2017-05-06_172346
2017-05-06_172346
previous arrow
next arrow
วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ
ประเภทของวัสดุทนไฟ
ตุลาคม 26, 2022
เตาอบชิ้นงานมิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ
เครื่องล้างและเตาอบชิ้นงาน
มิถุนายน 27, 2017
วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

คำจำกัดความ วัสดุทนไฟ refractory

คำจำกัดความ วัสดุทนไฟ refractory โดยจำกัดความ จะหมายถึง วัสดุพวกอโลหะซึ่งสามารถนำมาใช้ก่อสร้างหรือเตาต่างๆ ที่ใช้งานที่อณุหภูมิสูงได้ โดยไม่เกิดการหลอมเหลวเสียรูปร่างไปขณะใช้งานคุณสมบัติประการแรกของวัสดุทนไฟก็คือ ความทนไฟ นอกจากนี้แล้ว

ลักษณะการใช้งานต่าง ๆ คุณสมบัติที่สำคัญอื่น ๆ ของ วัสดุทนไฟ ยังประกอบด้วย

  •  ต้องสามารถรับน้ำหนักขณะใช้งานที่อุณหภูมิสูงได้เพียงพอ
  • โดยไม่เกิดการยุบตัว
  • ทนการขัดสีจากลม ฝุ่น หรือวัสดุต่างๆ ได้ดีที่อุณหภูมิสูงทนการกัดกร่อนจากสารเคมี หรือสารประกอบหลอมเหลวต่างๆได้เมื่อใช้งาน เป็นต้น

คำจำกัดความ วัสดุทนไฟ

  อิฐทนไฟ (Refractory Brick) อิฐทนไฟ SRIC

มีลักษณะเป็นก้อน  การใช้งานส่วนมากจะนำไปใช้งานก่อ เช่น  ในการก่อสร้างเตาเผา เป็นต้น อิฐทนไฟเป็นวัสดุทนไฟประเภทที่สามารถรักษาขนาดสัณฐานเดิม เมื่อผ่านการใช้ และมีคุณสมบัติต่างๆ ดีกว่าวัสดุทนไฟ ประเภทอื่น ๆ ดังนั้นงานส่วนมาก มักจะใช้อิฐทนไฟ เป็นส่วนใหญ่

ประเภทของ วัสดุทนไฟ

คำจำกัดความ วัสดุทนไฟ , คำจำกัดความ วัสดุทนไฟ , คำจำกัดความ วัสดุทนไฟ , คำจำกัดความ วัสดุทนไฟ

 อิฐฉนวนกันความร้อน (Insulating Brick)

เป็น ประเภทของวัสดุทนไฟ อีกชนิดที่นิยมใช้งาน อิฐฉนวนกันความร้อน ใช้สำหรับ ป้องกันการสูญเสีย ความร้อนออกไปภายนอก สามารถใช้ได้กับ งานก่อทั่ว ๆไป ซึ่งมีหลายคุณภาพให้เลือกใช้ ตามแต่อุณหภูมิที่ใช้งาน

วัสดุทนไฟ

 

ปูนทนไฟ (Mortar)

เป็น ประเภทของวัสดุทนไฟ ชนิดพิเศษ เนื้อละเอียด ใช้ในการก่ออิฐทนไฟ ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อม ระหว่างอิฐ และป้องกัน การแทรกซึม ของก๊าซ หรือของเหลวซึมออกจากรอยต่อ ระหว่างอิฐ โดยจะใช้ก่อหนาเพียง 1-2 มม. เท่านั้น ปูนทนไฟโดยทั่วไป แบ่งตามลักษณะผลิตภัณฑ์เป็น 2 ประเภท คือ

– ปูนทนไฟชนิดที่ต้องให้ความร้อนจึงจะแข็งตัว

เป็นปูนทนไฟ ชนิดผงแห้ง(Dry Type) ซึ่งการใช้งานต้องนำไป ผสมน้ำตาม สัดส่วนที่กำหนดไว้ข้างถุงก่อน การใช้งาน ปูนทนไฟ ขนิดนี้จะให้ความแข็งแรงสมบูรณ์เมื่อได้รับความร้อนสูงเกินกว่า 1,0000C  เรียกว่า HEAT SETTING MORTAR(HM)

– ปูนทนไฟชนิดที่ให้ความแข็งแรง ที่อุณหภูมิห้อง

ปูนทนไฟ ชนิดนี้มีทั้งขนิดผงแห้ง(Dry Type) ซึ่งต้องผสมน้ำก่อนนำไปใช้งาน และขนิดเปียก(Wet Type) ซึ่งผสมเสร็จ พร้อมใช้งานได้ทันที  เมื่อทิ้งไว้จะแข็งตัวเองที่อุณหภูมิห้อง  เรียกว่า AIR SETTING MORTAR (AM)

 

ประเภทของ วัสดุทนไฟ

 

