fbpx
Slider

อิฐทนไฟ ใช้กับงานอะไรได้บ้าง

วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ
เตาหลอมตะกั่ว
ตุลาคม 18, 2021
อิฐทนไฟ เบสิค
ตุลาคม 18, 2021
อิฐทนไฟ วัสดุทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

อิฐทนไฟ ใช้กับงานอะไรได้บ้าง

อิฐทนไฟ ใช้กับงานอะไรได้บ้าง อิฐทนไฟเป็นวัสดุทนไฟชนิดหนึ่ง ทำด้วยดินทนไฟ ดินเหนียว  ดินขาว หรือดินเกาลิน และวัตถุดิบหลักคือ อลูมินา 50-52% และ ซิลิก้า 44-46% มักใช้ในการทำเตาเผาต่าง ๆ เช่น เตาเผาขยะ เตาเมรุ เตาพิซซ่า มีคุณสมบัติทนความร้อนได้สูง สามารต้านทานแรงแตกร้าวสูงในแนวขวางได้ นอกจากนี้ยังมีความทนทานต่อการยุบตัวในกรณีที่ต้องเจอกับความร้อน และสารเคมีในเวลานาน ซึ่งอิฐทนไฟสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ชนิด คือ

อิฐทนไฟ (Refractory Brick) มีลักษณะเป็นก้อน  การใช้งานอิฐทนไฟส่วนมาก จะนำไปใช้ งานก่อ เช่น  ในการก่อสร้าง เตาเผา เป็นต้น อิฐทนไฟ เป็นวัสดุทนไฟ ประเภทที่สามารถรักษารูปร่างขนาด สัณฐานเดิม เมื่อผ่านการใช้ และมีคุณสมบัติ ต่างๆ ดีกว่าวัสดุทนไฟ ประเภทอื่น ๆ ดังนั้นงานส่วนมากมักจะใช้อิฐทนไฟ เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากมีความสเถียรกว่า

 

อิฐทนไฟ วัสดุทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

 

อิฐทนไฟ สามารถแบ่งออกตาม คุณสมบัติของสินค้า ดังต่อไปนี้

อิฐไฟร์เคลย์ Fireclay Bricks

ลักษณะเด่นของอิฐทนไฟ อิฐไฟร์เคลย์

♦ ทนต่อ การเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิ อย่างฉับพลัน โดยไม่มีการร้าว ล่อน

♦ รับน้ำหนักได้ดี ที่อุณหภูมิสูง

♦ ทนต่อการขัดสี และการกัดกร่อน

♦ รักษารูปทรง  สัณฐานได้ดี และหดตัวน้อย ในอุณหภูมิสูง

♦ มีทั้งคุณภาพ superduty  fireclay, high-duty fireclay และ Medium-duty  ซึ่งมี องค์ประกอบ ของอลูมิน่า แตกต่างกัน ตั้งแต่ 28% ถึง 43%

อิฐไฟร์เคลย์ อิฐทนไฟ วัสดุทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ

การใช้งาน อิฐทนไฟ

♦ ใช้ใน อุตสาหกรรมทั่วไป ที่มีเตาเผา ในกระบวนการผลิต

♦ บริเวณ Cyclone Preheater และ Calcining  Zone ของหม้อเผาซิเมนต์ และบริเวณห้องเผาไหม้ (Combustion Chambers), หม้อน้ำ (Boiler), เตาเผาขยะ และบริเวณ Safety lining ในเบ้า (Ladle)

♦ บริเวณหลังคา Backup lining ของหม้อน้ำ (Boiler)

♦ ผนังของ Heat Exchanger ในเตาหลอมแก้ว

 

 

อิฐเบสิค Basic Bricks

ลักษณะเด่นของอิฐทนไฟ อิฐเบสิค

♦ ทนต่อการกัดกร่อนของปฎิกิริยาทางเคมี,slagประเภทด่าง,ออกไซด์ต่างๆ ฝุ่น และควัน

♦ เป็นอิฐทนไฟที่เผา ณ อุณหภูมิสูง จึงทำให้ทนการร้าวล่อน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ อย่างฉับพลันได้ดี  ต้านทานการขัดสี  และการกัดกร่อนจากslagและน้ำโลหะได้ดี

รักษารูปทงสัณฐานเดิมได้ดี  ณ อุณหภูมิสูง

♦ ทน่ต่อปฎิกิริยา Hydration และการกัดกร่อนจากอัลคาไลน์ได้ดี

♦ มีทั้งอิฐทนไฟคุณภาพ Magnesite-Chrome, Magnesite-spinel และ Magnesite-Carbon

 

อิฐเบสิค วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

การใช้งาน อิฐทนไฟ

♦ ใช้ในบริเวณ Lower& Upper ใน Transition zones และBurning zone ในหม้อเผาซิเมนต์ และปูนขาว

♦ เหมาะสำหรับใช้ในเบ้า รับน้ำหนักเหล็ก (Ladle)

