2017-05-06_172346
2017-05-06_172346
previous arrow
next arrow

เซรามิกส์ไฟเบอร์ ตามประเภทสินค้า

คำจำกัดความของปูนทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ
คำจำกัดความ ปูนทนไฟ
กันยายน 28, 2021
วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ
เซรามิคไฟเบอร์
ธันวาคม 27, 2022
วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

เซรามิกส์ไฟเบอร์ ตามประเภทสินค้า  

เซรามิกส์ไฟเบอร์ มีหลายประเภท มีการใช้งานคุณสมบัติ ส่วนผสม คุณภาพ ลักษณะการใช้งาน ที่แตกต่างกันไป ตามการใช้งานและความเหมาะสมกับงาน

เซรามิกส์ไฟเบอร์ ตามประภทสินค้า

 

1. เซรามิกส์ไฟเบอร์  ม้วน (Ceramic Fiber Blanket)


1.1. คุณสมบัติและการใช้งานของเซรามิกส์ไฟเบอร์ 

เป็น ฉนวนกันความร้อน ชนิด เส้นใยเซรามิกส์ น้ำหนัก เบา มีความยืดหยุ่นทนต่อแรงดึงได้ มีอัตราการ หดตัว และ การนำ ความร้อนที่ต่ำ ทนต่อการ เปลี่ยนแปลง อุณหภูมิได้ดี เหมาะกับการใช้งานคล้าย ประเก็น (Gasket) ซีล และ หุ้ม (Wrap) จุดต่างๆ เช่น ขอบประตู ฝาปิด ของเตา หรือ ป้องกันแนว ขยาย ของเตา ความร้อน ต่างๆ.  ใช้เป็นชั้น ป้องกันค วามร้อน (Back Up)ใน เตา ความร้อน อุตสาหกรรม ประเภทต่างๆ อาทิเช่น เตาหลอม เตาอบ เตาเผา เป็นต้น

1.2. ชนิดของคุณภาพ 

อุณหภูมิที่ 1000 ถึง 1600 องศาเซลเซียส (อ้างอิงตามเอกสารคุณสมบัติของสินค้า)

1.3. ส่วนผสมของ เซรามิกส์ไฟเบอร์ 

ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติประเภทสารประกอบอลูมิโนซิลิเกต (ส่วนประกอบของอลูมิน่าและซิลิกาเป็นหลัก – อ้างถึงหัวข้อ “ซิลิเกตเคลย์ คืออะไร “) และจะมีการผสมสารประกอบของเซอร์โคเนียมสำหรับชนิดที่มีอุณหภูมิตั้งแต่ 1400 องศาเซลเซียสขึ้นไป

1.4. ขบวนการผลิตของเซรามิกส์ไฟเบอร์

โดยการหลอมวัตถุดิบที่อุณหภูมิสูง จนได้เป็นของเหลว และทำเป็นเส้นใยไฟเบอร์ ได้ 2 วิธี ก่อนจะนำเส้นใยมาขึ้นรูปเป็นสินค้าประเภทต่างๆ

วิธีที่ 1 : ระบบแรงลมเป่า (Blown Process) คือการใช้แรงลมเป่าขณะที่ของเหลวไหลผ่าน เพื่อให้เกิดส้นใย

วิธีที่ 2 : ระบบปั่น (Spun Process) คือการปั่นด้วยความเร็วสูงเพื่อให้ได้เส้นใยมีความยาวและแข็งแรงกว่าวิธีที่ 1

1.5. ชนิดของคุณภาพ

อุณหภูมิที่ 1000 ถึง 1600 องศาเซลเซียส (อ้างอิงตามเอกสารคุณสมบัติของสินค้า)

2. เซรามิกส์ไฟเบอร์ บอร์ด (Ceramic Fiber Board)


2.1. คุณสมบัติและการใช้งานของเซรามิกส์ไฟเบอร์บอร์ด

เป็นแผ่นฉนวน กันความร้อน ที่มีความ หนาแน่น สูงกว่าเซรามิคส์ไฟเบอร์ม้วน มีลักษณะ เป็นแผ่นที่มีน้ำหนักเบา มี อัตราการ หดตัว และการนำความร้อนที่ต่ำ ทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้ดี ทนต่อการสึกกร่อนที่เกิดจากการเผาอุณหภูมิสูง ป้องกันการซึมผ่านของวัตถุเหลวเช่นน้ำอลูมิเนียมได้ดีกว่าเหมาะกับการใช้งานเป็นชั้นป้องกันความร้อน (Back Up)ในเตาความร้อนอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ อาทิเช่น เตาหลอม เตาอบ เตาเผา เตาชุบ เป็นต้น

2.2. ขบวนการผลิตของเซรามิกส์ไฟเบอร์บอร์ด

ผลิต จากเส้นใย เซรามิกส์ไฟเบอร์ โดยการ ขึ้นรูปด้วย ระบบ สุญญากาศ (Vacuum Formed Product) เป็นแผ่น สี่เหลี่ยม เรียกว่าเซรามิกส์ไฟเบอร์บอร์ด

