2017-05-06_172346
2017-05-06_172346
previous arrow
next arrow
วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ
การเลือกใช้วัสดุทนไฟ
มกราคม 29, 2020
การหล่อคอนกรีตทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ
การหล่อ คอนกรีตทนไฟ
มกราคม 29, 2020
คำจำกัดความ คอนกรีตทนไฟ

คำจำกัดความ คอนกรีตทนไฟ

คำจำกัดความ คอนกรีตทนไฟ

 

คำจำกัดความ คอนกรีตทนไฟ   (CASTABLE REFRACTORIES)  เป็นวัสดุทนไฟ ชนิดหนึ่ง คล้ายคอนกรีตผสมเสร็จทั่วไป แต่ใช้น้ำ ในการผสมน้อยกว่า มีคุณสมบัติ ทนไฟ หรือทนความร้อนที่ อุณหภูมิสูงได้ดีเช่นเดียวกับอิฐทนไฟ ส่วนผสมประกอบด้วย ซีเมนต์ทนไฟ และเม็ดวัสดุทนไฟหลายขนาดที่มี สัดส่วน พอเหมาะ ซึ่งเมื่อผสมน้ำตามอัตราส่วน ที่กำหนดแล้วจะให้ ความแข็งแรง สามารถใช้หล่อ เป็นโครงสร้างเตาได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว ขจัดปัญหา เรื่องระยะเวลา ในการผลิต  ค่าแบบ (กรณีที่เป็นอิฐรูปร่างพิเศษ) และการตัด อิฐทนไฟ ให้เข้ารูป  อีกทั้งยังเหมาะสมสำหรับ การใช้งาน บริเวณที่ไม่สามารถ ก่ออิฐได้เป็นอย่างดี

 

สารบัญ

ประเภทของ คอนกรีตทนไฟ

การผสม คอนกรีตทนไฟ ชนิดธรรมดา

– การผสม คอนกรีตทนไฟ ชนิดมีปริมาณ ซีเมนต์น้อย

– ข้อควรระวังในการผสม คอนกรีตทนไฟ

– คอนกรีตทนไฟ ที่จัดจำหน่าย

 

ประเภทของ คอนกรีตทนไฟ

คอนกรีตทนไฟ มีหลายชนิด แยกตามการใช้งานได้

1. คอนกรีตทนไฟ ชนิดทั่วไป (Conventional Castables) 

เป็นคอนกรีตทนไฟ ผสมเสร็จ บรรจุถุง พร้อมใช้งาน ได้ทันที  มีให้เลือก ตั้งแต่อุณหภูมิ ใช้งาน 1,000-1,8000C สามารถผสมน้ำได้ 10%-15% ทำให้มี การไหลตัว ที่ดีง่าย ต่อการหล่อ และเหมาะสำหรับ การใช้งานทั่วไป แบ่งออกเป็น 4 ชนิด ได้แก่

 1. คอนกรีตทนไฟชนิดสำหรับใช้กับ งานหล่อทั่วไป (Normal Castable)
 2. คอนกรีตทนไฟชนิดสำหรับงาน ที่ต้องการความแข็งแร งสามารถรับน้ำหนักได้ดี (ES Series, Extra Strength)
 3. คอนกรีตทนไฟชนิดที่เป็น ฉนวนกันความร้อน (LW Series, Lightweight)
 4. คอนกรีตทนไฟชนิด ทนต่อการขัดสี (CG Series, Coarse Grain)

2. คอนกรีตทนไฟ ชนิดที่มีปริมาณซีเมนต์น้อย (Low Cement Castables: LCC)

เป็นคอนกรีตทนไฟที่มีจุดเด่นกว่าคอนกรีตทนไฟชนิดทั่วไป กล่าวคือคงความแข็งแรงอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงการเพิ่มอุณหภูมิขณะจุดเตา (Heating up) มีความแข็งแรงสูงทั้งในอุณหภูมิห้อง และอุณหภูมิใช้งาน ทนต่อการขัดสี การแตกร่อน จากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ และทนต่อการกัดกร่อนของอัลคาไลน์ได้ดีกว่าคอนกรีตทนไฟชนิดทั่วไป ทั้งนี้เนื่องจากมีส่วนประกอบของ Lime (CaO) ระหว่าง 1.0 % ถึง 2.5%

