2017-05-06_172346
2017-05-06_172346
previous arrow
next arrow

การผสม คอนกรีตทนไฟ ชนิดธรรมดา

วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ
การผสม-คอนกรีตทนไฟชนิดมีปริมาณซีเมนต์น้อย
มกราคม 29, 2020
การหล่อคอนกรีตทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ
การหล่อ คอนกรีตทนไฟ
มกราคม 29, 2020
การผสม คอนกรีตทนไฟ ชนิดธรรมดา

การผสม คอนกรีตทนไฟ ชนิดธรรมดา

การผสม คอนกรีตทนไฟ ชนิดธรรมดา

 

การผสม คอนกรีตทนไฟ ชนิดธรรมดา (Mixing – Conventional Castables) สิ่งสำคัญที่ควรรู้ก่อนจะนำมาใช้งาน คอนกรีตทนไฟ ชนิดธรรมดา จะใช้น้ำ ในการผสมน้อยกว่า มีคุณสมบัติ ทนไฟ หรือทนความร้อนที่ อุณหภูมิสูงได้ดีเช่นเดียวกับอิฐทนไฟ ส่วนผสมต่างๆใน คอนกรีตทนไฟ จะประกอบไปด้วย ซีเมนต์ทนไฟ และเม็ดวัสดุทนไฟหลายขนาดที่มี สัดส่วนในคอนกรีตในปริมาณที่เหมาะสม ซึ่งเมื่อทำการผสมน้ำตามอัตราส่วนที่กำหนดเข้าไปแล้ว จะทำให้การทำงาน ก่อเตา มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น สะดวก รวดเร็ว และ มีความแข็งแรง สามารถใช้หล่อการขึ้นโครงสร้างในงาน  ยังส่งผลดีช่วยให้ไม่เกิดปัญหา เรื่องระยะเวลา ในการผลิต อีกด้วย 

 

สารบัญ

– วิธีการผสม คอนกรีตทนไฟ

– วิธีเลือกใช้งาน คอนกรีตทนไฟ

– วิธีใช้งาน คอนกรีตทนไฟ

– ข้อควรระวังใน การผสม คอนกรีตทนไฟ

– คอนกรีตทนไฟ (Castable Refractories)  คอนกรีตทนไฟ SRIC 

– คอนกรีตทนไฟ ที่จัดจำหน่าย

 

วิธีการผสม คอนกรีตทนไฟ

การเตรียม คอนกรีตทนไฟ

 1. การผสม คอนกรีตทนไฟ จะต้องทำ ความสะอาด บริเวณที่จะหล่อ คอนกรีตทนไฟ รวมทั้งเครื่องมือ และอุปกรณ์ เช่น เครื่องผสม(Pan Mixer) หัวเขย่า (Vibrator) ถังและเกรียง ก่อนการผสม ให้สะอาด ไม่ให้ มีสิ่งแปลกปลอม ตกค้างอยู่ เช่น คอนกรีตทนไฟ หรือปูนซีเมนต์ ที่ติดค้างอยู่ในถังผสม 
 2. การผสม คอนกรีตทนไฟ กับน้ำสะอาด ในอัตราที่เหมาะสม ซึ่งสามารถดูได้จากข้างถุงของผลิตภัณฑ์ ของคอนกรีตทนไฟ ที่กำหนดไว้ โดยเริ่มจาก อัตราส่วนที่ ต่ำสุดก่อน(กรณีใช้กับเครื่องผสม ให้เหมาะกับขนาดของเครื่องผสม)
 3. ผสมเป็นเวลา 3-5 นาที ไม่ควรผสม นานเกิน 5 นาที เพราะจะทำให้เกิด ความร้อนขึ้น ซึ่งจะเร่ง การแข็งตัวของ คอนกรีตทนไฟ ให้เร็วขึ้น
 4. ก่อนนำไปใช้งาน ควรทดสอบสภาพ ของคอนกรีตทนไฟ ที่ผสมแล้ว โดยปั้น คอนกรีตทนไฟ เป็นก้อนกลม โยนขึ้น ให้สูง 6-12 นิ้ว แล้วรับ สังเกตลักษณะ ของคอนกรีต ได้ดังรูป
 5.   นำคอนกรีต ที่ผสมนี้ไปใช้งานทันที  และควรใช้งาน ให้หมดภายใน 30 นาที หลังผสมเสร็จ

