2017-05-06_172346
2017-05-06_172346
previous arrow
next arrow

ความรู้เบื้องต้นและหลักการใช้วัสดุทนไฟอย่างถูกวิธี

วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ
อบรมพนักงานขายเรื่องความรู้เกี่ยวกับวัสดุทนไฟและการเลือกใช้สินค้าแบ่งตามอุตสาหกรรมต่างๆ
มิถุนายน 16, 2017
วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ
อบรมการเป็นผู้ตรวจสอบวัสดุทนไฟตามมาตราฐาน API936
กรกฎาคม 22, 2017

ความรู้เบื้องต้นและหลักการใช้วัสดุทนไฟอย่างถูกวิธี

วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

อบรมพนักงาน
ในหัวข้อ ความรู้เบื้องต้นและวิธีการติดตั้งวัสดุทนไฟให้ถูกต้อง

สถานที่         :    ห้องสัมนาของ ชั้น 1 ตึก ไทย เอส เอส อิฐทนไฟ

ทาง ไทย เอส เอส ได้จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานวัสดุทนไฟ และเทคนิคการติดตั้งวัสดุทนไฟ รวมไปถึงการจัดเก็บอย่างถูกวิธี  ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานที่สำคัญ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาความรู้และทักษะให้พนักงาน เพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานทุกคน

 

● ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/tssrefractory

Top