2.3. ชนิดของคุณภาพ

อุณหภูมิที่ 1000 ถึง 1600 องศาเซลเซียส (อ้างอิงตาม เอกสาร คุณสมบัติของสินค้า)

3. เซรามิกส์ไฟเบอร์ ทอ (Ceramic Fiber Textiles)


3.1. คุณสมบัติและการใช้งานของเซรามิกส์ไฟเบอร์ทอ 

เป็นฉนวนกันความร้อนชนิด เส้นใย เซรามิคส์ น้ำหนักเบา มีความยืดหยุ่น ทน ต่อแรง ดึงได้ มีอัตราการหดตัวและการนำความร้อนที่ต่ำ ทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้ดี เหมาะกับการใช้งานคล้ายประเก็น (Gasket) ซีล และ หุ้ม (Wrap) จุดต่างๆ เช่น ขอบประตู ฝาปิด ของเตา หรือ ป้องกันแนวขยายของเตาความร้อนต่างๆ

3.2. ส่วนผสมของเซรามิกส์ไฟเบอร์

ผลิต จาก การทอ หรือการปั่น จาก เส้นด้าย ซึ่งเป็นเส้นใยเซรามิคส์ประมาณ 20% โดยอาจจะมี การเสริม เส้นใย สแตนเลส เพื่อ เพิ่ม ความแข็งแรงที่ อุณหภูมิ สูงให้กับ สินค้า หรืออาจเสริมด้วยเส้นใยแก้วเพื่อใช้ในงานที่เป็นฉนวนกับสื่อไฟฟ้า.

3.3. ประเภทของเซรามิกส์ไฟเบอร์ทอต่างๆ 

เซรามิกส์ไฟเบอร์ เชือก, เซรามิกส์ไฟเบอร์ผ้า, เซรามิกส์ไฟเบอร์เทป3.4. ชนิด ของ คุณภาพ

อุณหภูมิที่ 1000 ถึง 1600 องศาเซลเซียส (อ้างอิง ตาม เอกสาร คุณสมบัติ ของสินค้า)

แคลเซียมซิลิเกตบอร์ด (Calcium Silicate Board)


เป็นแผ่นฉนวนกันความร้อนชนิดที่มี ความหนาแน่น ต่ำ มีลักษณะเป็น แผ่น มีลักษณะ เป็นแผ่น ที่มี น้ำหนัก เบา เหมาะกับการ ติดตั้ง เป็นผนังเตาด้านในติด โครงสร้าง เหล็ก เพื่อเป็นชั้น Back Up กัน ความร้อน ไหล ผ่าน ออกไป

ประเภทของแคลเซียมซิลิเกตบอร์ด มี 2 ประเภท

แคลเซียมซิลิเกต แบบ ผิว Crash และ Non-Crash

ชนิดของคุณภาพ

อุณหภูมิ ที่ 650 ถึง 1100 องศาเซลเซียส  (อ้างอิง ตาม เอกสาร คุณสมบัติ ของ สินค้า)

สินต้าที่จัดจำหน่าย

เซรามิกส์ไฟเบอร์ Ceramic Fiber วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ        Ceramic Fiber Blanket

เซรามิคส์ไฟเบอร์ Ceramic Fiber วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ        Ceramic Fiber Board

 เซรามิคส์ไฟเบอร์ Ceramic Fiber วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ      Ceramic Fiber Paper

เซรามิคส์ไฟเบอร์ Ceramic Fiber วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ        Ceramic Fiber Rope

 

เซรามิคส์ไฟเบอร์ Ceramic Fiber วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ          Ceramic Fiber Module

เซรามิคส์ไฟเบอร์ Ceramic Fiber วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ          Bulk Ceramic Fiber

 

เซรามิคส์ไฟเบอร์ Ceramic Fiber วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ          Ceramic Fiber Cone and Sleeve

           Centralwool 650 ํC

           Centralwool 1000 ํC

 

 

 

เข้าไปที่เมนูสินค้า และเลือกรายการสินค้าที่ต้องการใส่ตะกร้า เพื่อส่งมาสอบถาม ราคา

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าได้ที่ฝ่ายขาย โทร 0-2394-3820-2 ข้อมูลในหน้า “ติดต่อเรา / Contact Us” หรือ

Website    : http://www.tssrefractory.com

Facebook  : https://www.facebook.com/tssrefractory/

Line            : https://line.me/R/ti/p/%40tssrefractory

Lazada :  https://www.lazada.co.th/shop/thaiss-refractory/?spm=a2o4m.pdp_revamp.seller.1.23ae401aHhCKBD&itemId=2392581406&channelSource=pdp

Shopee :  https://shopee.co.th/tssrefractory

Top