3. คอนกรีตทนไฟ ชนิดที่มีปริมาณซีเมนต์น้อยมาก

เป็นคอนกรีตทนไฟที่มีจุดเด่นคือ  มีความแข็งแรง ทนต่อการขัดสีสูง และสามารถทนต่อการกัดกร่อนจากปฎิกิริยาทางเคมี (Chemical Attacks) ได้ดีเนื่องจากมีส่วนประกอบของ Lime (CaO) น้อยมากเพียง 0.2% ถึง 1.0%

 

 

คอนกรีตทนไฟ

 

 

การผสม คอนกรีตทนไฟ ชนิดธรรมดา

การผสมคอนกรีตทนไฟ

 1. ทำความสะอาด บริเวณที่จะหล่อ คอนกรีตทนไฟรวมทั้งเครื่องมือ และอุปกรณ์ เช่น เครื่องผสม(Pan Mixer) หัวเขย่า (Vibrator) ถังและเกรียง ก่อนการผสม ให้สะอาดไม่ให้มีสิ่ง แปลกปลอม ตกค้างอยู่ เช่น คอนกรีตทนไฟ หรือปูนซีเมนต์ที่ติดค้างอยู่ในถังผสม
 2. ผสมคอนกรีตทนไฟในปริมาณที่พอเหมาะกับขนาดของเครื่องผสม
 3. ผสมแห้งเป็นเวลาประมาณ 1 นาที
 4. เติมน้ำสะอาดตามเปอร์เซ็นต์ต่อน้ำหนักของคอนกรีตทนไฟที่กำหนดไว้ โดยเริ่มจากอัตราส่วนที่ต่ำสุดก่อน
 5. ผสมเป็นเวลา 3-5 นาที ไม่ควรผสมนานเกิน 5 นาที เพราะจะทำให้เกิดความร้อนขึ้น ซึ่งจะเร่งการแข็งตัวของคอนกรีตทนไฟให้เร็วขึ้น
 6. ก่อนนำไปใช้งานควรทดสอบสภาพของคอนกรีตทนไฟที่ผสมแล้ว โดยปั้นคอนกรีตทนไฟเป็นก้อนกลม โยนขึ้นให้สูง 6-12 นิ้ว แล้วรับ สังเกตลักษณะของคอนกรีตได้ดังรูป
 7. นำคอนกรีตที่ผสมนี้ไปใช้งานทันที  และควรใช้งานให้หมดภายใน 30 นาที หลังผสมเสร็จ
วิธีผสม คอนกรีตทนไฟ

การผสม คอนกรีตทนไฟ ชนิดมีปริมาณ ซีเมนต์น้อย

คอนกรีตทนไฟซีเมนต์น้อย

 1. ทำความสะอาดบริเวณที่จะหล่อคอนกรีตทนไฟรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ เช่น เครื่องผสม(Pan Mixer)หัวเขย่า (Vibrator)ถังและเกรียงก่อนการผสมให้สะอาด ไม่ให้มีสิ่งปลอมปนตกค้างอยู่
 2. ผสมคอนกรีตทนไฟในปริมาณที่พอเหมาะกับเครื่องผสมในกรณีที่เป็นชนิดแยกตัวประสาน(Separated Binder)ให้ใส่ตัวประสานตามลงไปในสัดส่วน 1 ถุงตัวประสาน ต่อ 1 ถุงคอนกรีตทนไฟ โดยพยายามโรยให้ทั่ว
 3. ผสมแห้งเป็นเวลาประมาณ 1 นาที
 4. เติมน้ำสะอาดตามเปอร์เซ็นต์ต่อน้ำหนักของคอนกรีตทนไฟที่กำหนดไว้ โดยเริ่มจากอัตราส่วนที่ต่ำสุดก่อน เนื่องจากสัดส่วนของน้ำมีผลอย่างมากต่อคุณภาพของคอนกรีตทนไฟ จึงควรควบคุมสัดส่วนน้ำตามที่กำหนดไว้อย่างเข้มงวด
 5. ผสมอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3-5 นาที ไม่ควรผสมนานเกิน 5 นาที เพราะจะทำให้เกิดความร้อนขึ้น ซึ่งจะเร่งการแข็งตัวของคอนกรีตทนไฟให้เร็วขึ้น
 6. ก่อนนำไปใช้งาน ควรทดสอบสภาพ ของคอนกรีตทนไฟ ที่ผสมแล้ว โดยหยิบคอนกรีตทนไฟ หนึ่งกำมือ และเขย่า สังเกตดูลักษณะ เนื้อคอนกรีตทนไฟ ควรจะจับตัวเป็นก้อนผิวมัน และไม่ร่วนหรือเหลวมาก หลังจากเขย่าไปมา อย่างรวดเร็ว
 7. นำคอนกรีตทนไฟ ที่ผสมนี้ไปใช้งาน ทันที  และควรใช้งานให้หมด ภายใน 30 นาที หลังผสมเสร็จ

