2017-05-06_172346
2017-05-06_172346
previous arrow
next arrow

อิฐทนไฟ ใช้งานกับอะไร? ทนอุณหภูมิเท่าไร (Refractory Brick)

ฉนวนหลังคา MicroRoof
ฉนวนหลัง MicroRoof คืออะไร ?
พฤษภาคม 30, 2023
เตาเผาศพ เมรุ ชุดประตูเมรุ (ชุดใหญ่) (ชุดเล็ก)
ชุดประตูเมรุ เตาเผาเมรุ ชุดใหญ่ ชุดเล็ก เตา เมรุ เผาศพปลอดมลพิษ
มิถุนายน 30, 2023

อิฐทนไฟ ใช้งานกับอะไร? ทนอุณหภูมิเท่าไร (Refractory Brick)

อิฐทนไฟ ใช้งานกับอะไร? ทนอุณหภูมิเท่าไร (Refractory Brick)

อิฐทนไฟ ไม่เพียงแต่นำไปใช้ในการสร้างเตาเผาต่าง ๆ ที่ได้รับความร้อนโดยตรงเท่านั้น แต่อิฐทนไฟยังนิยมใช้ในการสร้างเป็นทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ ฐานรองเตาในครัวขนาดใหญ่ เช่น ครัวในโรงแรม ร้านอาหาร ผนังโกดังเก็บสินค้า หรือแม้แต่ผนังบางส่วนของสถานบริการ สถานบันเทิง ในกรณีที่อาจเกิดเหตุไฟไหม้ฉุกเฉิน ผนังจะยังคงรูปเดิม ทำให้ลูกค้า ผู้ใช้บริการเคลื่อนย้ายได้สะดวกและปลอดภัย

 

   เลือกอ่านตามหัวข้อ

         – อิฐไฟร์เคลย์ (Fireclay Bricks)

         – อิฐเบสิค (Basic Bricks)

         – อิฐอลูมิน่าสูง (High Alumina Bricks)

         – อิฐฉนวนทนความร้อน (Insulation Bricks)

 

อิฐทนไฟทนอุณหภูมิได้ 1,300 – 1,900 องศา

 

อิฐทนไฟ SK30 ST76

อิฐทนไฟ SK30 ST76

ขนาด 7.6 × 11.5 × 23 ซม.
น้ำหนัก 4.3 กก./ก้อน
ก่อ 58 ก้อน/ตร.ม.
ก่อปูนหนา ชักร่อง 0.5 ซม.

อิฐทนไฟ SK30 ST64

อิฐทนไฟ SK30 ST64

ขนาด 6.4 × 11.5 × 23 ซม.
น้ำหนัก 4 กก./ก้อน
ก่อ 54 ก้อน/ตร.ม.
ก่อปูนหนา ชักร่อง 0.5 ซม.

อิฐทนไฟ SK30 SA70

อิฐทนไฟ SK30 SA70

ขนาด  7 × 11.5 × 23 ซม.
น้ำหนัก 4 กก./ก้อน
ก่อ 54 ก้อน/ตร.ม.
ก่อปูนหนา ชักร่อง 0.5 ซม.

อิฐทนไฟ SK30 SA64

อิฐทนไฟ SK30 SA64

ขนาด  6.4 × 11.5 × 23 ซม.
น้ำหนัก 4 กก./ก้อน
ก่อ 54 ก้อน/ตร.ม.
ก่อปูนหนา ชักร่อง 0.5 ซม.

อิฐทนไฟ SK30 SA50

อิฐทนไฟ SK30 SA50

ขนาด  5 × 11.5 × 23 ซม.
น้ำหนัก 4 กก./ก้อน
ก่อ 54 ก้อน/ตร.ม.
ก่อปูนหนา ชักร่อง 0.5 ซม.
ทนไฟ 1,300 องศา

 

อิฐทนไฟ (Refractory Brick) คือ

อิฐทนไฟ ใช้กับงานอะไรได้บ้าง อิฐทนไฟเป็นวัสดุทนไฟชนิดหนึ่ง ทำด้วยดินทนไฟ ดินเหนียว  ดินขาว หรือดินเกาลิน และวัตถุดิบหลักคือ อลูมินา 50-52% และ ซิลิก้า 44-46% มักใช้ในการทำเตาเผาต่าง ๆ เช่น เตาเผาขยะ เตาเมรุ เตาพิซซ่า มีคุณสมบัติทนความร้อนได้สูง สามารต้านทานแรงแตกร้าวสูงในแนวขวางได้ นอกจากนี้ยังมีความทนทานต่อการยุบตัวในกรณีที่ต้องเจอกับความร้อน และสารเคมีในเวลานาน ซึ่งอิฐทนไฟสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ชนิด คือ

