2017-05-06_172346
2017-05-06_172346
previous arrow
next arrow

งานสัมมนาอบรมพนักงานขาย สินค้าวัสดุทนไฟแบ่งตามอุตสาหกรรม

วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ
Thai S.S. on newspapers
มิถุนายน 19, 2017
วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ
ร่วมทำบุญปูพื้นโรงเรียนวัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล จ.เชียงใหม่
มิถุนายน 16, 2017

งานสัมมนาอบรมพนักงานขาย สินค้าวัสดุทนไฟแบ่งตามอุตสาหกรรม

วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

อบรมพนักงานขายในประเทศและต่างประเทศในหัวข้อ

สินค้าวัสดุทนไฟแบ่งตามอุตสาหกรรม

ภาพบรรยากาศในงานสัมมนาอบรมในหัวข้อบรรยายสินค้าวัสดุทนไฟแบ่งตามอุตสาหกรรม ให้กับพนักงานขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ในวันพุธที่ 7  ก.ย. 2559 ณ ห้องสัมมนา ชั่น1 ตึก  TSS   ทางเราขอขอบคุณท่านวิทยากรจากบริษัท สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด โดยมีคุณวิทวัส สิงห์จาน และคุณ วสันต์ นพเก้า ที่ให้เกียรติมาบรรยายในครั้งนี้

Top