 

 

วิธีผสม คอนกรีตทนไฟ

 

 

วิธีเลือกใช้งาน คอนกรีตทนไฟ

 • เลือกจากอุณหภูมิการใช้งานเหมาะสม
 • การรับน้ำหนักและแรงกระแทกจากการใช้งาน
 • การเสียดสีจากของแข็งและก๊าซภายในเตา
 • การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโดยฉับพลัน
 • การกัดกร่อนทางเคมีจากน้ำโลหะ ตะกรัน (slag) และเถ้าถ่าน รวมทั้งอัคคาไลน์

 

วิธีใช้งาน คอนกรีตทนไฟ

 • ใช้เทหล่อเมื่อติดตั้งโครงสร้างต่างๆ แทนอิฐ Fireclay หรือ High Alumina เช่นผนังหลังคาของเตา เตาหลอมเหล็ก เตาอบเหล็ก เบ้ารับน้ำเหล็ก  เตาหลอมอลูมิเนียม
 • ใช้หล่อแทนอิฐ High Alumina บริเวณหลังคาเตา EAF, หัวฉีด, Nose Ring, Kiln load และ Burner Block
 • ใช้เป็น Back up lining ของอิฐไฟร์เคลย์ และอิฐอลูมินาสูง ในหม้อไอน้ำ, เตาเผาเซรามิก, เตาเหล็กรีดซ้ำ, เตาหลอมแก้ว เตาเผาขยะประสิทธิภาพสูง และเตา Periodic เป็นต้น
 • ใช้เป็น Back up lining ของ Cyclone, Preheaters และ Cooler ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ และใช้เป็นพื้นของรถเตาเซรามิก เป็นต้น

 

ข้อควรระวังใน การผสม คอนกรีตทนไฟ

 • ควรตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ ว่าสามารถใช้งาน ได้ตามปกติ ไม่ปนเปื้อนสกปรก
 • คอนกรีตทนไฟจะแข็งตัวเร็ว ถ้าคอนกรีตทนไฟหรืออุปกรณ์ที่ใช้ปนเปื้อน ฝุ่นปูนหรือเศษคอนกรีตทนไฟเดิม
  หากบริเวณ ที่ทำงานมีอุณหภูมิสูง เกินไป (ปกติควรอยู่ระหว่าง 25-300c) หรือผงคอนกรีตทนไฟ อุปกรณ์ที่ใช้ และน้ำ มีความร้อน มากเกินไปคอนกรีตทนไฟ จะแข็งตัวเร็ว ดังนั้น จึงไม่ควรวางคอนกรีตทนไฟ อุปกรณ์ที่ใช้ และน้ำ ไว้กลางแดด เป็นเวลานาน ก่อนการใช้งาน
 • น้ำที่นำมาใช้ควรเป็นน้ำที่สะอาด และไม่มีค่าเป็นกรดหรือด่าง เช่น น้ำประปา เป็นต้น
 • หากผสมน้ำ มากเกินกว่าที่กำหนด จะทำให้คอนกรีตทนไฟ มีคุณสมบัติด้อยลงมาก เช่น  คอนกรีตทนไฟจะแข็งตัวช้า มีความแข็งแรงต่ำ มีรูพรุนหลังการเผามากและมีโอกาสที่จะระเบิดเมื่ออุ่นเตาเร็ว
 • กรณีที่มีการผสมน้ำน้อยเกินไปคอนกรีตทนไฟจะแข็งตัวเร็ว และเนื้อคอนกรีตทนไฟเรียบตัวไม่แน่น
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.
 • คอนกรีตทนไฟที่ต้องให้ความร้อน 1,000 °C จึงแข็งตัว 

 

