2017-05-06_172346
2017-05-06_172346
previous arrow
next arrow

สัมมนาวัสดุทนไฟประจำเดือน พฤษภาคม 2558

วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ
งานสัมมนาอบรมความรู้พื้นฐานและวิธีการใช้วัสดุทนไฟ  มี.ค. 2558
กรกฎาคม 13, 2017
วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ
ไทย เอส.เอส. กรุ๊ป ร่วมสนับสนุนกีฬาบาสเกตบอล
มิถุนายน 16, 2017

สัมมนาวัสดุทนไฟประจำเดือน พฤษภาคม 2558

ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสัมมนาประจำเดือนพฤษภาคม 2558

ในหัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นและหลักการใช้วัสดุทนไฟอย่างถูกวิธี”

 

สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมอลูมิเนียม

ในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.00น-12.00น

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารไทย เอส.เอส.อิฐทนไฟ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ 02-394-3820-2

                         ———————————————————————————————————————-

ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสัมมนาประจำเดือนมีนาคม

ในหัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นและหลักการใช้วัสดุทนไฟอย่างถูกวิธี”

ในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2558 เวลา 9.00น-13.00น

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารไทย เอส.เอส.อิฐทนไฟ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ 02-394-3820-2

         —————————————————————————————————————–

Top