อิฐทนไฟ (Refractory Brick) มีลักษณะเป็นก้อน  การใช้งานอิฐทนไฟส่วนมาก จะนำไปใช้ งานก่อ เช่น  ในการก่อสร้าง เตาเผา เป็นต้น อิฐทนไฟ เป็นวัสดุทนไฟ ประเภทที่สามารถรักษารูปร่างขนาด สัณฐานเดิม เมื่อผ่านการใช้ และมีคุณสมบัติ ต่างๆ ดีกว่าวัสดุทนไฟ ประเภทอื่น ๆ ดังนั้นงานส่วนมากมักจะใช้อิฐทนไฟ เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากมีความสเถียรกว่า 

 

 

อิฐทนไฟ

 

 

อิฐทนไฟ สามารถแบ่งออกตาม คุณสมบัติของสินค้า ดังต่อไปนี้

อิฐไฟร์เคลย์ Fireclay Bricks

ลักษณะเด่นของอิฐทนไฟ อิฐไฟร์เคลย์

♦ ทนต่อ การเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิ อย่างฉับพลัน โดยไม่มีการร้าว ล่อน

♦ รับน้ำหนักได้ดี ที่อุณหภูมิสูง

♦ ทนต่อการขัดสี และการกัดกร่อน

♦ รักษารูปทรง  สัณฐานได้ดี และหดตัวน้อย ในอุณหภูมิสูง

♦ มีทั้งคุณภาพ superduty  fireclay, high-duty fireclay และ Medium-duty  ซึ่งมี องค์ประกอบ ของอลูมิน่า แตกต่างกัน ตั้งแต่ 28% ถึง 43%

 

 

อิฐทนไฟ ไฟร์เคลย์

 

การใช้งาน อิฐทนไฟ

♦ ใช้ใน อุตสาหกรรมทั่วไป ที่มีเตาเผา ในกระบวนการผลิต

♦ บริเวณ Cyclone Preheater และ Calcining  Zone ของหม้อเผาซิเมนต์ และบริเวณห้องเผาไหม้ (Combustion Chambers), หม้อน้ำ (Boiler), เตาเผาขยะ และบริเวณ Safety lining ในเบ้า (Ladle)

♦ บริเวณหลังคา Backup lining ของหม้อน้ำ (Boiler)

♦ ผนังของ Heat Exchanger ในเตาหลอมแก้ว

 

 

อิฐทนไฟเคลย์ที่จัดจำหน่าย

ACP 197

C 40 A/PP

K 25 D

K 30

K 35

K 43

 K 43 D

K 43 G

K 43 J

K 43 SS

PH 40 AF

POTAL

SK 30

SK 32

SK 33

SK 34

KOOLSHEL 30

 

 

 

อิฐเบสิค Basic Bricks

ลักษณะเด่นของอิฐทนไฟ อิฐเบสิค

♦ ทนต่อการกัดกร่อนของปฎิกิริยาทางเคมี,slagประเภทด่าง,ออกไซด์ต่างๆ ฝุ่น และควัน

♦ เป็นอิฐทนไฟที่เผา ณ อุณหภูมิสูง จึงทำให้ทนการร้าวล่อน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ อย่างฉับพลันได้ดี  ต้านทานการขัดสี  และการกัดกร่อนจากslagและน้ำโลหะได้ดี

รักษารูปทงสัณฐานเดิมได้ดี  ณ อุณหภูมิสูง

♦ ทนต่อปฎิกิริยา Hydration และการกัดกร่อนจากอัลคาไลน์ได้ดี

♦ มีทั้งอิฐทนไฟคุณภาพ Magnesite-Chrome, Magnesite-spinel และ Magnesite-Carbon

 

 

อิฐทนไฟ อิฐเบสิค

 

การใช้งาน อิฐทนไฟ

♦ ใช้ในบริเวณ Lower& Upper ใน Transition zones และBurning zone ในหม้อเผาซิเมนต์ และปูนขาว