คอนกรีตทนไฟ (Castable Refractories)  คอนกรีตทนไฟ SRIC 

เป็นส่วนผสม ของเม็ด วัสดุทนไฟ ชนิดต่าง ๆ กับซิเมนต์ทนไฟ ซึ่งมีอลูมิน่าสูง  คล้ายคอนกรีต ผสมเสร็จทั่วไป แต่ใช้น้ำ ในการผสม น้อยกว่า มีคุณสมบัติ ทนไฟ หรือทนความร้อนที่ อุณหภูมิสูงได้ดี เช่นเดียวกับ อิฐทนไฟ ส่วนผสม ประกอบด้วย ซีเมนต์ทนไฟ และเม็ดวัสดุทนไฟ หลายขนาดที่มี สัดส่วน พอเหมาะ ซึ่งเมื่อผสมน้ำ ตามอัตราส่วน ที่กำหนดแล้ว จะให้ ความแข็งแรง สามารถใช้หล่อ เป็นโครงสร้างเตา ได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว ขจัดปัญหา เรื่องระยะเวลา ในการผลิต  ค่าแบบ (กรณีที่เป็นอิฐรูปร่างพิเศษ) และการตัด อิฐทนไฟ ให้เข้ารูป  อีกทั้งยัง เหมาะสมสำหรับ การใช้งาน บริเวณที่ไม่สามารถ ก่ออิฐ ได้เป็นอย่างดี

 

 

คอนกรีตทนไฟ ที่จัดจำหน่าย

 

สนใจสินค้า คลิ๊ก >> CAST 10 LWคอนกรีตทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

(Castable) : Cast 10 LW

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,000 องศาเซียลเซียส

 

สนใจสินค้า คลิ๊ก >> CAST 11 LWคอนกรีตทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

 (Castable) : Cast 11 LW

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,100 องศาเซียลเซียส

 

สนใจสินค้า คลิ๊ก >> CAST 12

  คอนกรีตทนไฟ CAST 12 วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

(Castable) : Cast 12

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,200 องศาเซียลเซียส

 

สนใจสินค้า คลิ๊ก >> CAST 13คอนกรีตทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

(Castable) : Cast 13

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,300 องศาเซียลเซียส

สำหรับใช้กับงานหล่อทั่วไป ต้านทานการกัดกร่อนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิได้ดี

การหดตัวต่ำทนการร้าวร่อน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณภูมิได้ดี ความแข็งแรงสูง ค่าปริมาตรคงตัว

 

สนใจสินค้า คลิ๊ก >> CAST 13 CGวัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

(Castable) : Cast 13 CG

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,300 องศาเซียลเซียส

 

 

สนใจสินค้า คลิ๊ก >> CAST 13 ESคอนกรีตทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

(Castable) : Cast 13 ES

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,300 องศาเซียลเซียส

 

สนใจสินค้า คลิ๊ก >> CAST 13 LWคอนกรีตทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

(Castable) : Cast 13 LW

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,300 องศาเซียลเซียส

 

สนใจสินค้า คลิ๊ก >> CAST 13 LWSคอนกรีคทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

(Castable) : Cast 13 LWS

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,300 องศาเซียลเซียส

 

สนใจสินค้า คลิ๊ก >> CAST 14คอนกรัตทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

(Castable) : Cast 14

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,400 องศาเซียลเซียส

 

สนใจสินค้า คลิ๊ก >> CAST 14 CGคอนกรีตทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

   (Castable) : Cast 14 CG

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,400 องศาเซียลเซียส

 

สนใจสินค้า คลิ๊ก >> CAST 14 LWคอนกรีตทนไฟ cast-14-lw วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

(Castable) : Cast 14 LW

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,400 องศาเซียลเซียส

 

สนใจสินค้า คลิ๊ก >> CAST 14 Mคอนกรีตทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ (Castable) : Cast 14 M

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,400 องศาเซียลเซียส

 

คอนกรีตทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ(Castable) : Cast 15 

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,500 องศาเซียลเซียส

 

