2017-05-06_172346
2017-05-06_172346
previous arrow
next arrow
วัสดุทนไฟ คืออะไร
วัสดุทนไฟ คืออะไร
พฤษภาคม 29, 2022
การบ่มและการอุ่นเตา
การบ่มและการอุ่นเตา
มิถุนายน 17, 2017
วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

ประเภทของวัสดุทนไฟ

 

วัสดุทนไฟมีกี่ประเภทและคุณสมบัติของวัสดุทนไฟเหมาะกับงานแบบไหน

 

ประเภทของวัสดุทนไฟ มีหลากหลายรูปแบบ  ซี่งใช้กับงานที่แตกต่างกันไปดังนี้

ประเภทของวัสดุทนไฟ refractory โดยจำกัดความ จะหมายถึง วัสดุพวกอโลหะ ซึ่งสามารถนำมาใช้ก่อสร้างหรือเตาต่างๆ ที่ใช้งานที่อณุหภูมิสูงได้ โดยไม่เกิดการหลอมเหลวเสียรูปร่างไปขณะใช้งาน คุณสมบัติประการแรกของวัสดุทนไฟก็คือ ความทนไฟ นอกจากนี้แล้ว

ลักษณะการใช้งานต่าง ๆ คุณสมบัติที่สำคัญอื่น ๆ ของวัสดุททนไฟยังประกอบด้วย

  • ต้องสามารถรับน้ำหนักขณะใช้งานที่อุณหภูมิสูงได้เพียงพอ
  • โดยไม่เกิดการยุบตัว
  • ทนการขัดสีจากลม ฝุ่น หรือวัสดุต่างๆ ได้ดีที่อุณหภูมิสูงทนการกัดกร่อนจากสารเคมี หรือสารประกอบหลอมเหลวต่างๆได้เมื่อใช้งาน เป็นต้น

 

ประเภทของวัสดุทนไฟ มีหลากหลายรูปแบบ  ซี่งใช้กับงานที่แตกต่างกันไปดังนี้

 

   อิฐทนไฟ (Refractory Brick) อิฐทนไฟ SRIC

มีลักษณะเป็นก้อน  การใช้งานส่วนมากจะนำไปใช้งานก่อ เช่น  ในการก่อสร้างเตาเผา เป็นต้น อิฐทนไฟเป็นวัสดุทนไฟประเภทที่สามารถรักษาขนาดสัณฐานเดิม เมื่อผ่านการใช้ และมีคุณสมบัติต่างๆ ดีกว่าวัสดุทนไฟ ประเภทอื่น ๆ ดังนั้นงานส่วนมาก มักจะใช้อิฐทนไฟ เป็นส่วนใหญ่

 

ประเภทของวัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ

 

 

  อิฐฉนวนกันความร้อน (Insulating Brick)

เป็น ประเภทของวัสดุทนไฟ อีกชนิดที่นิยมใช้งาน อิฐฉนวนกันความร้อน ใช้สำหรับ ป้องกันการสูญเสีย ความร้อนออกไปภายนอก สามารถใช้ได้กับ งานก่อทั่ว ๆไป ซึ่งมีหลายคุณภาพให้เลือกใช้ ตามแต่อุณหภูมิที่ใช้งาน

อ่านเพิ่มเติม : อิฐทนไฟ ใช้งานกับอะไร? ทนอุณหภูมิเท่าไร (Refractory Brick)

 

ประเภทของวัสดุทนไฟ อิฐฉนวนกันความร้อน

 

 

ประเภทของวัสดุทนไฟ ปูนทนไฟ (Mortar)

เป็น ประเภทของวัสดุทนไฟ ชนิดพิเศษ เนื้อละเอียด ใช้ในการก่ออิฐทนไฟ ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อม ระหว่างอิฐ และป้องกัน การแทรกซึม ของก๊าซ หรือของเหลวซึมออกจากรอยต่อ ระหว่างอิฐ โดยจะใช้ก่อหนาเพียง 1-2 มม. เท่านั้น ปูนทนไฟโดยทั่วไป แบ่งตามลักษณะผลิตภัณฑ์เป็น 2 ประเภท คือ

 

– ปูนทนไฟชนิดที่ต้องให้ความร้อนจึงจะแข็งตัว

เป็นปูนทนไฟ ชนิดผงแห้ง(Dry Type) ซึ่งการใช้งานต้องนำไป ผสมน้ำตาม สัดส่วนที่กำหนดไว้ข้างถุงก่อน การใช้งาน ปูนทนไฟ ขนิดนี้จะให้ความแข็งแรงสมบูรณ์เมื่อได้รับความร้อนสูงเกินกว่า 1,0000C  เรียกว่า HEAT SETTING MORTAR(HM)

– ปูนทนไฟชนิดที่ให้ความแข็งแรง ที่อุณหภูมิห้อง

ปูนทนไฟ ชนิดนี้มีทั้งขนิดผงแห้ง(Dry Type) ซึ่งต้องผสมน้ำก่อนนำไปใช้งาน และขนิดเปียก(Wet Type) ซึ่งผสมเสร็จ พร้อมใช้งานได้ทันที  เมื่อทิ้งไว้จะแข็งตัวเองที่อุณหภูมิห้อง  เรียกว่า AIR SETTING MORTAR (AM)

อ่านเพิ่มเติม : ปูนทนไฟ Mortar

อ่านเพิ่มเติม : ปูนทนไฟ ปูนมอร์ตาร์ ทนอุณหภูมิได้เท่าไหร่ เลือกอย่างไรให้เหมาะกับงานก่อเตา

 

ประเภทของวัสดุทนไฟ ปูนทนไฟ

 

 

