2017-05-06_172346
2017-05-06_172346
previous arrow
next arrow

อิฐทนไฟ ใช้งานกับอะไร? ทนอุณหภูมิเท่าไร (Refractory Brick)

วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ
เตาหลอมตะกั่ว
มกราคม 18, 2023
อิฐทนไฟ ไฟร์เคลย์
พฤศจิกายน 19, 2022

อิฐทนไฟ ใช้งานกับอะไร? ทนอุณหภูมิเท่าไร (Refractory Brick)

อิฐทนไฟ ใช้งานกับอะไร? ทนอุณหภูมิเท่าไร (Refractory Brick)

อิฐทนไฟ ไม่เพียงแต่นำไปใช้ในการสร้างเตาเผาต่าง ๆ ที่ได้รับความร้อนโดยตรงเท่านั้น แต่อิฐทนไฟยังนิยมใช้ในการสร้างเป็นทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ ฐานรองเตาในครัวขนาดใหญ่ เช่น ครัวในโรงแรม ร้านอาหาร ผนังโกดังเก็บสินค้า หรือแม้แต่ผนังบางส่วนของสถานบริการ สถานบันเทิง ในกรณีที่อาจเกิดเหตุไฟไหม้ฉุกเฉิน ผนังจะยังคงรูปเดิม ทำให้ลูกค้า ผู้ใช้บริการเคลื่อนย้ายได้สะดวกและปลอดภัย

 

อิฐทนไฟทนอุณหภูมิได้ 1,300 – 1,900 องศา

 

อิฐทนไฟ SK30 ST76

อิฐทนไฟ SK30 ST76

ขนาด 7.6 × 11.5 × 23 ซม.
น้ำหนัก 4.3 กก./ก้อน
ก่อ 58 ก้อน/ตร.ม.
ก่อปูนหนา ชักร่อง 0.5 ซม.

อิฐทนไฟ SK30 ST64

อิฐทนไฟ SK30 ST64

ขนาด 6.4 × 11.5 × 23 ซม.
น้ำหนัก 4 กก./ก้อน
ก่อ 54 ก้อน/ตร.ม.
ก่อปูนหนา ชักร่อง 0.5 ซม.

อิฐทนไฟ SK30 SA70

อิฐทนไฟ SK30 SA70

ขนาด  7 × 11.5 × 23 ซม.
น้ำหนัก 4 กก./ก้อน
ก่อ 54 ก้อน/ตร.ม.
ก่อปูนหนา ชักร่อง 0.5 ซม.

อิฐทนไฟ SK30 SA64

อิฐทนไฟ SK30 SA64

ขนาด  6.4 × 11.5 × 23 ซม.
น้ำหนัก 4 กก./ก้อน
ก่อ 54 ก้อน/ตร.ม.
ก่อปูนหนา ชักร่อง 0.5 ซม.

อิฐทนไฟ SK30 SA50

อิฐทนไฟ SK30 SA50

ขนาด  5 × 11.5 × 23 ซม.
น้ำหนัก 4 กก./ก้อน
ก่อ 54 ก้อน/ตร.ม.
ก่อปูนหนา ชักร่อง 0.5 ซม.
ทนไฟ 1,300 องศา

อิฐทนไฟ (Refractory Brick) คือ

อิฐทนไฟ ใช้กับงานอะไรได้บ้าง อิฐทนไฟเป็นวัสดุทนไฟชนิดหนึ่ง ทำด้วยดินทนไฟ ดินเหนียว  ดินขาว หรือดินเกาลิน และวัตถุดิบหลักคือ อลูมินา 50-52% และ ซิลิก้า 44-46% มักใช้ในการทำเตาเผาต่าง ๆ เช่น เตาเผาขยะ เตาเมรุ เตาพิซซ่า มีคุณสมบัติทนความร้อนได้สูง สามารต้านทานแรงแตกร้าวสูงในแนวขวางได้ นอกจากนี้ยังมีความทนทานต่อการยุบตัวในกรณีที่ต้องเจอกับความร้อน และสารเคมีในเวลานาน ซึ่งอิฐทนไฟสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ชนิด คือ

อิฐทนไฟ (Refractory Brick) มีลักษณะเป็นก้อน  การใช้งานอิฐทนไฟส่วนมาก จะนำไปใช้ งานก่อ เช่น  ในการก่อสร้าง เตาเผา เป็นต้น อิฐทนไฟ เป็นวัสดุทนไฟ ประเภทที่สามารถรักษารูปร่างขนาด สัณฐานเดิม เมื่อผ่านการใช้ และมีคุณสมบัติ ต่างๆ ดีกว่าวัสดุทนไฟ ประเภทอื่น ๆ ดังนั้นงานส่วนมากมักจะใช้อิฐทนไฟ เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากมีความสเถียรกว่า

 

 

อิฐทนไฟ

 

