2017-05-06_172346
2017-05-06_172346
previous arrow
next arrow
วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ
ซิลิเกตเคลย์ คืออะไร ?
มกราคม 29, 2020
ฉนวนใยหิน Rockwool สร้างสรรค์ เพื่อแก้ไขปัญหา ปกป้องชีวิตทุกชีวิต
พฤษภาคม 28, 2020

คุณเคยเจอปัญหาแบบนี้หรือไม่…

คุณเคยเจอปัญหาแบบนี้หรือไม่…

o ฉนวนหลุดล่วง สัมผัสแล้วคัน
o ขดลวดที่ยึดฉนวน ขนาดเล็ก หลุดง่าย เป็นสนิม
o ฉนวนยุบตัว ดูดซับนา้ และความชืน้ สูง

 

 

 

o ฉนวนไม่ได้คุณภาพ แต่ไม่สามารถส่งคืนผู้ผลิตได้
o ฉนวนเหลือทิ้งหน้างานจานวนมาก
o อายุการใช้งานสั้น เปลี่ยนฉนวนบ่อย

o เกิดการกัดกร่อนใต้ฉนวน
o ฉนวนหดตัวมากเมื่อสัมผัสความร้อน
o สูญเสียพลังงาน
o ความร้อนเกินกาหนดเป็นอันตรายต่อผู้ปฎิบัติงาน

ROCKWOOL ProRox
ช่วยคุณได้อย่างไร…


 •  เส้นใยฉนวน ROCKWOOL ProRox ประสานตัวยึดติดกันได้ดี
  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4-6 ไมครอน
 • ขดลวดที่ยึดฉนวน ขนาด 0.73±0.04 mm ตามมาตรฐาน ASTM ไม่เป็นสนิม
 • ฉนวนมีค่าการดูดซับน้าและความชื้นต่า ทาให้ไม่ยุบตัว
  ASTM
  C612
  C553
  C592
  C547
 •  ผ่านมาตรฐานการทดสอบ ASTM   สินค้าไม่ได้คุณภาพ ผู้ผลิตยินดีรับผิดชอบ
 •  ฉนวนเหลือทิ้งหน้างานน้อย เนื่องจากมีโรงงานผลิตใน จ.ระยอง
 •  อายุการใช้งานประมาณ 5 ปี ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม
 •  มีสารละลายคลอไรด์น้อยกว่า 10 ppm ลดการกัดกร่อนใต้ฉนวน
 •  ฉนวนมีค่าการหดตัวน้อยกว่า 2% ตามมาตรฐานการทดสอบ ASTM C356 ลดการสูญเสียความร้อน และป้องกันอันตรายเมื่อสัมผัสอุปกรณ์
 •  คานวณความหนาฉนวน ค่า heat loss และอุณหภูมิหลังหุ้มฉนวน ด้วยโปรแกรม
  Rockassist-Asia ตามมาตรฐาน ASTM C680
 •  สามารถขอใบประกันการทดสอบคุณภาพจากโรงงานผู้ผลิต (manufacture certificate)

 

 

การระบุรายละเอียดฉนวนกันความร้อน

สาหรับหม้อต้ม หม้อเคี่ยว ถังน้าคอนเดนเสท (อุณหภูมิใช้งานไม่เกิน 450oC)

ฉนวนกันความร้อน (Thermal insulation)

ฉนวน ROCKWOOL รุ่น ProRox BL 958SA หรือเทียบเท่า
แบบม้วนไม่มีขดลวดเย็บ ความหนาแน่น 80 kg/m3
ความหนา 50 mm,100 mm หรือตามผลการคานวณมาตรฐาน ASTM C680
ได้มาตรฐาน ASTM C553 Type VII มีรายละเอียดผลการทดสอบดังนี้
– ค่าการนาความร้อนที่อุณหูมิเฉลี่ย 100oC ไม่เกิน 0.049 W/mK(ASTM C177)
– ค่าการหดตัวที่อุณหภูมิสูงสุด ไม่เกิน 2%(ASTM C356)
– ค่าการดูดซับน้า ไม่เกิน 1 kg/m2 (EN 1609)
– ค่าการดูดซับไอน้า ไม่เกิน 1 %โดยน้าหนัก (ASTM C1104)
– ค่าสารละลายคลอไรด์ soluble chloride น้อยกว่า 10 ppm (ASTM C871)
– ปริมาณ shot น้อยกว่า25 % โดยน้าหนัก (ASTM C553)

ฉนวน ROCKWOOL ต้องมี manufacture certification จากทางผู้ผลิตและผลการทดสอบตามรายละเอียดที่ระบุด้านบน

แผ่นโลหะปิดฉนวน (Cladding)

แผ่นอลูซิงค์แบบเรียบ หนา 0.45 mm ทาเป็น Jacket หุ้มทับอีกครั้ง รีดด้วยตะเข็บกันน้า ยึดด้วยสกรูเกลียวปล่อย

 

 

การระบุรายละเอียดฉนวนกันความร้อน

สาหรับหม้อต้ม หม้อเคี่ยว ถังน้าคอนเดนเสท  (อุณหภูมิใช้งานไม่เกิน 650  C)

ฉนวนกันความร้อน (Thermal insulation)