 

ข้อควรระวังในการผสม คอนกรีตทนไฟ

 1. ควรตรวจสอบอุปกรณ์ ที่ใช้ว่าสามารถใช้งาน ได้ตามปกติ
 2. คอนกรีตทนไฟจะ แข็งตัวเร็ว ถ้าคอนกรีตทนไฟ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ปนเปื้อน ฝุ่นปูนหรือเศษคอนกรีตทนไฟเดิม
 3. หากบริเวณ ที่ทำงานมีอุณหภูมิสูง เกินไป (ปกติควรอยู่ระหว่าง 25-300c)หรือผงคอนกรีตทนไฟ อุปกรณ์ที่ใช้ และน้ำ มีความร้อน มากเกินไปคอนกรีตทนไฟ จะแข็งตัวเร็ว ดังนั้น จึงไม่ควรวางคอนกรีตทนไฟ อุปกรณ์ที่ใช้ และน้ำ ไว้กลางแดด เป็นเวลานาน ก่อนการใช้งาน
 4. น้ำที่นำมาใช้ควรเป็นน้ำที่สะอาด และไม่มีค่าเป็นกรดหรือด่าง เช่น น้ำประปา เป็นต้น
 5. หากผสมน้ำ มากเกินกว่าที่กำหนด จะทำให้คอนกรีตทนไฟ มีคุณสมบัติด้อยลงมาก เช่น  คอนกรีตทนไฟจะแข็งตัวช้า มีความแข็งแรงต่ำ มีรูพรุนหลังการเผามาก  และมีโอกาสที่จะระเบิดเมื่ออุ่นเตาเร็ว
 6. กรณีที่ผสมน้ำ น้อยเกินไป คอนกรีตจะแข็งตัวเร็ว และเนื้อคอนกรีต เรียบตัวไม่แน่น

 

 

คอนกรีตทนไฟ ที่จัดจำหน่าย

 

สนใจสินค้า คลิ๊ก >> CAST 10 LWคอนกรีตทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

(Castable) : Cast 10 LW

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,000 องศาเซียลเซียส

 

สนใจสินค้า คลิ๊ก >> CAST 11 LWคอนกรีตทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

 (Castable) : Cast 11 LW

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,100 องศาเซียลเซียส

 

สนใจสินค้า คลิ๊ก >> CAST 12

  คอนกรีตทนไฟ CAST 12 วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

(Castable) : Cast 12

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,200 องศาเซียลเซียส

 

สนใจสินค้า คลิ๊ก >> CAST 13คอนกรีตทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

(Castable) : Cast 13

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,300 องศาเซียลเซียส

สำหรับใช้กับงานหล่อทั่วไป ต้านทานการกัดกร่อนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิได้ดี

การหดตัวต่ำทนการร้าวร่อน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณภูมิได้ดี ความแข็งแรงสูง ค่าปริมาตรคงตัว

 

สนใจสินค้า คลิ๊ก >> CAST 13 CGวัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

(Castable) : Cast 13 CG

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,300 องศาเซียลเซียส

 

 

สนใจสินค้า คลิ๊ก >> CAST 13 ESคอนกรีตทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

(Castable) : Cast 13 ES

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,300 องศาเซียลเซียส

 

สนใจสินค้า คลิ๊ก >> CAST 13 LWคอนกรีตทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

(Castable) : Cast 13 LW

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,300 องศาเซียลเซียส

 

สนใจสินค้า คลิ๊ก >> CAST 13 LWSคอนกรีคทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

(Castable) : Cast 13 LWS

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,300 องศาเซียลเซียส

 

สนใจสินค้า คลิ๊ก >> CAST 14คอนกรัตทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

(Castable) : Cast 14

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,400 องศาเซียลเซียส

 

สนใจสินค้า คลิ๊ก >> CAST 14 CGคอนกรีตทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

   (Castable) : Cast 14 CG

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,400 องศาเซียลเซียส

 

สนใจสินค้า คลิ๊ก >> CAST 14 LWคอนกรีตทนไฟ cast-14-lw วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

