2017-05-06_172346
2017-05-06_172346
previous arrow
next arrow
วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ
อุปกรณ์ที่ใช้หล่อ คอนกรีตทนไฟ
มกราคม 29, 2020
คำจำกัดความ คอนกรีตทนไฟ
คำจำกัดความ คอนกรีตทนไฟ
มกราคม 29, 2020
วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

การเลือกใช้ วัสดุทนไฟ

การเลือกใช้ วัสดุทนไฟ ในการเลือกคอนกรีตทนไฟไปใช้งานจะต้องเลือกชั้นคุณภาพของคอนกรีตทนไฟให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานโดยปัจจัยที่ควรนำมาพิจารณาในเบื้องต้นได้แก่

  •  อุณหภูมิการใช้งาน
  • การรับน้ำหนักและแรงกระแทกจาการใช้งาน
  •  การเสียดสีจากของแข็งและก๊าซภายในเตาเผา
  •  การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโดยฉับพลัน
  •  การกัดกร่อนทางเคมีจากน้ำโลหะ ตะกรัน(Slag)และเถ้าถ่าน รวมทั้งอัลคาไลน์การเลือกใช้วัสดุทนไฟ

การเลือกใช้ วัสดุทนไฟ

  อิฐทนไฟ (Refractory Brick) อิฐทนไฟ SRIC

มีลักษณะเป็นก้อน  การใช้งาน ส่วนมาก จะนำไปใช้งานก่อ เช่น  ในการก่อสร้างเตาเผา เป็นต้น อิฐทนไฟเป็นวัสดุทนไฟประเภทที่ สามารถรักษา ขนาดสัณฐานเดิม เมื่อผ่านการใช้ และมีคุณสมบัติต่างๆ ดีกว่าวัสดุทนไฟ ประเภทอื่น ๆ ดังนั้นงานส่วนมาก มักจะใช้อิฐทนไฟ เป็นส่วนใหญ่

การเลือกใช้ วัสดุทนไฟ

 

 อิฐฉนวนกันความร้อน(Insulating Brick)

เป็น ประเภทของวัสดุทนไฟ อีกชนิดที่นิยมใช้งาน อิฐฉนวนกันความร้อน ใช้สำหรับ ป้องกันการสูญเสีย ความร้อนออกไปภายนอก สามารถใช้ได้กับ งานก่อทั่ว ๆไป ซึ่งมีหลายคุณภาพให้เลือกใช้ ตามแต่อุณหภูมิที่ใช้งาน

วัสดุทนไฟ

 

ปูนทนไฟ (Mortar)

เป็น ประเภทของวัสดุทนไฟ ชนิดพิเศษ เนื้อละเอียด ใช้ในการก่อ อิฐทนไฟ ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อม ระหว่างอิฐ และป้องกัน การแทรกซึม ของก๊าซ หรือของเหลวซึมออกจากรอยต่อ ระหว่างอิฐ โดยจะใช้ก่อหนาเพียง 1-2 มม. เท่านั้น ปูนทนไฟโดยทั่วไป แบ่งตามลักษณะผลิตภัณฑ์เป็น 2 ประเภท คือ

– ปูนทนไฟชนิดที่ต้องให้ความร้อนจึงจะแข็งตัว

เป็นปูนทนไฟ ชนิดผงแห้ง(Dry Type) ซึ่งการใช้งานต้องนำไป ผสมน้ำตาม สัดส่วนที่กำหนดไว้ข้างถุงก่อน การใช้งาน ปูนทนไฟ ขนิดนี้จะให้ความแข็งแรงสมบูรณ์เมื่อได้รับความร้อนสูงเกินกว่า 1,0000C  เรียกว่า HEAT SETTING MORTAR(HM)

– ปูนทนไฟชนิดที่ให้ความแข็งแรง ที่อุณหภูมิห้อง

ปูนทนไฟ ชนิดนี้มีทั้งขนิดผงแห้ง(Dry Type) ซึ่งต้องผสมน้ำก่อนนำไปใช้งาน และขนิดเปียก(Wet Type) ซึ่งผสมเสร็จ พร้อมใช้งานได้ทันที  เมื่อทิ้งไว้จะแข็งตัวเองที่อุณหภูมิห้อง  เรียกว่า AIR SETTING MORTAR (AM)

 

ประเภทของ วัสดุทนไฟ

 