 

อิฐทนไฟ สามารถแบ่งออกตาม คุณสมบัติของสินค้า ดังต่อไปนี้

อิฐไฟร์เคลย์ Fireclay Bricks

ลักษณะเด่นของอิฐทนไฟ อิฐไฟร์เคลย์

♦ ทนต่อ การเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิ อย่างฉับพลัน โดยไม่มีการร้าว ล่อน

♦ รับน้ำหนักได้ดี ที่อุณหภูมิสูง

♦ ทนต่อการขัดสี และการกัดกร่อน

♦ รักษารูปทรง  สัณฐานได้ดี และหดตัวน้อย ในอุณหภูมิสูง

♦ มีทั้งคุณภาพ superduty  fireclay, high-duty fireclay และ Medium-duty  ซึ่งมี องค์ประกอบ ของอลูมิน่า แตกต่างกัน ตั้งแต่ 28% ถึง 43%

 

 

อิฐไฟร์เคลย์

 

การใช้งาน อิฐทนไฟ

♦ ใช้ใน อุตสาหกรรมทั่วไป ที่มีเตาเผา ในกระบวนการผลิต

♦ บริเวณ Cyclone Preheater และ Calcining  Zone ของหม้อเผาซิเมนต์ และบริเวณห้องเผาไหม้ (Combustion Chambers), หม้อน้ำ (Boiler), เตาเผาขยะ และบริเวณ Safety lining ในเบ้า (Ladle)

♦ บริเวณหลังคา Backup lining ของหม้อน้ำ (Boiler)

♦ ผนังของ Heat Exchanger ในเตาหลอมแก้ว

 

 

อิฐทนไฟเคลย์ที่จัดจำหน่าย

ACP 197

C 40 A/PP

K 25 D

K 30

K 35

K 43

 K 43 D

K 43 G

K 43 J

K 43 SS

PH 40 AF

POTAL

SK 30

SK 32

SK 33

SK 34

KOOLSHEL 30

 

 

 

อิฐเบสิค Basic Bricks

ลักษณะเด่นของอิฐทนไฟ อิฐเบสิค

♦ ทนต่อการกัดกร่อนของปฎิกิริยาทางเคมี,slagประเภทด่าง,ออกไซด์ต่างๆ ฝุ่น และควัน

♦ เป็นอิฐทนไฟที่เผา ณ อุณหภูมิสูง จึงทำให้ทนการร้าวล่อน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ อย่างฉับพลันได้ดี  ต้านทานการขัดสี  และการกัดกร่อนจากslagและน้ำโลหะได้ดี

รักษารูปทงสัณฐานเดิมได้ดี  ณ อุณหภูมิสูง

♦ ทน่ต่อปฎิกิริยา Hydration และการกัดกร่อนจากอัลคาไลน์ได้ดี

♦ มีทั้งอิฐทนไฟคุณภาพ Magnesite-Chrome, Magnesite-spinel และ Magnesite-Carbon

 

 

อิฐเบสิค

 

การใช้งาน อิฐทนไฟ

♦ ใช้ในบริเวณ Lower& Upper ใน Transition zones และBurning zone ในหม้อเผาซิเมนต์ และปูนขาว

♦ เหมาะสำหรับใช้ในเบ้า รับน้ำหนักเหล็ก (Ladle)

♦ เหมาะสำหรับใช้ใน เตาหลอมตะกั่ว ดีบุก และแก้ว

 

อิฐทนไฟเบสิคที่จัดจำหน่าย

M 95 B

M 98 D

MAG 5 SW

MAG 55 S

MAGRO 80

MAGRO 85

MAXSTAR

MC 50 D

MC 60 D

MC 60 DL

MC 70 B

MC 70 D

MC 80 D

MCC 983

MG 5 SW

MG 10 SL

MG 10 SLF

MG 10 SW

MG 14 SL

MG 15 SL

MG 150

MG 180

MG 180 S

MS 80 AF

MS 80 J

MS 80 JS

MSN 80

MSN 80 S

MULTIMAG

NEOMAG F

NEOMAG S 90

PRIMAMAG F80

TUFMAG AF

TUFMAG XS

 

 

อิฐอลูมิน่าสูง High Alumina Bricks

ลักษณะเด่นของ อิฐอลูมิน่าสูง

♦อิฐทนไฟอลูมิน่าสูง มีส่วนประกอบของ  มีอลูมิน่า ตั้งแต่ 50 % และสามารถใช้งานได้ถึง 19000c

♦ อิฐทนไฟอลูมิน่าสูทนต่อการ กัดกร่อน ของslag และการแทรกซึม ของน้ำโลหะ ที่ละลายที่อุณหภูมิสูง

♦ อิฐทนไฟอลูมิน่าสูต้านทาน การกัดกร่อนจาก สารระเหย ชนิดต่าง ๆ เถ้าจาก ลิกไนต์ และน้ำมันเตา

