fbpx
Slider
Handout ProRox
มกราคม 29, 2020
วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ
แร่ใยแก้วคืออะไร ?
มกราคม 29, 2020
Rockwool วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

Rockwool และ CFCs, HCFCs คืออะไร ?

Rockwool และ CFCs, HCFCs คืออะไร ? สาเหตุเรามาทำความรู้จัก กับคำเล่านี้ เพราะว่า มีความเข้าใจผิด ในตัวผลิตภัณฑ์ กับผลกระทบ ที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ Rockwool หรือ ฉนวนใยหิน

 

สินค้าของใยหิน Rockwool (ไฟเบอร์เท็กซ์ และ ไฟเบอร์เมท) ทำมาจากอะไร ?


สินค้าของใยหิน Rockwool (ไฟเบอร์เท็กซ์ และ ไฟเบอร์เมท) ของ Roxul Firesafe Insulation ทำมาจากหินภูเขาไฟ (basalt, a volcanie stone)

สินค้าของใยหิน นี้ไม่ถูกเผาไหม้ ที่จุดหลอมเหลว 1000°C  ซึ่งเหมาะ แก่การใช้เป็น ฉนวนกันความร้อน ลดหรือดูด ซับเสียงดังได้  สารประกอบอนินทรีย์ นี้ไม่ทำลาย หรืออันตรายต่อ พืชและสัตว์ และไม่มีสารประกอบของ CFCs, HCFCs และ แร่ใยหิน (อ้างถึงหัวข้อ “แร่ใยหินคืออะไร”) ในการผลิต สินค้าใยหิน Roxul นี้

สาร CFCs, HCFCs คืออะไร?


สาร CFC และ HCFC จัดเป็นสารอันตราย ที่ทำลายชั้น โอโซน และก่อให้เกิด ภาวะเรือนกระจก (Greenhouse Effect).

CFC ย่อมาจากคำว่า “คลอโรฟลูโอคาร์บอน” (Chlorofluorocarbon)

ส่วนสารเฮชซีเอฟซี (HCFC) เป็นตัวย่อ ที่มาจากคำว่า “ไฮโดรคลอโรฟลูโอคาร์บอน” (Hydrochlorofluorocarbon)

ซึ่งคำทั้งสอง บอกถึง ส่วนประกอบ อะตอมโมเลกุล ของสาร ที่อยู่ในสถานะก๊าซ ประกอบด้วยธาตุ คาร์บอน ฟลูออรีน และคลอรีน

ประโยชน์ / ข้อดีคือ นำมาใช้ ในประโยชน์ อุตสาหกรรม บางประเภท เช่น ผลิตพลาสติกโฟม ใช้เป็นตัวทำความเย็น ในตู้เย็น และเครื่องปรับอากาศ, ทำความสะอาดแผงวงจรอิเล็กทรอนิค,  เป็นส่วนประกอบ อยู่ในกระป๋องสเปรย์ ต่างๆ

โทษ / ข้อเสีย คือ ทำลาย ก๊าซโฮโซน ที่อยู่ในชั้นบรรยากาศ สตราโตสเฟียร์ ก็คือว่า สารซีเอฟซี ลอยขึ้นสู่บรรยากาศ ไปกระทบกับ รังสีอัลตร้าไวโอเลต จะเกิดปฏิกิริยา ทางเคมี อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถ ทำลาย ก๊าซโฮโซน ให้มีปริมาณลดน้อยลง มีผลทำให้โลก ได้รับรังสีอัลตร้าไวโอเลต มากขึ้น รังสีอัลตร้าไวโอเลต มีคุณสมบัติคือ ทำให้เราเป็น มะเร็งผิวหนัง ทำให้สิ่งมีชีวิต ขนาดเล็กตายได้ ซึ่งเป็น อันตรายอย่างมาก

เนื่องจากสาร CFCและHCFC ก่อให้เกิดผลกระทบ ทางด้านสิ่งแวดล้อม จึงทำให้มีทั้งนานาชาติ และของ แต่ละประเทศ การบัญญัติถึง ข้อจำกัดเกี่ยวกับ การใช้สารทั้งสองดังกล่าว ในประเทศทางยุโรป หลายๆประเทศ ได้มีการห้ามใช้สารทั้งสอง เป็นสารทำความเย็น ในการติดตั้งกับระบบใหม่ อย่างไรก็ตาม พบว่าสารทำความเย็นเหล่านี้ถูกใช้ในการติดตั้งระบบเก่าส่วนใหญ่ที่มีอยู่แล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติม:

