2017-05-06_172346
2017-05-06_172346
previous arrow
next arrow
Rockwool ฉนวนใยหิน
Rock wool ฉนวนใยหิน
กันยายน 14, 2023
คอนกรีตทนไฟชนิดทั่วไป (Conventional Castables) มีกี่ชนิดอะไรบ้าง บทความนี้มีคำตอบ
คอนกรีตทนไฟชนิดทั่วไป (Conventional Castables)
พฤษภาคม 21, 2024

สแตนเลส และ หนามเตย (Stainless Steels & Anchors)

สินค้า สแตนเลส และ หนามเตย

สินค้า สแตนเลส และ หนามเตย

สแตนเลส และ หนามเตย (Stainless Steels & Anchors) คือ อะไร?

การหล่อคอนกรีตทนไฟ จำเป็นต้องใช้หนามเตย และ สแตนเลส ทำหน้าที่เป็นตัวจับยึดคอนกรีตทนไฟให้ติดกับผนังเหล็กและโครงสร้างอื่นๆ หากปราศจาก หนามเตย และ สแตนเลส คอนกรีตทนไฟจะแตกกระเทาะได้ง่าย ดังนั้นอุปกรณ์เหล่านี้ จึงมีผลต่ออายุการใช้งานของคอนกรีตทนไฟอย่างมาก 

เลือกดูสินค้า สแตนเลส และ หนามเตย ได้ตามหัวข้อ

 หลักการเลือกใช้หนามเตย

อุณหภูมิสูงสุดของเตาในบริเวณที่ติดตั้งหนามเตย
ขนาดของพื้นที่และลักษณะของบริเวณที่ติดตั้ง
ความหนาของวัสดุทนไฟ
ชั้นของฉนวนกับความร้อน(ถ้ามี)

ตารางแนะนำการเลือกใช้หนามเตยที่อุณหภูมิต่างๆ

ตารางแนะนำการเลือกใช้หนามเตยที่อุณหภูมิต่างๆ

นอกจากนี้การติดตั้งหนามเตยยังขึ้นอยู่กับขนาดและตำแหน่งที่ติดตั้ง ซึ่งจำเป็นต้องปรับวิธีการติดตั้งเป็นกรณีๆ ไป ดังนั้นจึงไม่มีกฎเกณฑ์ ที่ตายตัวสำหรับการติดตั้ง แต่อย่างไรก็ตามเราสามารถสรุปหลักการและวิธีติดตั้งเบื้องต้นได้

 

ทางบริษัทมีจำหน่าย Stainless Steels & Anchors ทุกชนิด
สามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่ ไลน์ @tssrefractory  หรือโทร 081 406 2377

Nut Washer WMN1

Nut Washer WMN1-3 Dia38 

for M6 (SUS-304)

line link

Nut Washer WMN1-3 Dia38

for M6 (SUS-310)

line link

Twist Pin Washer

Twist Pin Washer (TPW)

for O5.3mm (SUS-310)

line link

Twist Pin Washer (TPW)

for O5.3mm. (SUS-304)

line link

Twist Pin (TP)

Twist Pin (TP)5.3-200 (SUS-310 With Y-Anchor)

line link

Twist Pin (TP)5.3-200 (SUS-304 With Y-Anchor)

line link

Stainless Y Anchor

รายละเอียด

หนามเตยแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ หนามเตยโลหะ และหนามเตยที่ทำจากวัสดุทนไฟ ซึ่งในที่นี้จำะกล่าวถึงเฉพาะหนามเตยโลหะ เนื่องจากมีการใช้งานแพร่หลายมากกว่า

หนามเตยโลหะ มีรูปแบบหลักๆ 3 แบบ คือ

 • หนามเตยแบบตัว Y
เหมาะสำหรับงาน หล่อ คอนกรีตทนไฟ ที่หนามากกว่า 150 มม. หรือ 6 นิ้ว ขึ้นไป

หนามเตยแบบตัว Y

 • หนามเตยแบบตัว V
เหมาะสำหรับงาน หล่อ คอนกรีตทนไฟ ที่หนาไม่เกิน 150 มม. หรือ 6 นิ้ว ขึ้นไป

หนามเตยแบบตัว V

 • หนามเตยแบบตัว VY
เหมาะสำหรับงาน หล่อ คอนกรีตทนไฟ ที่หนาไม่เกิน 150 มม. หรือ 6 นิ้ว ขึ้นไป

