2017-05-06_172346
2017-05-06_172346
previous arrow
next arrow
วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ
เซรามิคไฟเบอร์
ธันวาคม 27, 2022
ขั้นตอนการยิง Seal Coat HT
มกราคม 29, 2020

เซรามิกส์ไฟเบอร์ Ceramic fiber

เซรามิกส์ไฟเบอร์ Ceramic fiber มีหลายประเภท มีการใช้งาน คุณสมบัติ ส่วนผสม คุณภาพ ลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันไป ตามการใช้งาน และ ความเหมาะสม กับงาน

เซรามิกส์ไฟเบอร์ แคลเซียมซิลิเกต Ceramicfiber Calcium Silicate

 

 


1. เ ซรามิกส์ไฟเบอร์ ม้วน  (Ceramic Fiber Blanket)


1.1. คุณสมบัติ และ การใช้งานของเซรามิกส์ไฟเบอร์ 

เป็น ฉนวนกันความร้อน ชนิด เส้นใยเซรามิกส์ น้ำหนัก เบา มีความยืดหยุ่นทนต่อแรงดึงได้ มีอัตราการ หดตัว และ การนำ ความร้อนที่ต่ำ ทนต่อการ เปลี่ยนแปลง อุณหภูมิได้ดี เหมาะกับการใช้งานคล้าย ประเก็น (Gasket) ซีล และ หุ้ม (Wrap) จุดต่างๆ เช่น ขอบประตู ฝาปิด ของเตา หรือ ป้องกันแนว ขยาย ของเตา ความร้อน ต่างๆ.  ใช้เป็นชั้น ป้องกันค วามร้อน (Back Up)ใน เตา ความร้อน อุตสาหกรรม ประเภทต่างๆ อาทิเช่น เตาหลอม เตาอบ เตาเผา เป็นต้น

1.2. ชนิดของคุณภาพ 

อุณหภูมิที่ 1000 ถึง 1600 องศาเซลเซียส (อ้างอิงตามเอกสารคุณสมบัติของสินค้า)

1.3. ส่วนผสมของเซรามิกส์ไฟเบอร์ 

ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติประเภทสารประกอบอลูมิโนซิลิเกต (ส่วนประกอบของอลูมิน่าและซิลิกาเป็นหลัก – อ้างถึงหัวข้อ “ซิลิเกตเคลย์ คืออะไร “) และจะมีการผสมสารประกอบของเซอร์โคเนียมสำหรับชนิดที่มีอุณหภูมิตั้งแต่ 1400 องศาเซลเซียสขึ้นไป

1.4. ขบวนการผลิตของเซรามิกส์ไฟเบอร์

โดยการหลอมวัตถุดิบที่อุณหภูมิสูง จนได้เป็นของเหลว และทำเป็นเส้นใยไฟเบอร์ ได้ 2 วิธี ก่อนจะนำเส้นใยมาขึ้นรูปเป็นสินค้าประเภทต่างๆ

วิธีที่ 1 : ระบบแรงลมเป่า (Blown Process) คือการใช้แรงลมเป่าขณะที่ของเหลวไหลผ่าน เพื่อให้เกิดส้นใย

วิธีที่ 2 : ระบบปั่น (Spun Process) คือการปั่นด้วยความเร็วสูงเพื่อให้ได้เส้นใยมีความยาวและแข็งแรงกว่าวิธีที่ 1

1.5. ชนิดของคุณภาพ

อุณหภูมิที่ 1000 ถึง 1600 องศาเซลเซียส (อ้างอิงตามเอกสารคุณสมบัติของสินค้า)

 


2. เซรามิกส์ไฟเบอร์ บอร์ด (Ceramic Fiber Board)


2.1. คุณสมบัติและการใช้งานของเซรามิกส์ไฟเบอร์บอร์ด

เป็นแผ่นฉนวน กันความร้อน ที่มีความ หนาแน่น สูงกว่าเซรามิกส์ไฟเบอร์ม้วน มีลักษณะ เป็นแผ่นที่มีน้ำหนักเบา มี อัตราการ หดตัว และการนำความร้อนที่ต่ำ ทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้ดี ทนต่อการสึกกร่อนที่เกิดจากการเผาอุณหภูมิสูง ป้องกันการซึมผ่านของวัตถุเหลวเช่นน้ำอลูมิเนียมได้ดีกว่าเหมาะกับการใช้งานเป็นชั้นป้องกันความร้อน (Back Up)ในเตาความร้อนอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ อาทิเช่น เตาหลอม เตาอบ เตาเผา เตาชุบ เป็นต้น

2.2. ขบวนการผลิตของเซรามิกส์ไฟเบอร์บอร์ด

ผลิต จากเส้นใยเซรามิกส์ไฟเบอร์โดยการ ขึ้นรูปด้วย ระบบ สุญญากาศ (Vacuum Formed Product) เป็นแผ่น สี่เหลี่ยม เรียกว่าเซรามิคส์ไฟเบอร์บอร์ด

