2017-05-06_172346
2017-05-06_172346
previous arrow
next arrow

ร่วมทำบุญปูพื้นโรงเรียนวัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล จ.เชียงใหม่

วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ
งานสัมมนาอบรมพนักงานขาย สินค้าวัสดุทนไฟแบ่งตามอุตสาหกรรม
กรกฎาคม 29, 2017
วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ
งานสัมมนาอบรมความรู้พื้นฐานและวิธีการใช้วัสดุทนไฟ  มี.ค. 2558
กรกฎาคม 13, 2017

ร่วมทำบุญปูพื้นโรงเรียนวัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล จ.เชียงใหม่

วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญปูพื้นโรงเรียน
วัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
ในวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2558 เวลา 09.00-12.00น.

เนื่องจากพระครูวราวรรณวิวัฒน์ (พระปลัดนพบุรี มหาวณโณ) ได้เล็งเห็นถึงการศึกษาเด็กๆใน อ.พร้าว จึงได้เริ่มสร้างอาคารโรงเรียนตั้งแต่ปี 2554 เพื่อจุดประสงค์ในการเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนการศึกษาทั้งทางธรรมและทางโลก โดยที่ทางวัดเป็นเจ้าของโรงเรียนให้ทางผู้มีจิตอาสามาร่วมสอนเผยแพร่การศึกษาทางโลกแก่เด็กๆที่ด้อยโอกาสในการเรียน ทางวัดยังคงเผยแพร่การศึกษาธรรมะให้แก่เด็กๆ เหล่านี้เพื่อให้ขัดเกลาจิตใจให้เป็นเด็กที่มีคุณภาพในอนาคตแก่ประเทศชาติ ทางวัดได้เปิดสอนหนังสือเด็กๆในอำเภอพร้าวโดยใช้หอฉันท์ของทางวัดเป็นที่สอนมา 2 ปีแล้ว ซึงการทอดผ้าป่าสามัคคีนี้จะเป็นผลให้อาคารเรียนแล้วเสร็จและคาดว่าจะเปิดใช้อาคารได้ภายในสิ้นปี 2558  จึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีในการทำบุญปูพื้นกระเบื้องให้กับทาโรงเรียนตามกำลังศรัทธา

ขออัญเชิญอานุภาพ คุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ตลอดจนอานิสงส์ผลบุญกุศล ที่ท่านมีจิตศรัทธาในครั้งนี้ ขอได้โปรดจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและประสพแต่ความสุข ความเจิรญ ด้วยจตุรพิธพรชัย มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณสารสมบัติทุกท่าน ทุกประการ ด้วยเทอญ

 

 

 

Top