  คอนกรีตทนไฟ (Castable Refractories)  คอนกรีตทนไฟ SRIC 

เป็นส่วนผสม ของเม็ดวัสดุทนไฟ ชนิดต่าง ๆ กับซิเมนต์ทนไฟซึ่งมีอลูมิน่าสูง  คล้ายคอนกรีต ผสมเสร็จทั่วไป แต่ใช้น้ำ ในการผสมน้อยกว่า มีคุณสมบัติ ทนไฟ หรือทนความร้อนที่ อุณหภูมิสูงได้ดีเช่นเดียวกับอิฐทนไฟ ส่วนผสมประกอบด้วย ซีเมนต์ทนไฟ และเม็ดวัสดุทนไฟหลายขนาดที่มี สัดส่วน พอเหมาะ ซึ่งเมื่อผสมน้ำ ตามอัตราส่วน ที่กำหนดแล้วจะให้ ความแข็งแรง สามารถใช้หล่อ เป็นโครงสร้างเตา ได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว ขจัดปัญหา เรื่องระยะเวลา ในการผลิต  ค่าแบบ (กรณีที่เป็นอิฐรูปร่างพิเศษ) และการตัด อิฐทนไฟ ให้เข้ารูป  อีกทั้งยังเหมาะสมสำหรับ การใช้งาน บริเวณที่ไม่สามารถก่ออิฐ ได้เป็นอย่างดี

 

 

พลาสติดทนไฟ (Plastic)

พลาสติกทนไฟ ลักษณะเป็นก้อนเหนียว คล้ายดินน้ำมัน ประกอบด้วย เม็ดวัสดุทนไฟ ชนิดต่าง ๆ กับพวกดิน  หรือสารเคมี ซึ่งทำให้เกิดความเหนียว มักใช้ใน การปะซ่อมผนังเตา ที่แตกบิ่น ให้ความสะดวกรวดเร็ว ในการซ่อมแซม  และยังใช้เป็นโครงสร้างของ เตาเผาได้อีกด้วย
ลักษณะเด่น
♦ มีความแข็งแรง และความหนาแน่นสูง สามารถรักษารูปทรง สัณฐาน ให้คงที่ภายใต้ระดับอุณหภูมิใช้งานรวมทั้งมีการหดตัวต่ำ
♦ ทนต่อการหลุดร่อน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง อุณภูมิอย่างรวดเร็ว และทน slag ที่เป็นกรดชนิดต่าง ๆ
♦ มีทั้งชนิดที่แข็งตัว หลังจากให้ความร้อน และชนิดแข็งตัวที่อุณหภูมิห้อง
การใช้งาน
♦ สามารถใช้ติดตั้งเป็นโครงสร้าง ของเตาแทนการใช้ อิฐทนไฟได้ ในเตาหลายชนิด
♦ ติดตั้งได้ง่ายด้วยค้อนลม
♦ ใช้ในอุตสาหกรรมเหล็ก บริเวณที่มีอุณหภูมิสูง เช่น บริเวณ Burner Block  หลังคาเตา และผนังของ Reheating furnaces เป็นต้น

 

 

ประเภทของวัสดุทนไฟ

ผลิตภัณฑ์ที่จัดจำน่าย เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่น่าเชื่อถือ จาก SRIC , SCG เป็นที่ยอมรับจาก ผู้ใช้งาน

การเลือกใช้ วัสดุทนไฟ 

ในการเลือกคอนกรีตทนไฟ ไปใช้งาน จะต้องเลือกชั้น คุณภาพของ คอนกรีตทนไฟ ให้เหมาะสมกับ สภาพ การใช้งานโดยปัจจัยที่ควรนำมาพิจารณา ในเบื้องต้นได้แก่

  •  อุณหภูมิการใช้งาน
  • การรับน้ำหนัก และแรงกระแทก จากการใช้งาน
  • การเสียดสีจากของแข็ง และก๊าซภายในเตาเผา
  • การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ โดยฉับพลัน
  • การกัดกร่อนทางเคมี จากน้ำโลหะ ตะกรัน(Slag) และเถ้าถ่าน รวมทั้งอัลคาไลน์ 

 

ลักษณะของ วัสดุทนไฟ

วัสดุทนไฟ มี 2 ลักษณะ

  1. วัสดุทนไฟที่มีรูปร่างแน่นอน  Shaped Refractory

– อิฐทนไฟ

2. วัสดุทนไฟ ที่มีรูปร่างไม่แน่นอน  Unshaped Refractory หรือ Momolithic

– คอนกรีตทนไฟ Refractory Concrete

– ปูนทนไฟ Refractory Mortar

– ผงตำ Ramming Mix

– ผงยิง Gunning Mox

– ผงฉาบ Patching Material

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าได้ที่ฝ่ายขาย โทร 0-2394-3820-2 ข้อมูลในหน้า “ติดต่อเรา / Contact Us” หรือ คำจำกัดความ วัสดุทนไฟ

เข้าไปที่เมนูสินค้าและเลือกรายการสินค้าที่ต้องการใส่ตะกร้าเพื่อส่ง มาสอบถาม ราคา

Website    : http://www.tssrefractory.com

Facebook  : https://www.facebook.com/tssrefractory/

Line            : https://line.me/R/ti/p/%40tssrefractory

Lazada :  https://www.lazada.co.th/shop/thaiss-refractory/?spm=a2o4m.pdp_revamp.seller.1.23ae401aHhCKBD&itemId=2392581406&channelSource=pdp

Shopee :  https://shopee.co.th/tssrefractory

Top