หนามเตยแบบตัว VY

Stainless SUS-304 Y-Anchor (60-YM5-O8-L150)

line link

Stainlewss SUS-310S Y-Anchor (60-YM5-O12-L200)

line link

Stainlewss SUS-310S Y-Anchor (60-YM5-O8-L150)

line link

Stainless  SUS-310S Y-Anchor (60-YM5-O8-L100)

line link

Stainless SUS-304 Y-Anchor (60-YM5-O8-L100)

line link

Stainless SUS-304 Y6085x40Wx5mm.thk (SRIC)

line link

SUS-304 Y120135x40Wx5mm.thk (SRIC)

line link

Stainless SUS-304 Y175135x40Wx5mm.thk (SRIC)

line link

ขนาดของหนามเตยที่จำะเลือกใช้ จำะขึ้นอยู่กับความหนาของชั้นคอนกรีตทนไฟที่ต้องการและโครงสร้าง ว่าต้องการให้มีชั้นของฉนวนกันความร้อน หรือไม่ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้จากข้อมูลต่อไปนี้

ขนาดของหนามเตยที่จะเลือกใช้

 

1.ก่อนติดตั้งหนามเตยพันปลายหนามเตยด้วยเทปพลาสติกประมาณ 2-3 รอบ หรือชุบปลายหนามเตยด้วยนน้ำเทียนหรือสีน้ำมัน โดยให้ปลายหนามเตยมีความหนาโดยรอบประมาณ 2 มม.

การติดตั้งหนามเตย

2.เชื่อมติดหนามเตยด้วยลวดเชื่อมที่เหมาะสมกับคุณภาพของหนามเตย

 

หากหนามเตยแบบตัว Y ที่เลือกใช้ มีความสูงมากกว่า 450 มม.
หรือ 18 นิ้ว ควรใช้หนามเตยชนิดที่มีฐาน เพื่อช่วยให้ติดตั้งได้ง่าย
และแข็งแรง

หนามเตยแบบตัว Y ที่เลือกใช้

 

นอกจากนี้หนามเตยยังมีทั้งเป็นแบบเรียบ (Flat) และแบบลูกคลื่น
(Wave)

หนามเตยยังมีทั้งเป็นแบบเรียบ (Flat) และแบบลูกคลื่น (Wave)

 

ระยะในการติดตั้งและจำนวนที่ต้องใช้

ระยะในการติดตั้งและจำนวนที่ต้องใช้

หมายเหตุ X= ระยะห่างของหนามเตยแต่ละตัว

ข้อสังเกต
1.ในกรณีที่มีความหนาของชั้นคอนกรีตทนไฟ (A)น้อยลง จำเป็นต้องเพิ่มจำนวนหนามเตยให้มากขึ้น เพื่อช่วยในการยึดเกาะ
2.ในบริเวณหลังคาจำนวนหนามเตยจำะมากขึ้นเมื่อเทียบกับบริเวณหนังในความหนาที่เท่ากัน เพื่อช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับโครงสร้าง

รอยต่อเผื่อการขยายตัว (Expansion Joint)
การหล่อคอนกรีตทนไฟเป็นบริเวณกว้างมากกว่า 2 ตารางเมตรขึ้นไป จำเป็นต้องเว้นรอยต่อเพื่อการขยายตัวโดยใช้ไม้อัดหนา 3-5 มม. กันตลอดชั้นความหนาของคอนกรีตทุกๆ 1 ตารางเมตร โดยทำรอยต่อเผื่อการขยายตัวเป็นแนวซิกแซก(ดังรูป) เพื่อป้องกันไม่ให้คอนกรีตแตกร้าวจำากการหดหรือขยายตัวเมื่อใช้งานที่อุณหภูมิสูง หลังการอุ่นเตาควรอุดช่องว่างที่เกิดขึ้นบริเวณรอยต่อให้เต็มด้วย Ceramic Fiber

รอยต่อเผื่อการขยายตัว

 

แล้วรู้หรือไม่ วิธีติดตั้งคอนกรีตทนไฟ การบ่มและการอุ่นเตา มีวิธีอย่างไรบ้าง อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บทความนี้ได้เลย

วันสต็อปเซอร์วิส

ติดต่อไลน์
shopee linklazada link

ทางบริษัทฯ TSSREFRACTORY มีฉนวนกันความร้อนหลากหลายรุปแบบ และวัสดุทนความร้อนทุกชนิด ตามลักษณะอุตสาหกรรม ของคุณลูกค้าสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่ ไลน์ @tssrefractory หรือโทร 081 406 2377
Facebook  : https://www.facebook.com/tssrefractory/

Top