2017-05-06_172346
2017-05-06_172346
previous arrow
next arrow
วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ
Superwool Sealcoat HT
กันยายน 7, 2017
วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ
Fixwool FX
มิถุนายน 23, 2017
Show all

ThermGrip

฿1.00

ThermGrip

ThermGrip

ลักษณะการใช้งาน

ThermGrip ใช้สำหรับติดผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ เช่น บอร์ดและแบงเก็ต เข้ากับพื้นผิวเหล็ก หรือ ติดระหว่างไฟเบอร์กันเอง โดยเฉพาะ

พื้นผิวที่จะใช้งานจะต้องปราศจากจารบีและฝุ่น ความหนาในการทาหรือหรือผิวหน้าที่ต้องการให้แข็งควรมีความหนาประมาณ 2 มม. จากนั้นทำให้แห้งโดยการเพิ่มอุณหภูมิให้ถึง 90 องศาเซลเซียส

ในหลายๆกรณีอาจต้องใช้การติดอย่างไม่ต่อเนื่องในบริเวณที่ไม่ต่อเนื่องกัน จะส่งผลที่ดีกว่าการทาเคลือบพื้นผิวทั้งหมด ในที่ที่อุณหภูมิสูง ฟิล์มเซรามิคที่แข็งและอยู่ตัวจะก่อตัวขึ้น

SKU: 26-1-1-4-2-1-2-4-3-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-2-4-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-2-2 Categories: , Tags: , , , , ,
Description
Top