♦ เหมาะสำหรับใช้ใน เตาหลอมตะกั่ว ดีบุก และแก้ว

 

อิฐอลูมิน่าสูง High Alumina Bricks

ลักษณะเด่นของ อิฐอลูมิน่าสูง

♦อิฐทนไฟอลูมิน่าสูง มีส่วนประกอบของ  มีอลูมิน่า ตั้งแต่ 50 % และสามารถใช้งานได้ถึง 19000c

♦ อิฐทนไฟอลูมิน่าสูทนต่อการ กัดกร่อน ของslag และการแทรกซึม ของน้ำโลหะ ที่ละลายที่อุณหภูมิสูง

♦ อิฐทนไฟอลูมิน่าสูต้านทาน การกัดกร่อนจาก สารระเหย ชนิดต่าง ๆ เถ้าจาก ลิกไนต์ และน้ำมันเตา

♦อิฐทนไฟอลูมิน่าสู มีความหนาแน่น และความแข็งแรงสูง ทำให้รับน้ำหนักได้ดี เหมาะที่ จะใช้งา/9น บริเวณทีมี อุณหภูมิสูง โดยไม่มี การเปลี่ยนแปลง ขนาด และรูปร่าง

 

อิฐอลูมิน่าสูง วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

 

การใช้งานอิฐทนไฟ

♦ อิฐทนไฟเหมาะ ที่จะใช้ใน ส่วนต่างๆ ของขบวนการ ผลิตเหล็ก ที่มีอุณหภูมิสูง  เช่น ในเบ้า (ladle) หลังคาเตา, Burner Block, และอิฐ Anchor ในเตาเหล็กรีดซ้ำ เป็นต้น

♦ อิฐทนไฟใช้ใน บริเวณ Transition zone ของหม้อเผาซิเมนต์  ผนังและหลังคา Cooler ในหม้อเผาซิเมนต์ และหม้อเผาปูนขาว เป็นต้น

♦ บริเวณ ผนังด้านล่าง และพื้นของ เตาหลอมอลูมิเนียม เป็นต้น

 

อิฐฉนวนทนความร้อน Insulation Bricks

ลักษณะเด่นอิฐทนไฟ

  • อิฐทนไฟป้องกัน การสูญเสียความร้อนได้ดี และประหยัดพลังงาน น้ำหนักเบา
  • อิฐทนไฟมีค่า การนำความร้อนต่ำจึงสามารถ กักเก็บ ความร้อน ได้ดี
  • อิฐทนไฟสามารถ รักษารูปทรง สัณฐาน และขนาดได้ดีในอุณหภูมิสูง

การใช้งานอิฐทนไฟ

  • ใช้เป็น Back up lining  ของอิฐไฟร์เคลย์ และอิฐอลูมินาสูง ในหม้อไอน้ำ เตาเผาเซรามิก เตาเหล็กรีดซ้ำ เตาหลอมแก้ว และเตา Periodic เป็นต้น
  • ใช้เป็น Back-up lining ของ Cyclone Preheaters และ Cooler ในอุตสาหกรรมซิเมนต์ และใช้เป็นพื้น ของรถเตาเซรามิก เป็นต้น

ขนาด และรูปร่างมาตรฐานของ อิฐทนไฟ

ขนาด

 

หลักการคำนวณปริมารการใช้ อิฐทนไฟ & ปูนทนไฟ

มีหลักในการคำนวณดังนี้
1. พื้นที่ 1 ตรม. ใช้ อิฐทนไฟ ขนาดมาตรฐาน ST 76 (230 x 115 x 76มม.)vb
ก่อโชว์แนวด้าน 230 x 76 มม. จะใช้อิฐจำนวน 58 ก้อน
2. การก่ออิฐทนไฟ ทั่วไปจะใช้ปูนทนไฟประมาณ 6% ของน้ำหนักอิฐที่
ใช้
3. สำหรับ อิฐฉนวนกันความร้อน จะใช้ปูนทนไฟประมาณ 8% ของน้ำ
หน ักอิฐที่ใช้
** หมายเหตุ : หลักการคำนวณในข้อ 2 และ 3 เป็นเพียงการประมาณการใช้ปูนทนไฟเบื้องต้นเท่านั้น

หลักการคำนวณปริมาณการใช้งาน

 

 

สนใจสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าได้ที่ ฝ่ายขาย โทร 0-2394-3820-2 ข้อมูลในหน้า “ติดต่อเรา / Contact Us” หรือ

เข้าไปที่เมนูสินค้า และเลือก รายการสินค้าที่ต้องการใส่ตะกร้า เพื่อส่งมาสอบถาม ราคา

Website    : http://www.tssrefractory.com

Facebook  : https://www.facebook.com/tssrefractory/

Line            : https://line.me/R/ti/p/%40tssrefractory

Lazada :  https://www.lazada.co.th/shop/thaiss-refractory/?spm=a2o4m.pdp_revamp.seller.1.23ae401aHhCKBD&itemId=2392581406&channelSource=pdp

Shopee :  https://shopee.co.th/tssrefractory

Top