CFCและHCFC ที่ถูกใช้เป็นตัวทำความเย็นอย่างแพร่หลาย คือR12, R22, และ R502

ค่า ODP (Ozone Depletion Potential) คือ ตัวเลข ที่ระบุถึงผลกระทบ ของสารทำความเย็น ต่อชั้นโอโซน สารทำความเย็น R12 ที่ถูกใช้นั้นจะมีค่าดัชนีเท่ากับ 1.0 และเปรียบเทียบได้เท่ากับผลกระทบที่มี

ค่า GWP (Global Warming Potential) คือ ตัวเลขที่ ระบุถึงผลกระทบ ของสารทำความเย็น ในการทำให้เกิด ภาวะเรือนกระจก ค่าของก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ที่ถูกใช้นั้นจะมีค่าดัชนีเท่ากับ 1.0 และเปรียบเทียบได้เท่ากับผลกระทบที่มี

Rockwool

ฉนวนใยหิน Rockwool

ฉนวนใยหิน Rock wool  ฉนวนใยหิน ผลิตจาก หินภูเขาไฟ (basalt, a volcanie stone) สินค้าของใยหิน นี้ไม่ถูกเผาไหม้ ที่จุดหลอมเหลว 1000°C มีรูปลักษณะและการใช้งาน เหมือนขนสัตว์ เหมาะแก่ การใช้เป็น ฉนวนกันความร้อน ลดหรือ ดูดซับเสียงดังได้

คุณสมบัติ ฉนวนใยหิน

– ฉนวนใยหิน ผลิตมาจากสารอนิินทรีย์ธรรมชาติ ผ่านกระบวนการผลิต ที่อุณหภูมิสูง หลอมเหลว เป็นเส้นใย

– ฉนวนใยหิน มีค่าการนำความร้อนต่ำ จึงกันความร้อนได้ดี

– ฉนวนใยหิน จะไม่ติดไฟ ไม่ลามไฟ ป้องกันอัคคีภัย ในงานวิศวกรรมโยธา และอุตสาหกรรม

– ฉนวนใยหิน น้ำหนักเบา ไม่ดูดซับ ความชื้น  ไม่ทำปฏิกิริยากับโลหะ

– ฉนวนใยหิน ดูดซับเสียงได้ดี

ฉนวนใยหิน Rockwool  ที่จัดจำหน่าย

  ฉนวนใยหิน ฉนวนทนความร้อน Rockwool ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ      ProRox PS 960 sa

  ฉนวนใยหิน ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ฉนวนทนความร้อน Rockwool เตาหลอม เตาอบ        ProRox BL 938sa

    ฉนวนใยหิน ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ฉนวนทนความร้อน Rockwool เตาหลอม เตาอบ      ProRox WM 950 sa

     ฉนวนใยหิน ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ฉนวนทนความร้อน Rockwool เตาหลอม เตาอบ       ProRox WM 960sa

    ฉนวนใยหิน ProRox WM 970sa ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ฉนวนทนความร้อน Rockwool เตาหลอม เตาอบ      ProRox WM 970sa

    ฉนวนใยหิน ProRox SL 930sa ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ฉนวนทนความร้อน ฉนวนใยหิน Rockwool เตาหลอม เตาอบ      ProRox SL 930sa

    ฉนวนใยหิน ProRox SL 950sa ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ฉนวนทนความร้อน Rockwool เตาหลอม เตาอบ     ProRox SL 950sa

    ฉนวนใยหิน ProRox SL 960sa ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ฉนวนทนความร้อน Rockwool เตาหลอม เตาอบ    ProRox SL 960sa

    ฉนวนใยหิน ProRox BL 960sa วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ     ProRox BL 960sa

     ฉนวนใยหิน ProRox SL 970sa วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ     ProRox SL 970sa

     ฉนวนใยหิน ProRox SL 978sa วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ     ProRox SL 978sa

     ฉนวนใยหิน ProRox SL 980 วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ      ProRox SL 980

     ฉนวนใยหิน ProRox PS 970 sa วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ     ProRox PS 970 sa

     ฉนวนใยหิน ProRox LF 970 วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ     ProRox LF 970

 

สนใจ rockwool สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าได้ที่ฝ่ายขาย โทร 0-2394-3820-2 ข้อมูลในหน้า “ติดต่อเรา / Contact Us” หรือ

เข้าไปที่เมนูสินค้าและเลือกรายการสินค้าที่ต้องการใส่ตะกร้าเพื่อส่ง มาสอบถาม ราคา

Website    : http://www.tssrefractory.com

Facebook  : https://www.facebook.com/tssrefractory/

Line            : https://line.me/R/ti/p/%40tssrefractory

Top