2017-05-06_172346
2017-05-06_172346
previous arrow
next arrow

สร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรม “วัดพระธาตุหริภุญชัย” จ.ลำพูน

ไทย เอส.เอส. กรุ๊ป ร่วมสนับสนุนชุดกีฬา บาสเกตบอล
เมษายน 11, 2018
โครงการ ปรับปรุงโรงอาหารของโรงเรียนวัดมงคลนิมิต
มีนาคม 22, 2018

สร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรม “วัดพระธาตุหริภุญชัย” จ.ลำพูน

วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

ไทย เอส.เอส. กรุ๊ป   ทำบุญ สร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรม

ณ โรงเรียนเมธีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชัย” จ.ลำพูน

โรงเรียนเมธีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชัย” จังหวัดลำพูน  เป็นโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ตั้งอยู่ในบริเวณวัดพระธาตุหริภุญชัย เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยเป็นเจ้าของผู้รับใบอนุญาต เปิดทำการสอนสำหรับนักเรียนพระภิกษุสามเณร นักเรียนเด็กชายและเด็กหญิง  ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ถึง  6 โดยจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับหลักการทางพระพุทธศาสนาเน้นความรู้คู่คุณธรรมและรู้รักษ์วัฒนธรรม  ดังนั้น  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณร  เด็กนักเรียนได้เรียนรู้กิจกรรมทางด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรมในบรรยากาศที่เหมาะสม ทางคณะศิษย์เก่าโรงเรียนเมธีวุฒิกรโดยศิษย์เก่ากลุ่มงานกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมจึงเสนอให้มีการสร้างอาคาร   โดยเป็นการสร้างอาคารไม้ใต้ถุนสูง แบบล้านนา  2  ชั้น พื้นที่ใช้สอย  124 ตารางเมตร   เนื่องจากโรงเรียนเมธีวุฒิกรเป็นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา  ตั้งอยู่ในวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ซึ่งเป็นโบราณสถาน   เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับประชาชนและเยาวชนทั่วไป   โดยทาง ไทย เอส.เอส. กรุ๊ป ได้ร่วมทำบุญสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรม

<

วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ
วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ
วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

  • ในวันอังคาร ที่ 22 มิย. 60  ทางคณะผู้บริหารบริษัท ไทย เอส เอส กรุ๊ปซึ่งเป็นเจ้าภาพในการสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม เพื่อจัดแสดงครุภัณฑ์ทางกิจกรรมด้านศาสนา และเป็นแหล่งเรียนรู้ และได้ถวายปัจจัยในการซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอาคารสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมให้กับ พระเดชพระคุณพระเทพรัตนนายก เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เพื่อนักเรียนพระภิกษุสามเณร ของโรงเรียนเมธีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชัย” จังหวัดลำพูน ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ถึง  6
  • ภาพบรรยากาศ ของ นักเรียน พระภิกษุสามเณรรวมไปถึงเพื่อนบ้าน ร่วมแรงร่วมใจ ช่วยกันก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
  • ภาพอัพเดทการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม 7/9/2560

  • ภาพความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม 8/9/2560

  • ภาพความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม 11/9/2560

 

  • ภาพความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม 14/9/2560

 

กัลยาณมิตรทุกท่านที่สนใจอยากร่วมบุญสร้างอาคารเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมสนใจร่วมบุญได้ที่
เลขบัญชี: 182-485838-3
ชื่อบัญชี: ธัญญลักษณ์ สุทธิสมิทธิ์ เพื่องานบุญและการกุศล
ธนาคารกรุงเทพ สาขาปู่เจ้าสมิงพราย

และได้โปรดแจ้งชื่อเพื่อขอรับใบอนุโมทนาและลดหย่อนภาษีได้ที่:
คุณขัตติญา โทร: 0-2394-3820-2
อีเมล์: info@tssrefractory.com
Line ID: tssrefractory

ขออนุโมทนาผลบุญกุศลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก คุณบารมีทั้งหลาย จงอำนวยพรบุญทานการกุศล ขออาราธนา “คุณพระศรีรัตนตรัย” และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก คุณบารมีทั้งหลาย จงมาอภิบาลคุ้มครองผองภัย ให้ท่านและครอบครัว บริวาร ญาติมิตร จงประสพแต่ความสุข ความเจริญ ให้พ้นจากสรรพทุกข์ สรรพโศก สรรพโรค สรรพภัย สรรพเคราะห์เสนียดจัญไร อย่าได้มาแผ้วพาล ให้เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฎิภาน ธนสารสมบูรณ์พูลผล ตลอดทั่วทุกคน-ทุกท่าน….เทอญ

ด้วยทางธรรมและเมตตา
คณะเจ้าภาพไทย เอส.เอส.อิฐทนไฟกรุ๊ป
พระเดชพระคุณพระเทพรัตนนายก เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย เจ้าคณะจังหวัดลำพูน

● Please follow our TSS News and Activities at “https://www.facebook.com/tssrefractory

Top