2017-05-06_172346
2017-05-06_172346
previous arrow
next arrow
ทางหนีไฟ ความปลอดภัยที่ไม่ควรมองข้าม
กรกฎาคม 24, 2021
เช็คจุดซ่อมเตาด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิที่ใช้ในอุตสาหกรรม
สิงหาคม 28, 2021

ความปลอดภัย ในการทำงาน

ชุดอุปกรณ์ป้องกันอันตราย ความปลอดภัย

ความปลอดภัย (Safety) : หมายถึง สภาพแวดล้อมของการทำงาน ที่ปราศจากภัยคุกคาม ไม่มีอันตราย (Danger) และความเสี่ยงใดๆ (Risk) ในทางปฏิบัตินั้นอาจจะไม่สามารถควบคุมอันตรายหรือความเสี่ยงในการทำงานที่มีผลต่อสุขภาพ การบาดเจ็บ การพิการ การตายได้ทั้งหมด แต่ต้องมีการดำเนินงาน มีการกำหนดกิจกรรมด้านความปลอดภัยเพื่อให้เกิดอันตรายหรือความเสี่ยงน้อยสุดเท่าที่จะทำได้

 

อุบัติเหตุ (Accidents)

หมายถึง  : เหตุการณ์ อุบัติการณ์ ทุกชนิด  เช่น

1.ไม่ได้คาดคิดมาก่อน

2.ไม่ได้วางแผน / ตั้งใจก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อ  ชีวิต ทรัพย์สิน ทรัพยากรต่างๆ

อุบัติเหตุจากการทำงาน (Occupational Accident)

หมายถึง :อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในภาวะการจ้างงานก่อให้เกิดความสูญเสียต่อ  ชีวิตคน เครื่องจักร สิ่งของในเวลา ทันทีทันใด / ช่วงเวลาถัดไป ในสถานที่ทำงาน / นอกสถานที่ทำงาน

 

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ

สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุมี 2 ประการ คือ

 1. สาเหตุจากคน (Human causes) มีจำนวนถึง 90%

-ความประมาท คึกคนอง เลินเล่อ หยอกล้อกัน

– สภาพร่างกาย การเจ็บป่วย ง่วง เหม่อลอย พักผ่อนน้อย เหนื่อยล้า

– สภาพจิตใจ เศร้า ประชดประชัน

– การรีบเร่ง เพื่อให้ได้งานจำนวนมาก

– ความไม่เป็นระเบียบในการจัดเก็บอุปกรณ์

 

ซึ่งเราจะต้องปลูกฝั่งนิสัยความปลอดภัยดังนี้

 1. การระวังและเอาใจใส่กับงาน (MINDFUL)
 2. ความมีระเบียบวินัย และใส่ใจในกฎข้อบังคับในการทำงาน (DISCIPLINE)
 3. ความระมัดระวังถึงภัยที่จะเกิดขึ้น (SENSE OF VULNERABILITY)
 4. กล้าพูดเปิดใจรับฟังผู้อื่น (SPEAK UP OPEN MIND)
 5. หยุดทันทีถ้าการทำงานไม่ปลอดภัย และแก้ไขให้ถูกต้อง (STOP IF NOT SAFE  CORRECT IMMEDIATELY)
 6. หากพบสิ่งที่ผิดปกติรีบแจ้งหน่วยงานแก้ไขทันที (ADDRESS ABNOMAL CONDITION)
 7. บำรุงรักษาอุปกรณ์ให้พร้อมที่ทำงาน (MAINTINE EQUIPMENT RELIABILITY)
 8. ดูแลสุขภาพร่างการและจิตใจให้พร้อมในการทำงาน (MAINTIAN HEALTHY BODY&MIND)
 9. คิดห่วงตัวเองและผู้อื่นขณะทำงาน (RECOGNIZE  YOURSELF  & OTHERS)

 

 1. สาเหตุจากความผิดพลาดของเครื่องจักร (Mechanical failure) มีจำนวนถึง 10% ซึ่งอาจมาจาก ไฟฟ้าลัดวงจร วาว์ลเปิดปิดเสีย พัดลมเสีย ความร้อนสูง อุปกรณ์สึกหร่อ

 

วิธีการป้องการเกิดอุบัติเหตุ

 1. การป้องกันอุบัติเหตุที่มาจากคนเรา จะต้องทำให้บุคคลากรที่ทำงานอยู่ในสภาแวะล้อมที่พร้อมทำงาน มีสมาธิ ไม่ประมาท เก็บอุปกรณ์อย่าเป็นระเบียบ นอกจากนี้ควรมีเครื่องแบบทำงานที่ช่วยลดอุบัติเหตุในการทำงาน

เครื่องแบบที่ช่วยลดอุบัติเหตุมีลักษณะดังนี้

1.เครื่องแบบที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องจักร  คือ  เสื้อและกางเกงที่เป็นชิ้นเดียวกัน  ซึ่งอยู่ใน
สภาพที่เรียบร้อย  เสื้อผ้าที่ฉีกขาดไม่ควรนำมาใช้ เพราะจะทำให้เข้าไปติดกับเครื่องจักรที่กำลังหมุนได้
2.ติดกระดุมทุกเม็ดให้เรียบร้อย
3.ไม่ควรใส่เครื่องประดับ  เช่น  สร้อยคอ  นาฬิกา  แหวน
4.ต้องใส่รองเท้าหุ้มส้น  หรือรองเท้านิรภัย  เพื่อป้องกันเศษโลหะทิ่มตำ
5.ควรสวมแว่นตา  เพื่อป้องกันเศษโลหะกระเด็นเข้าตา  เช่น  การเจียระไนงาน  หรือแสงจากการเชื่อมโลหะ
6.ควรสวมหมวกในกรณีที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเคมีหรืองานทีความเสี่ยง
7.ไม่ควรไว้ผมยาวหรือมิฉะนั้นควรสวมหมวก
8.สภาพการทำงานที่มีเสียงดัง  ควรสวมที่ครอบหู

 

 1. การป้องกันอุบัติเหตุที่มาจากเครื่องจักร เกิดจากการอบรมพนังานให้ใช้เครื่องจักรอย่างถูกต้อง มีการตรวจเช็คเครื่องจักอย่างสม่ำเสมอ พนักงานรู้จักถังดับเพลิงใช้อุปกรณ์ รู้ขั่นตอนการทำงานของเครื่องจักร ซึ่งพนักงานควรมีทักษะดังนี้

1.เมื่อจะเดินเครื่องจักร ผู้ใช้ต้องรู้เสียก่อนว่าจะหยุดเครื่องอย่างไร

 1. การเปลี่ยนความเร็วรอบของเครื่องจักรหรือเปลี่ยนสายพาน เฟือง จะต้องหยุดเครื่องและตัดสวิตช์ออก           ก่อนทุกครั้ง
 2. อย่าพยายามหยุดเครื่องด้วยมือหรือร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่ง
 3. พึงระวังส่วนประกอบของเครื่องจักรที่อาจจะเป็นอันตรายได้ เช่น เฟือง  สายพาน  มีดกัดต่าง ๆ  จะต้อง   มีฝาครอบ วาว์วต่างๆ
 4. ต้องตรวจดูชิ้นงานหรือใบมีดกัดต่าง ๆ จะต้องยึดแน่นและถูกต้องก่อนทำงานเสมอ
 5. เมื่อปฏิบัติงานเสร็จแล้วต้องตัดสวิตช์ไฟฟ้าออกทุกครั้ง

 

Top