♦อิฐทนไฟอลูมิน่าสู มีความหนาแน่น และความแข็งแรงสูง ทำให้รับน้ำหนักได้ดี เหมาะที่ จะใช้งา/9น บริเวณทีมี อุณหภูมิสูง โดยไม่มี การเปลี่ยนแปลง ขนาด และรูปร่าง

 

 

อิฐอลูมิน่าสูง

 

 

การใช้งานอิฐทนไฟ

♦ อิฐทนไฟเหมาะ ที่จะใช้ใน ส่วนต่างๆ ของขบวนการ ผลิตเหล็ก ที่มีอุณหภูมิสูง  เช่น ในเบ้า (ladle) หลังคาเตา, Burner Block, และอิฐ Anchor ในเตาเหล็กรีดซ้ำ เป็นต้น

♦ อิฐทนไฟใช้ใน บริเวณ Transition zone ของหม้อเผาซิเมนต์  ผนังและหลังคา Cooler ในหม้อเผาซิเมนต์ และหม้อเผาปูนขาว เป็นต้น

♦ บริเวณ ผนังด้านล่าง และพื้นของ เตาหลอมอลูมิเนียม เป็นต้น

 

อิฐทนไฟอลูมิน่าสูงที่จัดจำหน่าย

A 90

A 95

AnDura 50

AnDura 60

AnDura 70

AnDura 75

AS 60

AS 63

AS 70

B 75

B 80

BA 85

BA 85 PB

BA 85 PB

BX 80

FA 90

FLEXDURA

KB 50

KB 60

KB 60 PB

KB 70

KB 70 PB

KEMRESIS

SK 35

SK 36

SK 38

 

 

อิฐฉนวนทนความร้อน Insulation Bricks

ลักษณะเด่นอิฐทนไฟ

  • อิฐทนไฟป้องกัน การสูญเสียความร้อนได้ดี และประหยัดพลังงาน น้ำหนักเบา
  • อิฐทนไฟมีค่า การนำความร้อนต่ำจึงสามารถ กักเก็บ ความร้อน ได้ดี
  • อิฐทนไฟสามารถ รักษารูปทรง สัณฐาน และขนาดได้ดีในอุณหภูมิสูง

การใช้งานอิฐทนไฟ

  • ใช้เป็น Back up lining  ของอิฐไฟร์เคลย์ และอิฐอลูมินาสูง ในหม้อไอน้ำ เตาเผาเซรามิก เตาเหล็กรีดซ้ำ เตาหลอมแก้ว และเตา Periodic เป็นต้น
  • ใช้เป็น Back-up lining ของ Cyclone Preheaters และ Cooler ในอุตสาหกรรมซิเมนต์ และใช้เป็นพื้น ของรถเตาเซรามิก เป็นต้น

ขนาด และรูปร่างมาตรฐานของ อิฐทนไฟ

ขนาด

 

หลักการคำนวณปริมารการใช้ อิฐทนไฟ & ปูนทนไฟ

มีหลักในการคำนวณดังนี้
1. พื้นที่ 1 ตรม. ใช้ อิฐทนไฟ ขนาดมาตรฐาน ST 76 (230 x 115 x 76มม.)vb
ก่อโชว์แนวด้าน 230 x 76 มม. จะใช้อิฐจำนวน 58 ก้อน
2. การก่ออิฐทนไฟ ทั่วไปจะใช้ปูนทนไฟประมาณ 6% ของน้ำหนักอิฐที่ใช้
3. สำหรับ อิฐฉนวนกันความร้อน จะใช้ปูนทนไฟประมาณ 8% ของน้ำ
หนักอิฐที่ใช้

** หมายเหตุ : หลักการคำนวณในข้อ 2 และ 3 เป็นเพียงการประมาณการใช้ปูนทนไฟเบื้องต้นเท่านั้น

หลักการคำนวณปริมาณการใช้งาน

 

 

ผลงานเตาต่างๆ

 

 

วันสต็อปเซอร์วิส

สนใจสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าได้ที่ ฝ่ายขาย โทร 0-2394-3820-2 ข้อมูลในหน้า “ติดต่อเรา / Contact Us” หรือ

เข้าไปที่เมนูสินค้า และเลือก รายการสินค้าที่ต้องการใส่ตะกร้า เพื่อส่งมาสอบถาม ราคา

Website    : http://www.tssrefractory.com

Facebook  : https://www.facebook.com/tssrefractory/

Line            : https://line.me/R/ti/p/%40tssrefractory

Lazada :  https://www.lazada.co.th/shop/thaiss-refractory/?spm=a2o4m.pdp_revamp.seller.1.23ae401aHhCKBD&itemId=2392581406&channelSource=pdp

Shopee :  https://shopee.co.th/tssrefractory

Top