ประเภทของวัสดุทนไฟ คอนกรีตทนไฟ (Castable Refractories)  คอนกรีตทนไฟ SRIC 

เป็นส่วนผสม ของเม็ด วัสดุทนไฟ ชนิดต่าง ๆ กับซิเมนต์ทนไฟซึ่งมีอลูมิน่าสูง  คล้ายคอนกรีต ผสมเสร็จทั่วไป แต่ใช้น้ำ ในการผสมน้อยกว่า มีคุณสมบัติ ทนไฟ หรือทนความร้อนที่ อุณหภูมิสูงได้ดีเช่นเดียวกับอิฐทนไฟ ส่วนผสมประกอบด้วย ซีเมนต์ทนไฟ และเม็ดวัสดุทนไฟหลายขนาดที่มี สัดส่วน พอเหมาะ ซึ่งเมื่อผสมน้ำ ตามอัตราส่วน ที่กำหนดแล้วจะให้ ความแข็งแรง สามารถใช้หล่อ เป็นโครงสร้างเตา ได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว ขจัดปัญหา เรื่องระยะเวลา ในการผลิต  ค่าแบบ (กรณีที่เป็นอิฐรูปร่างพิเศษ) และการตัด อิฐทนไฟ ให้เข้ารูป  อีกทั้งยังเหมาะสมสำหรับ การใช้งาน บริเวณที่ไม่สามารถก่ออิฐ ได้เป็นอย่างดี

อ่านเพิ่มเติม : ประเภทของคอนกรีตทนไฟ

 

ประเภทของวัสดุทนไฟ คอนกรีตทนไฟ

 

 

ประเภทของวัสดุทนไฟ พลาสติดทนไฟ (Plastic) 

พลาสติกทนไฟ ลักษณะเป็นก้อนเหนียว คล้ายดินน้ำมัน ประกอบด้วยเม็ดวัสดุทนไฟ ชนิดต่าง ๆ กับพวกดิน  หรือสารเคมี ซึ่งทำให้เกิดความเหนียว มักใช้ใน การปะซ่อมผนังเตา ที่แตกบิ่น ให้ความสะดวกรวดเร็ว ในการซ่อมแซม  และยังใช้เป็นโครงสร้างของ เตาเผาได้อีกด้วย
ลักษณะเด่น

♦ มีความแข็งแรง และความหนาแน่นสูง สามารถรักษารูปทรง สัณฐาน ให้คงที่ ภายใต้ระดับอุณหภูมิ ใช้งานรวมทั้ง มีการหดตัวต่ำ
♦ ทนต่อการหลุดร่อน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง อุณภูมิอย่างรวดเร็ว และทน slag ที่เป็นกรดชนิดต่าง ๆ
♦ มีทั้งชนิดที่แข็งตัว หลังจากให้ความร้อน และชนิดแข็งตัวที่อุณหภูมิห้อง
การใช้งาน
♦ สามารถใช้ติดตั้งเป็นโครงสร้าง ของเตาแทนการใช้ อิฐทนไฟได้ ในเตาหลายชนิด
♦ ติดตั้งได้ง่ายด้วยค้อนลม
♦ ใช้ในอุตสาหกรรมเหล็ก บริเวณที่มีอุณหภูมิสูง เช่น บริเวณ Burner Block  หลังคาเตา และผนังของ Reheating furnaces เป็นต้น

 

ประเภทของวัสดุทนไฟ พลาสติดทนไฟ

 

 

ผลิตภัณฑ์ที่จัดจำน่าย เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่น่าเชื่อถือ จาก SRIC , SCG เป็นที่ยอมรับจาก ผู้ใช้งาน

การเลือกใช้วัสดุทนไฟ ในการเลือกคอนกรีตทนไฟ ไปใช้งานจะต้องเลือกชั้น คุณภาพของ คอนกรีตทนไฟ ให้เหมาะสมกับ สภาพการใช้งานโดยปัจจัยที่ควรนำมาพิจารณา ในเบื้องต้นได้แก่

  • อุณหภูมิการใช้งาน ของ วัสดุทนไฟ
  • การรับน้ำหนัก และแรงกระแทก จากการใช้งาน ของ วัสดุทนไฟ
  • การเสียดสีจากของแข็ง และก๊าซภายในเตาเผา ของ วัสดุทนไฟ
  • การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ โดยฉับพลัน ของ วัสดุทนไฟ
  • การกัดกร่อนทางเคมี จากน้ำโลหะ ตะกรัน(Slag) และเถ้าถ่าน รวมทั้งอัลคาไลน์ 

 

ลักษณะของวัสดุทนไฟ Refractory Appearance

วัสดุทนไฟ มี 2 ลักษณะ

1. วัสดุทนไฟที่มีรูปร่างแน่นอน  Shaped Refractory

– อิฐทนไฟ

2. วัสดุทนไฟที่มีรูปร่างไม่แน่นอน  Unshaped Refractory หรือ Momolithic

– คอนกรีตทนไฟ Refractory Concrete

– ปูนทนไฟ Refractory Mortar

– ผงตำ Ramming Mix

– ผงยิง Gunning Mox

– ผงฉาบ Patching Material

 

เลือกอ่านบทความอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ “ วัสดุทนไฟ ” 

 

วันสต็อปเซอร์วิส

ติดต่อไลน์
shopee linklazada link

ทางบริษัทฯ TSSREFRACTORY มีฉนวนกันความร้อนหลากหลายรุปแบบ และวัสดุทนความร้อนทุกชนิด ตามลักษณะอุตสาหกรรม ของคุณลูกค้าสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่ ไลน์ @tssrefractory หรือโทร 081 406 2377
Facebook  : https://www.facebook.com/tssrefractory/

 

Top