  คอนกรีตทนไฟ (Castable Refractories)  คอนกรีตทนไฟ SRIC 

เป็นส่วนผสม ของเม็ดวัสดุทนไฟ ชนิดต่าง ๆ กับซิเมนต์ทนไฟ ซึ่งมีอลูมิน่าสูง  คล้ายคอนกรีต ผสมเสร็จทั่วไป แต่ใช้น้ำ ในการผสมน้อยกว่า มีคุณสมบัติ ทนไฟ หรือทนความร้อนที่ อุณหภูมิสูง ได้ดีเช่นเดียว กับอิฐทนไฟ ส่วนผสมประกอบด้วย ซีเมนต์ทนไฟ และเม็ดวัสดุทนไฟ หลายขนาดที่มี สัดส่วน พอเหมาะ ซึ่งเมื่อผสมน้ำ ตามอัตราส่วน ที่กำหนด แล้วจะให้ ความแข็งแรง สามารถ ใช้หล่อ เป็นโครงสร้างเตา ได้ง่าย และสะดวก รวดเร็ว ขจัดปัญหา เรื่องระยะเวลา ในการผลิต  ค่าแบบ (กรณีที่เป็น อิฐรูปร่างพิเศษ) และการตัด อิฐทนไฟ ให้เข้ารูป  อีกทั้งยัง เหมาะสมสำหรับ การใช้งาน บริเวณที่ไม่สามารถก่ออิฐ ได้เป็นอย่างดี

 

 

พลาสติดทนไฟ (Plastic)

พลาสติกทนไฟ ลักษณะ เป็นก้อนเหนียว คล้ายดินน้ำมัน ประกอบด้วย เม็ดวัสดุทนไฟ ชนิดต่าง ๆ กับพวกดิน  หรือสารเคมี ซึ่งทำให้เกิด ความเหนียว มักใช้ใน การปะ ซ่อมผนังเตา ที่แตกบิ่น ให้ความสะดวก รวดเร็ว ในการซ่อมแซม  และยังใช้เป็นโครงสร้างของ เตาเผาได้อีกด้วย
ลักษณะเด่น
♦ มีความแข็งแรง และความหนาแน่นสูง สามารถ รักษารูปทรง สัณฐาน ให้คงที่ ภายใต้ระดับ อุณหภูมิใช้งาน รวมทั้งมีการหดตัวต่ำ
♦ ทนต่อ การหลุดร่อน เนื่องจาก การเปลี่ยนแปลง อุณภูมิ อย่างรวดเร็ว และทน slag ที่เป็นกรดชนิดต่าง ๆ
♦ มีทั้งชนิดที่แข็งตัว หลังจาก ให้ความร้อน และชนิดแข็งตัว ที่อุณหภูมิห้อง
การใช้งาน
♦ สามารถ ใช้ติดตั้งเป็น โครงสร้าง ของเตา แทนการใช้ อิฐทนไฟได้ ในเตาหลายชนิด
♦ ติดตั้งได้ง่ายด้วยค้อนลม
♦ ใช้ใน อุตสาหกรรมเหล็ก บริเวณที่มี อุณหภูมิสูง เช่น บริเวณ Burner Block  หลังคาเตา และผนังของ Reheating furnaces เป็นต้น

 

 

ประเภทของวัสดุทนไฟ

ผลิตภัณฑ์ที่จัดจำน่าย เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่น่าเชื่อถือ จาก SRIC , SCG เป็นที่ยอมรับจาก ผู้ใช้งาน

การเลือกใช้ วัสดุทนไฟ 

ในการเลือก คอนกรีตทนไฟ ไปใช้งานจะต้องเลือกชั้น คุณภาพของ คอนกรีตทนไฟ ให้เหมาะสมกับ สภาพ การใช้งานโดยปัจจัย ที่ควรนำมา พิจารณา ในเบื้องต้นได้แก่

  •  อุณหภูมิการใช้งาน
  • การรับน้ำหนัก และแรงกระแทก จากการใช้งาน
  • การเสียดสี จากของแข็ง และก๊าซ ภายในเตาเผา
  • การเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิ โดยฉับพลัน
  • การกัดกร่อน ทางเคมี จากน้ำโลหะ ตะกรัน(Slag) และเถ้าถ่าน รวมทั้ง อัลคาไลน์ 

การเลือกใช้ วัสดุทนไฟ , การเลือกใช้ วัสดุทนไฟ , การเลือกใช้ วัสดุทนไฟ , การเลือกใช้ วัสดุทนไฟ

สนใจ สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม เกี่ยวกับ สินค้าได้ที่ ฝ่ายขาย โทร 0-2394-3820-2 ข้อมูล ในหน้า “ติดต่อเรา / Contact Us” หรือ

เข้าไปที่ เมนูสินค้า และเลือก รายการสินค้า ที่ต้องการใส่ ตะกร้า เพื่อส่งมา สอบถามราคา

Website     : https://www.tssrefractory.com

Facebook  : https://www.facebook.com/tssrefractory/

Line            : https://line.me/R/ti/p/%40tssrefractory

Top