่มีคุณสมบัติ  Sodium Free Acid Resistant  Mortar (Dry Type)

อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน 1000 องศาเซลเซียส

MORTAR APK 990

PM 80 (W)  เป็นปูนทนไฟที่มีคุณสมบัติ  Phosphate-Bonded High-Alumina Mortar (Wet Type)

อุณหภูมิสูงสุด ที่ใช้งาน 1650 องศาเซลเซียส

PM 80 (W)

PM SK 38 (W) เป็นปูนทนไฟที่มีคุณสมบัติ  Phosphate-Bonded High-Alumina Mortar (Wet Type)

อุณหภูมิสูงสุด ที่ใช้งาน 1650 องศาเซลเซียส

PM SK 38 (W)

การใช้งาน ปูนทนไฟ , การใช้งาน ปูนทนไฟ ,การใช้งาน ปูนทนไฟ , การใช้งาน ปูนทนไฟ

สนใจ สอบถามข้อมูล เพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าได้ที่ ฝ่ายขาย โทร 0-2394-3820-2 ข้อมูลในหน้า “ติดต่อเรา / Contact Us” หรือ

เข้าไปที่เมนูสินค้า และเลือกรายการสินค้าที่ต้องการใส่ตะกร้า เพื่อส่งมาสอบถามราคา

Website    : http://www.tssrefractory.com

Facebook  : https://www.facebook.com/tssrefractory/

Line            : https://line.me/R/ti/p/%40tssrefractory

Lazada :  https://www.lazada.co.th/shop/thaiss-refractory/?spm=a2o4m.pdp_revamp.seller.1.23ae401aHhCKBD&itemId=2392581406&channelSource=pdp

Shopee :  https://shopee.co.th/tssrefractory

Top