2017-05-06_172346
2017-05-06_172346
previous arrow
next arrow
Privacy Policy
สิงหาคม 16, 2022
เกรดของอิฐทนไฟ
ตุลาคม 5, 2022

สิ่งที่ต้องทราบก่อนซื้ออิฐทนไฟ

สิ่งที่ต้องทราบก่อนซื้ออิฐทนไฟ

1.ส่วนผสมวัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ เส้นใยเซรามิก และคอนกรีตทนไฟ สามารถทนต่ออุณหภูมิสูงอย่างไร ในการก่อสร้างและบำรุงรักษาเตาเผา 

2.อิฐทนไฟหมายถึงอิฐ ที่สามารถทนต่อความร้อนและความเย็นซ้ำได้ในช่วงอุณหภูมิต่างๆ บรรยากาศที่แตกต่างกัน คุณสมบัติโครงสร้างหรือฉนวนที่หลากหลาย 
เนื่องจากความยากในการตัด จึงต้องมีรูปทรงต่างๆ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการออกแบบและก่อสร้างเตาเผา 

3.อิฐแข็งและอิฐอ่อน - อิฐแข็ง มีความหนาแน่นและคงทนมาก ใช้เป็นส่วนประกอบหลักของอาคารของเตาเผาขนาดใหญ่ ปล่องไฟ เตาไฟ และพอร์ตเตา 
ทุกที่รอบเปลวไฟโดยตรง - อิฐเนื้ออ่อนมีน้ำหนักเบาและทำจากดินเหนียวทนไฟซึ่งมีวัสดุที่ติดไฟได้ เมื่อถูกเผา วัสดุจะเผาไหม้จนเหลือแต่ฟองน้ำ 
ซึ่งทำหน้าที่เป็นฉนวนสำหรับอิฐ หรือที่เรียกว่า insulating firebricks (IFBs) อิฐเหล่านี้จะดูดซับพลังงานประมาณครึ่งหนึ่งของอิฐแข็งในระหว่างการเผา
 อิฐเนื้ออ่อนมีช่วงตั้งแต่ 2000 ° F ถึง 3300 ° F และใช้เป็นอิฐทางเลือกสำหรับการสร้างเตาไฟฟ้าหรือเป็นฉนวนในเตาหลอม 

4.คุณภาพของอิฐทนไฟ ส่วนผสมหลักในอิฐทนไฟคือไฟร์เคลย์ ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยอลูมินาและซิลิกา ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สามารถทนต่ออุณหภูมิสูงได้ 
เกรดของอิฐ ขึ้นอยู่กับ องค์ประกอบของอลูมินา รูปร่าง อิฐทนไฟถูกกดหรืออัดรีด รูปร่างแตกต่างกัน ได้แก่ ทรงตรง โค้ง ลิ่ม โดยทั่วไปแล้วชิ้นงานขนาดใหญ่
จะผลิตขึ้นโดยการตอกอิฐผสมด้วยอากาศลงในแม่พิมพ์ไม้หรือเหล็กที่มีขนาดสำหรับขนาดรูปร่างที่ต้องการ เพื่อความคงทนจึงไม่นิยมตัดอิฐ อิฐจึงมีรูปร่างที่
แตกต่างกันไป
Top