2.3. ชนิดของคุณภาพ

อุณหภูมิที่ 1000 ถึง 1600 องศาเซลเซียส (อ้างอิงตาม เอกสาร คุณสมบัติของสินค้า)


3. เซรามิกส์ไฟเบอร์ เปเปอร์ ชนิดม้วนกระดาษ (Ceramic Fiber Paper )


เซรามิกส์ ไฟเบอร์ เปเปอร์ (CERAMIC FIBER PAPER) มีลักษณะเป็นผืนแบบกระดาษทนความร้อนได้ดี  มีความบางมากกว่า BLANKET รองรับการใช้งานที่อุณหภูมิ 1260 ถึง 1600 องศาเซลเซียส ทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้ดี  เหมาะกับการใช้ซีลปิดช่องว่างต่างๆของเตาความร้อน  เป็นประเก็น ทำเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ทนอุณหภูมิสูงๆ ใช้เป็น Back up lining ต่อจากผลิตภัณฑ์ฉนวนตัวอื่นๆ   สามารถปรับรูปแบบได้ตามต้องการ ง่ายต่อการใช้งาน เป็นต้น


Ceramic  Fiber Bulk  ( เส้นใย เซรามิกส์ ไฟเบอร์ ทนความร้อนสูง)


ฉนวนกันความร้อน ชนิดเส้นใยเซรามิกส์ ทนความร้อน   เป็นลักษณะปะเก็น(Gasget) ที่ใช้ซีลตามจุดต่างๆของเตา


4. เซรามิกส์ไฟเบอร์ ทอ (Ceramic Fiber Textiles)


4.1. คุณสมบัติและการใช้งานของเซรามิกส์ไฟเบอร์ทอ 

เป็นฉนวนกันความร้อนชนิด เส้นใย เซรามิกส์ น้ำหนักเบา มีความยืดหยุ่น ทน ต่อแรง ดึงได้ มีอัตราการหดตัวและการนำความร้อนที่ต่ำ ทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้ดี เหมาะกับการใช้งานคล้ายประเก็น (Gasket) ซีล และ หุ้ม (Wrap) จุดต่างๆ เช่น ขอบประตู ฝาปิด ของเตา หรือ ป้องกันแนวขยายของเตาความร้อนต่างๆ

4.2. ส่วนผสมของ เซรามิกส์ไฟเบอร์

ผลิต จาก การทอ หรือการปั่น จาก เส้นด้าย ซึ่งเป็นเส้นใยเซรามิกส์ประมาณ 20% โดยอาจจะมี การเสริม เส้นใย สแตนเลส เพื่อ เพิ่ม ความแข็งแรงที่ อุณหภูมิ สูงให้กับ สินค้า หรืออาจเสริมด้วยเส้นใยแก้วเพื่อใช้ในงานที่เป็นฉนวนกับสื่อไฟฟ้า.

4.3. ประเภทของ เซรามิกส์ไฟเบอร์ ทอต่างๆ 

เซรามิกส์ไฟเบอร์ เชือก, เซรามิกส์ไฟเบอร์ผ้า, เซรามิกส์ไฟเบอร์เทป 3.4. ชนิด ของ คุณภาพ

อุณหภูมิที่ 1000 ถึง 1600 องศาเซลเซียส (อ้างอิง ตาม เอกสาร คุณสมบัติ ของสินค้า)

 


แคลเซียมซิลิเกตบอร์ด (Calcium Silicate Board)


เป็นแผ่นฉนวนกันความร้อนชนิดที่มี ความหนาแน่น ต่ำ มีลักษณะเป็น แผ่น มีลักษณะ เป็นแผ่น ที่มี น้ำหนัก เบา เหมาะกับการ ติดตั้ง เป็นผนังเตาด้านในติด โครงสร้าง เหล็ก เพื่อเป็นชั้น Back Up กัน ความร้อน ไหล ผ่าน ออกไป

ประเภทของแคลเซียมซิลิเกตบอร์ด มี 2 ประเภท

แคลเซียมซิลิเกต แบบ ผิว Crash และ Non-Crash

ชนิดของคุณภาพ

อุณหภูมิ ที่ 650 ถึง 1100 องศาเซลเซียส  (อ้างอิง ตาม เอกสาร คุณสมบัติ ของ สินค้า)

เซรามิกส์ไฟเบอร์ ที่จัดจำหน่าย

Ceramic Fiber Blanket

 ฉนวนกันความร้อน  

Ceramic Fiber Board

Centralwool 1000 ํC

 

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าได้ที่ ฝ่ายขาย โทร 0-2394-3820-2 ข้อมูลในหน้า “ติดต่อเรา / Contact Us” หรือ

เข้าไปที่เมนูสินค้า และเลือกรายการสินค้าที่ต้องการใส่ตะกร้า เพื่อส่งมาสอบถามราคา 

Website    : http://www.tssrefractory.com

Facebook  : https://www.facebook.com/tssrefractory/

Line            :  https://line.me/R/ti/p/%40tssrefractory

 

Top