2017-05-06_172346
2017-05-06_172346
previous arrow
next arrow

ตรวจสุขภาพประจำปี 2563

“ทำดีเพื่อพ่อ” บริจาค ปฏิทินเก่าเพื่อทำอักษรเบรลล์
กุมภาพันธ์ 1, 2020
อบรมดับเพลิง ฝึกซ้อมหนีไฟ
พฤศจิกายน 6, 2019

ตรวจสุขภาพประจำปี 2563

ตรวจสุขภาพประจำปี 2563

 

 

 

บริษัท ไทย เอส เอส อิฐทนไฟ จำกัด ได้มีการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2563  โดยทางบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ การดูแลสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์นั้นเป็นเรื่องสำคัญที่ตัวเราควรใส่ใจเพื่อเป็นการป้องกันหรือสามารถรักษาได้ทันท่วงที   โดยมีแพทย์และเจ้าหน้าที่ จากศูนย์ตรวจสุขภาพสำโรงการแพทย์  ได้เข้ามาให้บริการตรวจสุขภาพ  และยังมีการตรวจค่าสายตาให้ แก่พนักงาน อีกด้วย    ในวันอังคาร ที่ 4  มกราคม 2563

 

 

 

ภาพบรรยากาศ การตรวจสุขภาพประจำปี

 

Top