2017-05-06_172346
2017-05-06_172346
previous arrow
next arrow

เช็คจุดซ่อมเตาด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิที่ใช้ในอุตสาหกรรม

ความปลอดภัย ในการทำงาน
กรกฎาคม 28, 2021
ทิ้งขยะติดเชื้อโควิด-19 อย่างไร ไม่ให้แพร่เชื้อ
สิงหาคม 29, 2021

เช็คจุดซ่อมเตาด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิที่ใช้ในอุตสาหกรรม

เครื่องวัดอุณหภูมิที่ใช้วัดอุณหภูมิร่างกาย

ในช่วงที่โรค COVID-19 ระบาดทำให้เราได้เห็นเครื่องวัดอุณหภูมิ รู้แบบต่างๆได้รู้ถึงเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย กับเครื่องวัดอุณหภูมิอุตสาหกรรม ซึ่งเครื่องวัดเหล่านี้มีจำหน่ายในท้องตลาด เรามาทำความรู้จักกับอุปกรณ์วัดอุณหภูมิกันในรูปแบบต่างๆกันเลยครับ

เครื่องวัดอุณหภูมิ K3 Non Contact Infrared Thermometer ใช้วัดอุณหภูมิร่างกาย ทางฝ่ามือ และหน้าผาก

  เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิที่เราเห็นกันบ่อยๆ ในช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19 แบบที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ใช้วัดอุณหภูมิฝ่ามือก่อนเข้า เครื่องวัดอุณหภูมิ K3 จะตรวจจับ นับค่าปริมาณรังสีอินฟราเรดที่แผ่ออกมาจากวัตถุ ครับ

 

เครื่องวัดอุณหภูมิ  Non Contact Infrared Thermometer เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้

เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก  (Infrared Non Contact Thermometer) ใช้งานทางการแพทย์ ใช้วัดไข้ โดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิจี่ไปที่หน้าผาก เครื่องจะวัดได้อุณหภูมิร่างกาย และเครื่องจะมีระบบคำนวณสมการ สามารถแยกแยะได้ ไม่ว่าจะวัดอุณหภูมิร่างกายขณะอยู่ในห้องแอร์ หรือนอกห้องแอร์  (มีข้อห้ามคืออย่านำเครื่องไปวัดกลางแดดแจ้ง เพราะระบบคำนวณผิดพลาดได้)  การใช้งานก็แค่เอาไปจ่อหน้าผากหรือฝ่ามือใกล้ๆ เครื่องจะล็อคค่า Emissivity* การตรวจวัด ไว้ให้เหมาะสมกับคน ที่ 0.98 + – 0.02 และมีค่าความคลาดเคลื่อนของอุณหภูมิไม่เกิน + – 0.3 องศาเซลเซียส สามารถตั้งค่าการวัดอุณหภูมิ ได้ที่ช่วง 30 – 40 องศาเซลเซียส

*Emissivity คือ ความสามารถในการสะท้อน รังสีอินฟราเรดของวัตถุ โดยผิวหนังมนุษย์จะมีค่า Emissivity = 0.98

เช็คจุดซ่อมเตาด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิที่ใช้ในอุตสาหกรรม

เครื่องวัดอุณหภูมิ Infrared Thermometer กับ Infrared Thermal Camera มันคนละอย่างกันนะ

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดสำหรับอุตสาหกรรม (Infrared Thermometer IR) เหมาะสำหรับงานใช้วัด วัสดุพื้นผิวด้านอุตสาหกรรม หรือไว้ส่องความร้อนของเครื่องจักร มอเตอร์ หรือเพลาขับ ที่กำลังหมุน ที่กำลังทำงานแล้วอาจเกิดความร้อน เครื่องแบบนี้สามารถวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ – 20 องศาเซลเซียส ไปจนถึง 300 องศาเซลเซียส ไม่สามารถวัดไข้ได้เนื่องจากค่าความคลาดเคลื่อนเยอะ เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดสำหรับอุตสาหกรรมนี้ สามารถตั้งค่า Emissivity ได้ตั้งแต่ 0.10-1.00 ซึ่งนั่นทำให้สามารถใช้วัดวัสดุได้หลายอย่าง แต่มันจะไม่มีความละเอียด มันมีค่าความคลาดเคลื่อนของอุณหภูมิ ถึง + – 2 องศาเซลเซียส  ข้อดีของมันคือตัวเครื่องมันอึด ทนมากๆ ครับ เพราะมันเป็นเครื่องเกรดอุตสาหกรรม

ข้อเปรียบเทียบที่เราได้ทำเป็นตารางให้คุณสามารถเห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจน

ข้อแตกต่าง เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด (ภาคอุตสาหกรรม) เครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผาก
ค่าความคาดเคลื่อน 0.3°C – 0.4°C ตามมาตรฐาน ISO 80601-2-56 มากกว่า 1°C
มีฟังก์ชั่นวัดอุณหภูมิร่างกาย มี ไม่มี
สามารถตั้งค่าการเปล่งรังสี ใช้สำหรับวัดผิวหนังโดยเฉพาะ ไม่สามารถตั้งค่าได้ (ยกเว้นบางรุ่น) ส่วนใหญ่ตั้งค่าฯ เท่ากับ 0.95 หากนำมาวัดอุณหภูมิผิวหนัง โดยไม่มีการปรับแก้ค่าฯ ให้เท่ากับค่าการเปล่งรังสีของผิวหนัง จะทำให้ผลการวัดคลาดเคลื่อนได้ถึง 15°C
เลเซอร์สำหรับการชี้เป้า ไม่มี เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ มี เพื่อกำหนดจุดได้แม่นยำมากขึ้น

ค่าการเปล่งรังสี: เป็นค่าที่แสดงถึงความสามารถในการแผ่รังสีความร้อนของพื้นผิวของวัตถุแต่ละชนิด โดยมีค่าระหว่าง 0-1 (ไม่มีหน่วย) ค่าการเปล่งรังสีของผิวหนังมนุษย์จะมีค่าประมาณ 0.98 ในขณะที่ค่าการเปล่งของวัตถุอื่นมีค่าแตกต่างกันไป อาทิเช่น อลูมิเนียมฟอลัย 0.04, น้ำแข็ง 097-0.98 และคอนกรีต 0.94 เป็นต้น

 

เมื่อเราทราบเช่นนี้แล้วไม่ควรนำเครื่องวัดอุณหภูมิอุสาหกรรมมาใช้วัดค่าอุณหภูมิของร่างกาย เนื่องจากมีความผิดพลาดและคลาดเคลื่อนสูงนั่นเอง อีกทั้งฟังก์ชั่นที่ทำมาแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

Top