2017-05-06_172346
2017-05-06_172346
previous arrow
next arrow

  เตาหลอมและอุ่นอลูมิเนียม

Holding & Melting Furnaces
เตาหลอมและอุ่นอลูมิเนียม ขนาด 5 ตัน

งานเหล็ก เตาหลอมและอุ่นอลูมิเนียม ขนาด 5 ตัน

เคลื่อนย้าย งานเหล็ก เตาหลอมและอุ่นอลูมิเนียม ขนาด 5 ตัน

งานเหล็ก เตาหลอมและอุ่นอลูมิเนียม ขนาด 5 ตัน

เคลื่อนย้าน งานเหล็ก เตาหลอมและอุ่นอลูมิเนียม ขนาด 5 ตัน

  เตาหลอมและอุ่นอลูมิเนียม

Steel fabricator of Furnaces HM-400
แฟบเหล็กเตาหลอมและอุ่นอลูมิเนียม HM-400

งานเหล็ก แฟบเหล็กเตาหลอมและอุ่นอลูมิเนียม HM-400

แฟบเหล็กเตาหลอมและอุ่นอลูมิเนียม HM-400

แฟบเหล็กเตาหลอมและอุ่นอลูมิเนียม HM-400 โดยช่างที่มีประสบการณ์

แฟบเหล็กเตาหลอมและอุ่นอลูมิเนียม HM-400 โดยช่างที่มีประสบการณ์

  เตาหลอมและอุ่นอลูมิเนียม

Holding & Melting Furnaces
เตาหลอมและอุ่นอลูมิเนียม ขนาด 5 ตัน

เคลื่อนย้าย งานเหล็ก เตาหลอมและอุ่นอลูมิเนียม ขนาด 5 ตัน

เคลื่อนย้าย งานเหล็ก เตาหลอมและอุ่นอลูมิเนียม ขนาด 5 ตัน

ออกแบบ งานเหล็ก เตาหลอมและอุ่นอลูมิเนียม ขนาด 5 ตัน โดยช่างที่มีประสบการณ์

ออกแบบ งานเหล็ก เตาหลอมและอุ่นอลูมิเนียม ขนาด 5 ตัน โดยช่างที่มีประสบการณ์

  เตาหลอมและอุ่นอลูมิเนียม

Drain Bag
ถังรับสแล็คเตาอะลูมิเนียม

พ่นสีเคลือบ งานเหล็ก ถังรับสแล็คเตาอะลูมิเนียม

พ่นสีเคลือบ งานเหล็ก ถังรับสแล็คเตาอะลูมิเนียม

งานเหล็ก ถังรับสแล็คเตาอะลูมิเนียม พร้อมนำไปติดตั้งในโรงงานอุตสาหกรรม

งานเหล็ก ถังรับสแล็คเตาอะลูมิเนียม พร้อมนำไปติดตั้งในโรงงานอุตสาหกรรม

  เตาอบ

Steel fabricator of Oven furnaces
แฟบเหล็กเตาอบ

งานเหล็ก แฟบเหล็กเตาอบ ก่อนเคลือบสี

งานเหล็ก แฟบเหล็กเตาอบ หลังเคลือบสี เตรียมเคลื่อนย้าย

งานเหล็ก แฟบเหล็กเตาอบ เตรียมเคลื่อนย้ายไปติดตั้งที่อุตสาหกรรม

ติดตั้ง งานเหล็ก แฟบเหล็กเตาอบ พร้อมใช้งาน โดยช่างผู้มีประสบการณ์

Top