Slider

เที่ยวประจำปีบริษัท จ.จันทบุรี

วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ
โครงการไทย เอส เอส กรุ๊ป สร้างห้องสมุดเพื่อน้อง โรงเรียนวัดถ้ำอ่างหิน จ.กาญจนบุรี
มิถุนายน 16, 2017
TSS ปันน้ำใจ ให้เด็กยากไร้ และ ด้อยโอกาส
กันยายน 17, 2018

เที่ยวประจำปีบริษัท จ.จันทบุรี

ไทย เอส.เอส. กรุ๊ป

จัดกิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี 2561

หาดตื้นคลื่นสวย รีสอร์ท  จ.จันทบุรี

ในวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561

 

โดยปีนี้ทางบริษัทไทย เอส เอส  ได้จัดท่องเที่ยวประจำปี 2 วัน 1 คืน ที่”หาดตื้นคลื่นสวย” จังหวัดจันทบุรี  ในวันที่ 15 – 16 กันยายน  2561  เพื่อให้พนักงานได้ผ่อนคลาย และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ    ซึ่งมีกิจกรรมสนุกมากมายอาทิ เที่ยวชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ    และ การแข่งกันกีฬา  ภายชื่อโครงการ Adventure Team Synergy Course “รวมพลัง สร้างทีมงานอันทรงคุณค่า   เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์กร ให้มีการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ รวมทั้งการทำงานเป็นทีม        อีกทั้งยังมีปาร์ตี้ยามเย็นและกิจกรรมการแสดงจากพนักงาน ที่พร้อมมาสร้างสีสันและความสนุก

1. ชื่อโครงการ “TSS รณรงค์รักษาธรรมชาติและสัตว์ สิ่งมีชีวิตให้อยู่สืบต่อไป”

 

ทางบริษัทฯ มีจัดกิจกรรมการศึกษาธรรมชาติและความเป็นอยู่ของสัตว์ เพื่อเข้าใจวัฎจักรของสัตว์หรือมนุษย์ รวมถึงคุณค่า การใช้ชีวิต
อยู่ในสังคม และแนวทางในการรณรงค์รักษาธรรมชาติหรือสัตว์สิ่งมีชีวิตให้อยู่อย่างสงบสืบต่อไป

 

 

2.  Team Building : TSS TEAM – The One TEAM One HEART    “ทีมเดียวกัน ใจเดียวกัน”

 

 

● ถึงที่พัก พนักงานและคณะผู้บริหาร รับประทานอาหาร  พร้อมเตรียมตัว แข่งกันกีฬาสี  ภายใต้ชื่อโครงการ Adventure Team Synergy Course “รวมพลัง สร้างทีมงานอันทรงคุณค่า   เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์กร ให้มีการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ รวมทั้งการทำงานเป็นทีม   เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงานให้เกิดความรักในบริษัท รักในหน้าที่การงาน และมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร   อันเป็นประเด็นหลักต่อการทำงานเป็นทีม  เพื่อนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน 

 

 

 

3.  ร่วมรับประทานอาหารค่ำ พร้อมกิจกรรมการแสดงโชว์จากแผนกต่างๆ

 

 

 

●  พนักงานและคณะผู้บริหาร ร่วมรับประทานอาหาร  พร้อมรับชมการแสดงจากแผนกต่างๆ อาทิ ทีมขาย, ทีมบัญชี , ทีมคลังสินค้า, ทีมอื่นๆ  หลังจากนั้นเป็นการมอบรางวัล การแข่งขันกีฬา และรางวัลการแสดง เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พนักงาน

  • รางวัลชนะเลิศการแสดง ได้แก่ทีมขาย (ภาพ ด้านซ้าย)
  • รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬา ได้แก่ ทีมสีเขียว (ภาพ ด้านขวา)

 

 

 

 

 ●  พนักงานร่วมจัดงานเลี้ยง ฉลอง วันคล้ายวันเกิด คุณสุทธิธรรม สุทธิสมิทธิ์  เป็นภาพบรรยากาศที่อบอุ่นและน่าประทับใจ ค่ะ

 ● ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/tssrefractory

Top