ฉนวน ROCKWOOL รุ่น ProRox WM 950SA หรือเทียบเท่า
ความหนาแน่น 80 kg/m3
ความหนา 50 mm,100 mm หรือตามผลการคานวณมาตรฐาน ASTM C680
แบบเย็บด้วยตาข่ายกัลวาไนซ์ OD 0.73±0.04 mm
ได้มาตรฐาน ASTM C592 Type III มีรายละเอียดผลการทดสอบดังนี้
– ค่าการนาความร้อนที่อุณหูมิเฉลี่ย 100oC ไม่เกิน 0.046 W/mK(ASTM C177)
– ค่าการหดตัวที่อุณหภูมิสูงสุด ไม่เกิน 2%(ASTM C356)
– ค่าการดูดซับน้า ไม่เกิน 1 kg/m2 (EN 1609)
– ค่าการดูดซับไอน้า ไม่เกิน 1 % โดยน้าหนัก (ASTM C1104)
– ค่าสารละลายคลอไรด์ soluble chloride น้อยกว่า 10 ppm (ASTM C871)
– ปริมาณ shot น้อยกว่า 52 %โดยน้าหนัก (ASTM C592)
ฉนวน ROCKWOOL ต้องมี manufacture certification จากทางผู้ผลิตและผลการทดสอบตามรายละเอียดที่ระบุด้านบน

แผ่นโลหะปิดฉนวน (Cladding)

แผ่นอลูซิงค์แบบเรียบ หนา 0.45 mm ทาเป็น Jacket หุ้มทับอีกครั้ง รีดด้วยตะเข็บกันน้า ยึดด้วยสกรูเกลียวปล่อย

 

 

 

 

 

การระบุรายละเอียดฉนวนกันความร้อน

สาหรับท่อ OD < 12” (อุณหภูมิใช้งานไม่เกิน 650C)

 

ฉนวนกันความร้อน (Thermal insulation)

ฉนวน ROCKWOOL รุ่น ProRox SL 950SA หรือเทียบเท่า
ความหนาแน่น 80 kg/m3
ความหนา 50 mm,100 mm หรือตามผลการคานวณมาตรฐาน ASTM C680
ได้มาตรฐาน ASTM C612 Type IV มีรายละเอียดผลการทดสอบดังนี้
– ค่าการนาความร้อนที่อุณหูมิเฉลี่ย 100oC ไม่เกิน 0.047 W/mK(ASTM C177)
– ค่าการหดตัวที่อุณหภูมิสูงสุด ไม่เกิน 2%(ASTM C356)
– ค่าการดูดซับน้า ไม่เกิน 1 kg/m2 (EN 1609)
– ค่าการดูดซับไอน้า ไม่เกิน 1 % โดยน้าหนัก (ASTM C1104)
– ค่าสารละลายคลอไรด์ soluble chloride น้อยกว่า 10 ppm (ASTM C871)
– ปริมาณ shot น้อยกว่า 25 %โดยน้าหนัก (ASTM C612)
ฉนวน ROCKWOOL ต้องมี manufacture certification จากทางผู้ผลิตและผลการทดสอบตามรายละเอียดที่ระบุด้านบน

แผ่นโลหะปิดฉนวน (Cladding)

แผ่นอลูซิงค์แบบเรียบ หนา 0.45 mm ทาเป็น Jacket หุ้มทับอีกครั้ง รีดด้วยตะเข็บกันน้า ยึดด้วยสกรูเกลียวปล่อย

 

ผู้ตรวจรับสินค้าควรขอเอกสาร Manufacturer’s certificate จากผู้รับเหมา โดยระบุชื่อโครงการ หมายเลขสั่งซื้อ รุ่นสินค้า และจานวนสินค้าที่รับ เพื่อป้องกันการใช้ของที่ไม่ได้คุณภาพ
“ตรวจรับสินค้า ต้องมี Manufacturer’s certificate จากโรงงานผู้ผลิตและสังเกตบรรจุภัณฑ์ของสินค้า”

 

 

ตัวอย่างโครงการที่ใช้ฉนวน ROCKWOOL ProRox

1. กลุ่มโรงกลั่นและปิโตรเคมี PTTGC จังหวัด ระยอง
2. กลุ่มปิโตรเคมี SCG Chemical จังหวัด ระยอง
3. โรงกลั่น Thai Oil จังหวัด ชลบุรี
4. โรงกลั่นบางจาก จังหวัด สมุทรปราการ
5. โรงไฟฟ้า EGAT จังหวัด ลาปาง ฉเชิงเทรา อยุธยา สมุทรปราการ สงขลา เป็นต้น
6. โรงไฟฟ้าและพลังงานความร้อน GPSC จังหวัด ระยอง และชลบุรี
7. โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรเตอร์ Gulf จัวหวัด ระยอง ชลบุรี สระบุรี นครราชสีมา เป็นต้น
8. โรงไฟฟ้าไบโอแมส กลุ่ม Mitr Phol จังหวัด ขอนแก่น เลย สุพรรณบุรี เป็นต้น
9. โรงไฟฟ้าขยะ SCGPE จังหวัด ราชบุรี
10. โรงน้าตาลมิตรผล จังหวัด อานาจเจริญ
11. โรงน้าตาลมิตรภูเวียง จังหวัด ขอนแก่น
12. โรงน้าตาลมิตรภูหลวง จังหวัด เลย
13. โรงน้าตาลขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น และ จังหวัดเลย
14. โรงงานเอทานอล แม่สอดพลังงานสะอาด จังหวัดตาก
15. โรงงานกระดาษ Double A

 

 

เข้าไปที่เมนูสินค้า และเลือกรายการสินค้าที่ต้องการใส่ตะกร้า เพื่อส่งมาสอบถาม ราคา
สนใจ สอบถามข้อมูล เพิ่มเติมเกี่ยวกับ สินค้าได้ที่ ฝ่ายขาย โทร 0-2394-3820-2 ข้อมูลในหน้า “ติดต่อเรา / Contact Us” หรือ

Website    : http://www.tssrefractory.com

Facebook  : https://www.facebook.com/tssrefractory/

Top