(Castable) : Cast 14 LW

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,400 องศาเซียลเซียส

 

สนใจสินค้า คลิ๊ก >> CAST 14 Mคอนกรีตทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ (Castable) : Cast 14 M

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,400 องศาเซียลเซียส

 

คอนกรีตทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ(Castable) : Cast 15 

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,500 องศาเซียลเซียส

 

สนใจสินค้า คลิ๊ก >> CAST 15 CG

คอนกรีตทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

(Castable) : Cast 15 CG

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,500 องศาเซียลเซียส

 

สนใจสินค้า คลิ๊ก >> CAST 15 ES

คอนกรีตทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

(Castable) : Cast 15 ES

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,500 องศาเซียลเซียส

 

สนใจสินค้า คลิ๊ก >> CAST 15 LW

คอนกรีตทนไฟวัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

(Castable) : Cast 15 LW

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,500 องศาเซียลเซียส

 

สนใจสินค้า คลิ๊ก >> EAZYFLOW 40

    คอนกรีตทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

(Castable) : EAZYFLOW 40

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,450 องศาเซียลเซียส

 

สนใจสินค้า คลิ๊ก >> CAST 15 M

    คอนกรีตทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

(Castable) : Cast 15 M

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,500 องศาเซียลเซียส

 

สนใจสินค้า คลิ๊ก >> CAST 16

คอนกรีตทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

(Castable) : Cast 16 M

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,600 องศาเซียลเซียส

 

สนใจสินค้า คลิ๊ก >> CAST 16 ES

คอนกรีตทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

(Castable) : Cast 16 ES

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,600 องศาเซียลเซียส

 

สนใจสินค้า คลิ๊ก >> CAST 16 SP

8vodiu9mowaวัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

(Castable) : Cast 16 SP

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,600 องศาเซียลเซียส

 

สนใจสินค้า คลิ๊ก >> CAST 17 CG

คอนกรีตทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

(Castable) : Cast 17 CG

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,700 องศาเซียลเซียส

 

สนใจสินค้า คลิ๊ก >> CAST 17 Mคอนกรีตทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

(Castable) : Cast 17 M

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,700 องศาเซียลเซียส

 

สนใจสินค้า คลิ๊ก >> CAST 18

คอนกรีตทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

(Castable) : Cast 18

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,800 องศาเซียลเซียส

 

สนใจสินค้า คลิ๊ก >> CAST 18 ES

คอนกรีตทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

 

(Castable) : Cast 18 ES

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,800 องศาเซียลเซียส

 

สนใจสินค้า คลิ๊ก >> CAST 18 LW

คอนกรีตทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

(Castable) : Cast 18 LW

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,800 องศาเซียลเซียส

 

สนใจสินค้า คลิ๊ก >> CAST 18 SP

คอนกรีตทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

(Castable) : Cast 18 SP

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,800 องศาเซียลเซียส

 

  คอนกรีตทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

(Castable) : DURALITE 1800

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,800 องศาเซียลเซียส

 

   สนใจสินค้า คลิ๊ก >> DURALITE 2000

คอนกรีตทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

(Castable) : DURALITE 2000

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,000 องศาเซียลเซียส

 

สนใจสินค้า คลิ๊ก >> DURALITE 2200

    คอนกรีตทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

(Castable) : DURALITE 2200

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,204 องศาเซียลเซียส

 

สนใจสินค้า คลิ๊ก >> DURALITE 2300คอนกรีตทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

(Castable) : DURALITE 2300

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,260 องศาเซียลเซียส

 

วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

(Castable) : DURALITE 2500 HS

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,370 องศาเซียลเซียส

 

สนใจสินค้า คลิ๊ก >> DURALITE V124

    คอนกรีตทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

(Castable) : DURALITE V124

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,100 องศาเซียลเซียส

 

สนใจสินค้า คลิ๊ก >> EAZYFLOW 40 (FINE)

   คอนกรีตทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

(Castable) : EAZYFLOW 40 (FINE)

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,450 องศาเซียลเซียส

 

วันสต็อปเซอร์วิส

รวมถึงการสั่งซื้อได้ง่ายๆ

ที่ไลน์ LINE@ ID : @tssrefractory คลิก https://lin.ee/D1XQRAH

สั่งซื้อ SHOPEE : https://bit.ly/44prjJC

LAZADA : https://bit.ly/41UhK3A

หรือโทร 0-23943820-2 ค่ะ
Top