♦ เหมาะสำหรับใช้ในเบ้า รับน้ำหนักเหล็ก (Ladle)

♦ เหมาะสำหรับใช้ใน เตาหลอมตะกั่ว ดีบุก และแก้ว

 

อิฐทนไฟเบสิคที่จัดจำหน่าย

M 95 B

M 98 D

MAG 5 SW

MAG 55 S

MAGRO 80

MAGRO 85

MAXSTAR

MC 50 D

MC 60 D

MC 60 DL

MC 70 B

MC 70 D

MC 80 D

MCC 983

MG 5 SW

MG 10 SL

MG 10 SLF

MG 10 SW

MG 14 SL

MG 15 SL

MG 150

MG 180

MG 180 S

MS 80 AF

MS 80 J

MS 80 JS

MSN 80

MSN 80 S

MULTIMAG

NEOMAG F

NEOMAG S 90

PRIMAMAG F80

TUFMAG AF

TUFMAG XS

 

 

อิฐอลูมิน่าสูง High Alumina Bricks

ลักษณะเด่นของ อิฐอลูมิน่าสูง

♦อิฐทนไฟอลูมิน่าสูง มีส่วนประกอบของ  มีอลูมิน่า ตั้งแต่ 50 % และสามารถใช้งานได้ถึง 19000c

♦ อิฐทนไฟอลูมิน่าสูง ทนต่อการ กัดกร่อน ของslag และการแทรกซึม ของน้ำโลหะ ที่ละลายที่อุณหภูมิสูง

♦ อิฐทนไฟอลูมิน่าสูง ต้านทาน การกัดกร่อนจาก สารระเหย ชนิดต่าง ๆ เถ้าจาก ลิกไนต์ และน้ำมันเตา

♦อิฐทนไฟอลูมิน่าสูง มีความหนาแน่น และความแข็งแรงสูง ทำให้รับน้ำหนักได้ดี เหมาะที่ จะใช้งาน บริเวณทีมี อุณหภูมิสูง โดยไม่มี การเปลี่ยนแปลง ขนาด และรูปร่าง

 

 

อิฐอลูมิน่าสูง

 

 

การใช้งานอิฐทนไฟ

♦ อิฐทนไฟเหมาะ ที่จะใช้ใน ส่วนต่างๆ ของขบวนการ ผลิตเหล็ก ที่มีอุณหภูมิสูง  เช่น ในเบ้าน  (ladle) หลังคาเตา, Burner Block, และอิฐ Anchor ในเตาเหล็กรีดซ้ำ เป็นต้น

♦ อิฐทนไฟใช้ใน บริเวณ (Transition zone) ของหม้อเผาซีเมนต์  ผนังและหลังคา Cooler ในหม้อเผาซีเมนต์ และหม้อเผาปูนขาว เป็นต้น

♦ บริเวณ ผนังด้านล่าง และพื้นของ เตาหลอมอลูมิเนียม เป็นต้น

 

อิฐทนไฟอลูมิน่าสูงที่จัดจำหน่าย

A 90

A 95

AnDura 50

AnDura 60

AnDura 70

AnDura 75

AS 60

AS 63

AS 70

B 75

B 80

BA 85

BA 85 PB

BA 85 PB

BX 80

FA 90

FLEXDURA

KB 50

KB 60

KB 60 PB

KB 70

KB 70 PB

KEMRESIS

SK 35

SK 36

SK 38

 

อิฐฉนวนทนความร้อน Insulation Bricks

ลักษณะเด่นอิฐทนไฟ

  • อิฐทนไฟป้องกัน การสูญเสียความร้อนได้ดี และประหยัดพลังงาน น้ำหนักเบา
  • อิฐทนไฟมีค่า การนำความร้อนต่ำจึงสามารถ กักเก็บ ความร้อน ได้ดี
  • อิฐทนไฟสามารถ รักษารูปทรง สัณฐาน และขนาดได้ดีในอุณหภูมิสูง

การใช้งานอิฐทนไฟ

  • ใช้เป็น Back up lining  ของอิฐไฟร์เคลย์ และอิฐอลูมินาสูง ในหม้อไอน้ำ เตาเผาเซรามิก เตาเหล็กรีดซ้ำ เตาหลอมแก้ว และเตา Periodic เป็นต้น
  • ใช้เป็น Back-up lining ของ Cyclone Preheaters และ Cooler ในอุตสาหกรรมซิเมนต์ และใช้เป็นพื้น ของรถเตาเซรามิก เป็นต้น

