2017-05-06_172346
2017-05-06_172346
previous arrow
next arrow

ทิ้งขยะติดเชื้อโควิด-19 อย่างไร ไม่ให้แพร่เชื้อ

เช็คจุดซ่อมเตาด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิที่ใช้ในอุตสาหกรรม
สิงหาคม 28, 2021
เตาเผาขยะติดเชื้อ ในภาวะโควิด 19 ระบาด
กันยายน 1, 2021

ทิ้งขยะติดเชื้อโควิด-19 อย่างไร ไม่ให้แพร่เชื้อ

ทิ้งขยะติดเชื้อโควิด-19 อย่างไร ไม่ให้แพร่เชื้อ   ขยะติดเชื้อคืออะไร?

คือสิ่งของที่สัมผัสกับสารคัดหลั่งของผู้ป่วย เช่น น้ำมูก น้ำลายและเลือด เป็นต้น ซึ่งขยะติดเชื้อนี้รวมไปถึงชุดตรวจ COVID-19 ด้วยตัวเองอย่าง Antigen Test Kit หน้ากากอนามัย ภาชนะใส่อาหารและช้อนส้อมพลาสติก (แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง) และขวดน้ำดื่มหรือหลอดดูดน้ำพลาสติก(แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง) ด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงควรจัดการฆ่าเชื้อและมัดปากถุงในสนิทเรียบร้อย ก่อนทิ้งขยะเพื่อส่งกำจัดขั้นต่อไป   ในช่วงที่โรคระบาดหนักโตวิด 19 ที่ระบาดมากว่า 2 ปีแล้วทำให้ขยะติดเชื้อในประเทศสูงขึ้น  เนื่องจากขยะติดเชื้อนั้นส่วนมากมาจากวัสดุที่เราป้องกัน อย่าเช่น หน้ากากอนามัย ชุดPPE หรืออุปกรณ์ทำความสะอาด เช่นสำลี กระดาษทิซซู่ ผ้าก๊อต ผ้าพันแผล   แม้กระทั่งอุปกรณ์ที่ใช้ในสถานพยาบาลอย่าง ถุงมือยาง เข็มฉีดยา ชุด antigen test kit เมื่อใช้งานแล้วสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นขยะติดเชื้อทั้งสิ้น   เมื่อมีขยะติดเชื้อเพิ่มขึ้นเราควรจัดการขยะติดเชื้อให้อยู่ในสถานที่ ที่มีความปลอดภัย รอการกำจัดและทำลายต่อไป การเตรียมความพร้อมรับมือกับขยะติดเชื้อ 1.เตรียมชุดพ้นแอลกอฮอล ลดการสัมผัสมากที่สุด ทำความสะอาดแม้กระทั่งรองเท้าที่สวมใส่ 2.ผู้ที่มีโอกาสสัมผัสกับขยะติดเชื้อควรสวมใส่ชุดป้องกันการติดเชื้อ 3.แยกขยะที่มีการติดเชื้ออย่างชัดเจนด้วยถุงสีแดง หากมีพวกของมีคมให้เก็บในที่ป้องกันของมีคม ควรมีถังขยะสีแดงบ่งบอกว่าเป็นขยะติดเชื้อ 4. มีสถานที่ชัดเจนที่เก็บขยะติดเชื้อ เมื่อมีการเคลื่อนย้ายไปกำจัดหรือทำลายก็ทำความสะอาดและฉีดพ้นด้วยแอลกอฮอล 5. แจ้งให้เจ้าหน้าที่เก็บขยะหรือหน่วยงานเก็บขยะติดเชื้อทราบเพื่อรอการทำลาย การกำจัดมูลขยะติดเชื้อ ซึ่งสามารถกำจัดได้หลายวิธีคือ

    • เผาในเตาเผา
    • ทำลายเชื้อด้วยไอน้ำ
    • ทำลายเชื้อด้วยความร้อน
    • วิธีอื่นๆ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราช กิจจานุเษกษา
(ที่มา : กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ) รูปภาพ : โรงพยาบาลศิครินทร์ ● Please follow our TSS News and Activities at “https://www.facebook.com/tssrefractory

 

Top