fbpx
Slider

ตรวจสุขภาพประจำปี 2563

“ทำดีเพื่อพ่อ” บริจาค ปฏิทินเก่าเพื่อทำอักษรเบรลล์
กุมภาพันธ์ 1, 2020
อบรมดับเพลิง ฝึกซ้อมหนีไฟ
พฤศจิกายน 6, 2019

ตรวจสุขภาพประจำปี 2563

ตรวจสุขภาพประจำปี 2563

 

 

 

บริษัท ไทย เอส เอส อิฐทนไฟ จำกัด ได้มีการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2563  โดยทางบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ การดูแลสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์นั้นเป็นเรื่องสำคัญที่ตัวเราควรใส่ใจเพื่อเป็นการป้องกันหรือสามารถรักษาได้ทันท่วงที   โดยมีแพทย์และเจ้าหน้าที่ จากศูนย์ตรวจสุขภาพสำโรงการแพทย์  ได้เข้ามาให้บริการตรวจสุขภาพ  และยังมีการตรวจค่าสายตาให้ แก่พนักงาน อีกด้วย    ในวันอังคาร ที่ 4  มกราคม 2563

 

 

 

ภาพบรรยากาศ การตรวจสุขภาพประจำปี

 

Top