2017-05-06_172346
2017-05-06_172346
previous arrow
next arrow
การเลือกใบมีดเพชร
มกราคม 28, 2022
Review เสียงตอบรับจากลูกค้า
เมษายน 9, 2022

สาเหตุความเสียหายวัสดุทนไฟของหม้อไอน้ำ

สาเหตุความเสียหายวัสดุทนไฟของหม้อไอน้ำ

 • การติดตั้งวัสดุทนไฟที่ไม่เหมาะสม
 • การติดตั้งปลอกโลหะผิดรูปทรง
 • หลังการติดตั้งวัสดุทนไฟแห้งที่ไม่เหมาะสมทำให้เกิดความร้อนช็อก
 • การปิดระบบที่ไม่เหมาะสมทำให้วัสดุทนไฟเย็นลงอย่างรวดเร็ว
 • การแตกร้าวของเซรามิกอันเป็นผลมาจากความเค้นทางความร้อน โครงสร้างหรือทางกล
 • อุณหภูมิสูงภายในเตาเผาโดยการใช้ออกซิเจนในระดับที่สูงขึ้นอย่างไม่เหมาะสมหรือสูญเสียระบบควบคุมอุณหภูมิ
 • ความล้มเหลวเนื่องจากการกัดกร่อนทำให้เกิดจุดเย็น เกิดกรด และเกิดปฏิกิริยาเคมีที่ไม่ต้องการ
 • ความเร็วที่ไม่เหมาะสมของเปลวไฟ
 • การสึกกร่อนเนื่องจากการโหลดสูงที่ไม่เหมาะสมภายใต้ความตึง
 • การสั่นสะเทือนอันเป็นผลมาจากการออกแบบที่ไม่เหมาะสม
 • การเลือกวัสดุทนไฟที่ไม่เหมาะสม
Top