2017-05-06_172346
2017-05-06_172346
previous arrow
next arrow

การผสม คอนกรีตทนไฟ ชนิดธรรมดา

วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ
การผสม-คอนกรีตทนไฟชนิดมีปริมาณซีเมนต์น้อย
มกราคม 29, 2020
การหล่อคอนกรีตทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ
การหล่อ คอนกรีตทนไฟ
มกราคม 29, 2020
วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

การผสม คอนกรีตทนไฟ ชนิดธรรมดา

การผสม คอนกรีตทนไฟ

  1. การผสม คอนกรีตทนไฟ จะต้องทำ ความสะอาด บริเวณที่จะหล่อ คอนกรีตทนไฟ รวมทั้งเครื่องมือ และอุปกรณ์ เช่น เครื่องผสม(Pan Mixer) หัวเขย่า (Vibrator) ถังและเกรียง ก่อนการผสม ให้สะอาด ไม่ให้ มีสิ่งแปลกปลอม ตกค้างอยู่ เช่น คอนกรีตทนไฟ หรือปูนซีเมนต์ ที่ติดค้างอยู่ในถังผสม
  2. ผสม คอนกรีตทนไฟ ในปริมาณ ที่พอเหมาะ กับขนาดของเครื่องผสม
  3. ผสมแห้ง เป็นเวลาประมาณ 1 นาที
  4. เติมน้ำสะอาด ตามเปอร์เซ็นต์ ต่อน้ำหนัก ของคอนกรีตทนไฟ ที่กำหนดไว้ โดยเริ่มจาก อัตราส่วนที่ ต่ำสุดก่อน
  5. ผสมเป็นเวลา 3-5 นาที ไม่ควรผสม นานเกิน 5 นาที เพราะจะทำให้เกิด ความร้อนขึ้น ซึ่งจะเร่ง การแข็งตัวของ คอนกรีตทนไฟ ให้เร็วขึ้น
  6. ก่อนนำไปใช้งาน ควรทดสอบสภาพ ของคอนกรีตทนไฟ ที่ผสมแล้ว โดยปั้น คอนกรีตทนไฟ เป็นก้อนกลม โยนขึ้น ให้สูง 6-12 นิ้ว แล้วรับ สังเกตลักษณะ ของคอนกรีต ได้ดังรูป
 การผสม คอนกรีตทนไฟ
     7. นำคอนกรีต ที่ผสมนี้ไปใช้งานทันที  และควรใช้งาน ให้หมดภายใน 30 นาที หลังผสมเสร็จ

  คอนกรีตทนไฟ (Castable Refractories)  คอนกรีตทนไฟ SRIC 

เป็นส่วนผสม ของเม็ด วัสดุทนไฟ ชนิดต่าง ๆ กับซิเมนต์ทนไฟ ซึ่งมีอลูมิน่าสูง  คล้ายคอนกรีต ผสมเสร็จทั่วไป แต่ใช้น้ำ ในการผสม น้อยกว่า มีคุณสมบัติ ทนไฟ หรือทนความร้อนที่ อุณหภูมิสูงได้ดี เช่นเดียวกับ อิฐทนไฟ ส่วนผสม ประกอบด้วย ซีเมนต์ทนไฟ และเม็ดวัสดุทนไฟ หลายขนาดที่มี สัดส่วน พอเหมาะ ซึ่งเมื่อผสมน้ำ ตามอัตราส่วน ที่กำหนดแล้ว จะให้ ความแข็งแรง สามารถใช้หล่อ เป็นโครงสร้างเตา ได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว ขจัดปัญหา เรื่องระยะเวลา ในการผลิต  ค่าแบบ (กรณีที่เป็นอิฐรูปร่างพิเศษ) และการตัด อิฐทนไฟ ให้เข้ารูป  อีกทั้งยัง เหมาะสมสำหรับ การใช้งาน บริเวณที่ไม่สามารถ ก่ออิฐ ได้เป็นอย่างดี

การผสม คอนกรีตทนไฟ , การผสม คอนกรีตทนไฟ , การผสม คอนกรีตทนไฟ , การผสม คอนกรีตทนไฟ 

คอนกรีตทนไฟ ที่จัดจำหน่าย

การผสมคอนกรีตทนไฟ การผสมคอนกรีตทนไฟ การผสมคอนกรีตทนไฟ การผสมคอนกรีตทนไฟ

สนใจ สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม เกี่ยวกับ สินค้าได้ที่ ฝ่ายขาย โทร 0-2394-3820-2 ข้อมูลในหน้า “ติดต่อเรา / Contact Us” หรือ

เข้าไปที่ เมนูสินค้า และเลือก รายการสินค้า ที่ต้องการใส่ตะกร้า เพื่อส่งมาสอบถาม ราคา

Website    : http://www.tssrefractory.com

Facebook  : https://www.facebook.com/tssrefractory/

Top