2017-05-06_172346
2017-05-06_172346
previous arrow
next arrow
เซรามิคไฟเบอร์ แคลเซียมซิลิเกต Ceramicfiber Calcium Silicate
เซรามิคไฟเบอร์
ธันวาคม 27, 2022
วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ
ซิลิเกตเคลย์ คืออะไร ?
มกราคม 29, 2020

ขั้นตอนการยิง Seal Coat HT  

การยิง Seal Coat HT

Seal Coat วิธีการยิงSeal Coat


1. อุปกรณ์ที่ใช้ ยิงSeal Coat

– เครื่องยิงSeal Coat ต้องเป็ นเครื่องที่มี ระบบไฮดรอลิค ที่พร้อมใช้งาน
– ปั้มลม หรือแหล่ง ที่มีลมมา อย่างต่อเนื่อง ที่มีแรงดัน สม่าเสมอ 4-5 bar
– สายลม อย่างหนา ที่มีความยา วพอเพียง สาหรับ จุดจ่ายลม และจุดที่ เครื่องยิง Seal Coat ตั้ง
– นั่งร้าน เพื่อยืน และเจาะรู เชื่อม Socket
– เครื่องมือ และอุปกรณ์ งานเชื่อม สาหรับเจาะรูผนัง และเชื่อม Socket ขนาด 1”

2. วัสดุที่ใช้ ยิงSeal Coat

– Seal Coat HT หรือ ฉนวนกันความร้อน แบบเหลว เหมาะ สาหรับงาน ยิงซ่อมร้อน ที่ผนังเตา โดยมีอายุ จากวันผลิต ดูได้ที่ข้างถัง ต้องไม่เกิน 12 เดือน
– Socket ขนาด 1 นิ้ว สาหรับ เชื่อมติดผนัง ที่เจาะรู เพื่อให้ สายยิงSeal Coat ประกบ ติดกับ Socket เพื่อทา การยิงได้ โดยที่ไม่มี ช่องว่าง

3. การติดตั้ง 

– การเตรียมผนัง ทำการสำรวจ ผนังเหล็ก หรือผนังเตา ที่มีความร้อนสูง หรือจุดงาน ที่ลูกค้า เป็นคนกาหนด จากนั้น ทำการเจาะรู ที่ผนังเหล็ก เป็นตารางหมากรุก ขนาดของรู ที่เจาะจะเท่ากับ Socket ขนาด 1 นิ้ว โดยระยะห่าง ของรูแต่ละรู จะอยู่ ประมาณ 250-300 มม.

– การเตรียม เครื่องยิง ทำการ ต่อสายลม และสายยิง เข้ากับตัวเครื่อง จากนั้น ทำการ ทดสอบระบบ ด้วยถังน้า และทำการ ทดลองยิง เพื่อตรวจสอบ การทำงานของเครื่อง

– การยิงSeal Coat ในพื้นที่ 1 จุด จะมีรู ที่ทำการเจาะ Socket ไว้อย่างน้อย 3 รู โดยทำการ ยิงจากล่างขึ้นบน และซ้ายไปขวา หรือขวาไปซ้าย ก็ได้ โดย เริ่มจากรูที่ 1 และ ให้สังเกต Seal Coat HT ที่จะล้น ออกไปรูที่ 2 และ 3 จากนั้น จะทำการหยุดยิง และถอดสาย ออกจากรูที่ 1 ไปใส่ รูที่ 2 และทำการ ยิงจนล้น ออกไปรูที่ 3 และ 4 อีกครั้ง ทำวน ไปจนครบ รูบนสุด

– การเก็บงาน หลังจาก ยิงSeal Coat ครบทุกรูแล้ว ให้ทำการ เก็บล้างสาย เครื่องยิง ให้สะอาด ห้ามมีSeal Coat ค้าง อยู่ในสาย เพราะจะ ทำให้ครั้ง ต่อไป สายใช้งานไม่ได้ และทำ ความสะอาด พื้นผิวที่ ทำการเชื่อม และ ยิงSeal Coat ให้เรียบร้อย

 

Seal coat ที่จัดจำหน่าย

Superwool Sealcoat HT

 

Sealcoat HT

เข้าไปที่ เมนูสินค้า และเลือก รายการสินค้า ที่ต้องการใส่ตะกร้า เพื่อส่งมา สอบถาม ราคา
สนใจ สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม เกี่ยวกับสินค้า ได้ที่ฝ่ายขาย โทร 0-2394-3820-2 ข้อมูลในหน้า “ติดต่อเรา / Contact Us” หรือ

Website    : http://www.tssrefractory.com

Facebook  : https://www.facebook.com/tssrefractory/

Line            : https://line.me/R/ti/p/%40tssrefractory

Top