หลักการคำนวณปริมารการใช้ อิฐทนไฟ & ปูนทนไฟ

มีหลักในการคำนวณดังนี้
1. พื้นที่ 1 ตรม. ใช้ อิฐทนไฟ ขนาดมาตรฐาน ST 76 (230 x 115 x 76มม.)vb
ก่อโชว์แนวด้าน 230 x 76 มม. จะใช้อิฐจำนวน 58 ก้อน
2. การก่ออิฐทนไฟ ทั่วไปจะใช้ปูนทนไฟประมาณ 6% ของน้ำหนักอิฐที่ใช้
3. สำหรับ อิฐฉนวนกันความร้อน จะใช้ปูนทนไฟประมาณ 8% ของน้ำ
หนักอิฐที่ใช้

** หมายเหตุ : หลักการคำนวณในข้อ 2 และ 3 เป็นเพียงการประมาณการใช้ปูนทนไฟเบื้องต้นเท่านั้น

หลักการคำนวณปริมาณการใช้งาน

ขนาด และรูปร่างมาตรฐานของ อิฐทนไฟ

ขนาด

ลักษณะ อิฐตรง

รูปร่าง : อิฐตรง ( Straight : ST)

 

เบอร์อิฐ

(Brick No.)

ขนาดของอิฐ (มม.)
L H a b
ST 76

ST 64

230 115 76

64

ลักษณะ อิฐตรง

รูปร่าง : อิฐเหลี่ยมบาง ( Spirit : SP)

 

เบอร์อิฐ

(Brick No.)

ขนาดของอิฐ (มม.)
L H a b
SP 50

SP 38

SP 32

SP 25

230 115 50

38

32

25

ลักษณะ อิฐทนไฟ กลีบส้ม

รูปร่าง : อิฐกลีบส้ม ( Side Arch : SA)

 

เบอร์อิฐ

(Brick No.)

ขนาดของอิฐ (มม.)
L H a b
SA 70

SA 64

SA 50

 

230 115 76 70

64

50

ลักษณะ อิฐทนไฟ หัวขวาน

รูปร่าง : อิฐหัวขวาน ( End Arch : EA)

 

เบอร์อิฐ

(Brick No.)

ขนาดของอิฐ (มม.)
L H a b
EA 70

EA 64

EA 50

 

230 76 70

64

50

ลักษณะ อิฐทนไฟ หน้าวัว

รูปร่าง : อิฐหน้าวัว ( Key : KE)

 

เบอร์อิฐ

(Brick No.)

ขนาดของอิฐ (มม.)
L H a b
KE 102

KE 89

KE 76

76 230 115 102

89

76

หมายเหตุ : การเรียกชื่ออิฐทนไฟ จะประกอบด้วยชื่อคุณภาพเบอร์อิฐ ( Brick No. ) เช่น K 30 , ST 76 ( K 30 คือชื่อ คุณภาพ และ ST 76 คือเบอร์อิฐ Brick No. )

 

เลือกอ่านบทความอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ “ อิฐทนไฟ ” 

ผล งาน TSS

รับซ่อมแซมและสร้าง เตาพิซซ่า เตาหลอมโลหะ เตาชุบ เตาอบ เตาเผาทุกชนิด โดยวิศวกรที่ชำนาญและช่างผู้มีประสบการณ์  มีอุปกรณ์ต่างๆและทีมช่างที่มีประสบการณ์พร้อมในการจัดสร้างและติดตั้ง อิฐทนไฟ ในเตา อย่างครบครัน รวมทั้งบริษัทยังมีจัดจำหน่าย ชุด ประตูเมรุ เตาเผาเมรุ ชุดใหญ่ ชุดเล็ก เตา เมรุ เผาศพปลอดมลพิษ

วันสต็อปเซอร์วิส

รวมถึงการสั่งซื้อได้ง่ายๆ

ที่ไลน์ LINE@ ID : @tssrefractory คลิ๊ก https://lin.ee/D1XQRAH

สั่งซื้อ SHOPEE : https://bit.ly/44prjJC

LAZADA : https://bit.ly/41UhK3A

หรือโทร 0-23943820-2 ค่ะ
Top