2017-05-06_172346
2017-05-06_172346
previous arrow
next arrow

เตาเผาขยะติดเชื้อ ในภาวะโควิด 19 ระบาด

ทิ้งขยะติดเชื้อโควิด-19 อย่างไร ไม่ให้แพร่เชื้อ
สิงหาคม 29, 2021
ความแตกต่างระหว่าง ฉนวน Rockwool กับแร่ใยหิน
กันยายน 22, 2021

เตาเผาขยะติดเชื้อ ในภาวะโควิด 19 ระบาด

เตาเผาขยะติดเชื้อ ในภาวะโควิด 19 ระบาด

 

ในช่วงที่โรคระบาดหนักโตวิด 19 ที่ระบาดมากว่า 2 ปีแล้วทำให้ขยะติดเชื้อในประเทศสูงขึ้น  เตาเผาขยะติดเชื้อจึงมีความจำเป็น  เพื่อกำจัดหรือทำลายขยะติดเชื้อ    ได้หลายวิธีคือ

เตาเผาขยะติดเชื้อที่มีอยู่ในปัจจุบัน

1. เตาเผาขยะติดเชื้อ เตาเผาระบบนี้ไม่สามารถหมุนได้ ทำให้การเผาไหม้อาจไม่สมบรูณ์ มีควัน ซึ่งต้องกรองเขม่าควันมากกว่าระบบหมุน

 

คุณสมบัติ

– ใช้หลักการเผาแบบควบคุมอากาศ 2 ห้องเผาไหม้ ไร้มลพิษ
– เผาขยะติดเชื้อด้วยอุณหภูมิสูงสามารถกำจัดเชื้อโรคได้หมด
– เผาได้ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมงทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย
– มีระบบป้อนขยะติดเชื้ออัตโนมัติ ไม่สัมผัสกับขยะติดเชื้อ สะดวกและปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน
– ควบคุมการเผาไหม้ด้วยระบบอัตโนมัติ
– ผลิตด้วยวัสดุทนไฟที่มีคุณภาพและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน
– เหมาะสำหรับ โรงพยาบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล

  1. เตาเผาขยะติดเชื้อแบบหมุน (Rotary Kiln)

คุณสมบัติ

– ห้องเผาขยะติดเชื้อแบบหมุนสามารถพลิกกลับขยะได้ ทำให้เผาไหม้ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

– เผาขยะติดเชื้อด้วยอุณหภูมิสูงสามารถกำจัดเชื้อโรคได้หมด

– มีระบบป้อนขยะติดเชื้ออัตโนมัติ ไม่สัมผัสกับขยะติดเชื้อ สะดวกและปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน

– มีระบบบำบัดมลพิษทางอากาศแบบ Dry-Scrubber สามารถบำบัดสารมลพิษที่เกิดจากการเผาไหม้รวมทั้งไดออกซิน (Dioxin) ให้อยู่ในเกณฑ์ได้มาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ

– ควบคุมการเผาไหม้ด้วยระบบอัตโนมัติ

– ผลิตด้วยวัสดุทนไฟที่มีคุณภาพและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน

– เหมาะสำหรับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาล

 

Top