2017-05-06_172346
2017-05-06_172346
previous arrow
next arrow
อิฐทนไฟ SK36
SK 36
มิถุนายน 14, 2017
วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ
TUFMAG XS
มิถุนายน 14, 2017
Show all

อิฐอลูมิน่าสูง

฿0.00

รายละเอียด

ลักษณะเด่น

♦ มีส่วนประกอบของอลูมิน่าตั้งแต่ 50 % และสามารถใช้งานได้ถึง 19000c

♦ ทนต่อการกัดกร่อนของslagและการแทรกซึมของน้ำโลหะที่ละลายที่อุณหภูมิสูง

♦ ต้านทานการกัดกร่อนจากสารระเหยชนิดต่าง ๆ เถ้าจากลิกไนต์และน้ำมันเตา

♦ มีความหนาแน่นและความแข็งแรงสูงทำให้รับน้ำหนักได้ดี เหมาะที่จะใช้งานบริเวณทีมีอุณหภูมิสูงโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง ขนาดและรูปร่าง

การใช้งาน

♦ เหมาะที่จะใช้ในส่วนต่างๆ ของขบวนการผลิตเหล็กที่มีอุณหภูมิสูง  เช่น ในเบ้า (ladle) หลังคาเตา, Burner Block, และอิฐ Anchor ในเตาเหล็กรีดซ้ำ เป็นต้น

♦ ใช้ในบริเวณ Transition zone ของหม้อเผาซิเมนต์  ผนังและหลังคา Cooler ในหม้อเผาซิเมนต์ และหม้อเผาปูนขาว เป็นต้น

♦ บริเวณผนังด้านล่างและพื้นของเตาหลอมอลูมิเนียม เป็นต้น

Description
วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ
วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ
Top