สนใจสินค้า คลิ๊ก >> CAST 15 CG

คอนกรีตทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

(Castable) : Cast 15 CG

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,500 องศาเซียลเซียส

 

สนใจสินค้า คลิ๊ก >> CAST 15 ES

คอนกรีตทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

(Castable) : Cast 15 ES

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,500 องศาเซียลเซียส

 

สนใจสินค้า คลิ๊ก >> CAST 15 LW

คอนกรีตทนไฟวัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

(Castable) : Cast 15 LW

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,500 องศาเซียลเซียส

 

สนใจสินค้า คลิ๊ก >> EAZYFLOW 40

    คอนกรีตทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

(Castable) : EAZYFLOW 40

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,450 องศาเซียลเซียส

 

สนใจสินค้า คลิ๊ก >> CAST 15 M

    คอนกรีตทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

(Castable) : Cast 15 M

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,500 องศาเซียลเซียส

 

สนใจสินค้า คลิ๊ก >> CAST 16

คอนกรีตทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

(Castable) : Cast 16 M

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,600 องศาเซียลเซียส

 

สนใจสินค้า คลิ๊ก >> CAST 16 ES

คอนกรีตทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

(Castable) : Cast 16 ES

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,600 องศาเซียลเซียส

 

สนใจสินค้า คลิ๊ก >> CAST 16 SP

8vodiu9mowaวัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

(Castable) : Cast 16 SP

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,600 องศาเซียลเซียส

 

สนใจสินค้า คลิ๊ก >> CAST 17 CG

คอนกรีตทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

(Castable) : Cast 17 CG

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,700 องศาเซียลเซียส

 

สนใจสินค้า คลิ๊ก >> CAST 17 Mคอนกรีตทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

(Castable) : Cast 17 M

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,700 องศาเซียลเซียส

 

สนใจสินค้า คลิ๊ก >> CAST 18

คอนกรีตทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

(Castable) : Cast 18

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,800 องศาเซียลเซียส

 

สนใจสินค้า คลิ๊ก >> CAST 18 ES

คอนกรีตทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

 

(Castable) : Cast 18 ES

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,800 องศาเซียลเซียส

 

สนใจสินค้า คลิ๊ก >> CAST 18 LW

คอนกรีตทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

(Castable) : Cast 18 LW

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,800 องศาเซียลเซียส

 

สนใจสินค้า คลิ๊ก >> CAST 18 SP

คอนกรีตทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

(Castable) : Cast 18 SP

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,800 องศาเซียลเซียส

 

  คอนกรีตทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

(Castable) : DURALITE 1800

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,800 องศาเซียลเซียส

 

   สนใจสินค้า คลิ๊ก >> DURALITE 2000

คอนกรีตทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

(Castable) : DURALITE 2000

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,000 องศาเซียลเซียส

 

สนใจสินค้า คลิ๊ก >> DURALITE 2200

    คอนกรีตทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

(Castable) : DURALITE 2200

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,204 องศาเซียลเซียส

 

สนใจสินค้า คลิ๊ก >> DURALITE 2300คอนกรีตทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

(Castable) : DURALITE 2300

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,260 องศาเซียลเซียส

 

วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

(Castable) : DURALITE 2500 HS

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,370 องศาเซียลเซียส

 

สนใจสินค้า คลิ๊ก >> DURALITE V124

    คอนกรีตทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

(Castable) : DURALITE V124

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,100 องศาเซียลเซียส

 

สนใจสินค้า คลิ๊ก >> EAZYFLOW 40 (FINE)

   คอนกรีตทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

(Castable) : EAZYFLOW 40 (FINE)

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,450 องศาเซียลเซียส

 

วันสต็อปเซอร์วิส

รวมถึงการสั่งซื้อได้ง่ายๆ

ที่ไลน์ LINE@ ID : @tssrefractory คลิก https://lin.ee/D1XQRAH

สั่งซื้อ SHOPEE : https://bit.ly/44prjJC

LAZADA : https://bit.ly/41UhK3A

หรือโทร 0-23943820-2 ค่ะ
Top