2017-05-06_172346
2017-05-06_172346
previous arrow
next arrow
การเก็บรักษาวัสดุทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ
การเก็บรักษา วัสดุทนไฟ
พฤษภาคม 29, 2022
วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ
การคำนวณ การใช้อิฐทนไฟ & ปูนทนไฟ
พฤษภาคม 20, 2021
การเลือกวัสดุทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

การเลือก วัสดุทนไฟ

การเลือก วัสดุทนไฟ Refractory Selection

การเลือก วัสดุทนไฟ มีข้อควรพิจารณาดังนี้

1. เลือกจาก อุณหภูมิ สูงสุด ที่ใช้งาน ของวัสดุทนไฟ
2. การรับน้ำหนัก จากโครงสร้าง ที่ใช้งาน วัสดุทนไฟ และน้ำหนักจากการใช้งาน วัสดุทนไฟ ที่ใช้
3. สภาพ ปฏกิริยา ภายในเตา ของวัสดุทนไฟ ว่ามีปฏิกริยา หรือสภาพแบบใด เมื่อทำงาน
4. การขัดสี จากของแข็ง ก๊าซ และเปลวไฟ
5. ปฏิกิริยาทางเคมี และสภาพของตะกรัน หรือ SLAG ที่เกิดขึ้น ของวัสดุทนไฟ
 
การเลือก วัสดุทนไฟ
 
 
การเลือกวัสดุทนไฟ

การเลือก วัสดุทนไฟ ที่เราจะใช้งาน

   อิฐทนไฟ (Refractory Brick) อิฐทนไฟ SRIC

มีลักษณะ เป็นก้อน  การใช้งาน ส่วนมาก จะนำไปใช้งานก่อ เช่น  ในการก่อสร้างเตาเผา เป็นต้น อิฐทนไฟเป็นวัสดุทนไฟประเภทที่สามารถรักษาขนาดสัณฐานเดิม เมื่อผ่านการใช้ และมีคุณสมบัติต่างๆ ดีกว่าวัสดุทนไฟ ประเภทอื่น ๆ ดังนั้นงานส่วนมาก มักจะใช้อิฐทนไฟ เป็นส่วนใหญ่

ประเภทของ วัสดุทนไฟ

 

 อิฐฉนวนกันความร้อน (Insulating Brick)

เป็น ประเภท ของวัสดุทนไฟ อีกชนิด ที่นิยมใช้งาน อิฐฉนวนกันความร้อน ใช้สำหรับ ป้องกันการสูญเสีย ความร้อน ออกไปภายนอก สามารถใช้ได้กับ งานก่อทั่ว ๆไป ซึ่งมีหลายคุณภาพให้เลือกใช้ ตามแต่อุณหภูมิที่ใช้งาน

วัสดุทนไฟ

 

การเลือก วัสดุทนไฟ ปูนทนไฟ (Mortar)

ปูนทนไฟ เป็น ประเภทของวัสดุทนไฟ ชนิดพิเศษ เนื้อละเอียด ใช้ในการก่ออิฐทนไฟ ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อม ระหว่างอิฐ และป้องกัน การแทรกซึม ของก๊าซ หรือของเหลวซึมออกจากรอยต่อ ระหว่างอิฐ โดยจะใช้ก่อหนาเพียง 1-2 มม. เท่านั้น ปูนทนไฟโดยทั่วไป แบ่งตามลักษณะผลิตภัณฑ์เป็น 2 ประเภท คือ

– ปูนทนไฟชนิดที่ต้องให้ความร้อนจึงจะแข็งตัว

เป็นปูนทนไฟ ชนิดผงแห้ง(Dry Type) ซึ่งการใช้งานต้องนำไป ผสมน้ำตาม สัดส่วนที่กำหนดไว้ข้างถุงก่อน การใช้งาน ปูนทนไฟ ขนิดนี้จะให้ความแข็งแรงสมบูรณ์เมื่อได้รับความร้อนสูงเกินกว่า 1,0000C  เรียกว่า HEAT SETTING MORTAR(HM)

– ปูนทนไฟชนิดที่ให้ความแข็งแรง ที่อุณหภูมิห้อง

ปูนทนไฟ ชนิดนี้มี ทั้งขนิดผงแห้ง (Dry Type) ซึ่งต้อง ผสมน้ำ ก่อนนำไปใช้งาน และขนิดเปียก (Wet Type) ซึ่งผสมเสร็จ พร้อมใช้งาน ได้ทันที  เมื่อทิ้งไว้ จะแข็งตัวเอง ที่อุณหภูมิห้อง  เรียกว่า AIR SETTING MORTAR (AM)

 

ประเภทของ วัสดุทนไฟ

 

การเลือก วัสดุทนไฟ คอนกรีตทนไฟ (Castable Refractories)  คอนกรีตทนไฟ SRIC 

คอนกรีตทนไฟ เป็นส่วนผสม ของเม็ด วัสดุทนไฟ ชนิดต่าง ๆ กับซิเมนต์ทนไฟ ซึ่งมีอลูมิน่าสูง  คล้ายคอนกรีต ผสมเสร็จทั่วไป แต่ใช้น้ำ ในการผสม น้อยกว่า มีคุณสมบัติ ทนไฟ หรือทนความร้อนที่ อุณหภูมิสูงได้ดี เช่นเดียวกับ อิฐทนไฟ ส่วนผสม ประกอบด้วย ซีเมนต์ทนไฟ และเม็ด วัสดุทนไฟ หลายขนาดที่มี สัดส่วน พอเหมาะ ซึ่งเมื่อผสมน้ำ ตามอัตราส่วน ที่กำหนดแล้วจะให้ ความแข็งแรง สามารถใช้หล่อ เป็นโครงสร้างเตา ได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว ขจัดปัญหา เรื่องระยะเวลา ในการผลิต  ค่าแบบ (กรณีที่เป็น อิฐรูปร่างพิเศษ) และการตัด อิฐทนไฟ ให้เข้ารูป  อีกทั้ง ยังเหมาะสมสำหรับ การใช้งาน บริเวณที่ ไม่สามารถ ก่ออิฐทนไฟ ได้เป็นอย่างดี

 

 

การเลือก วัสดุทนไฟ พลาสติดทนไฟ (Plastic)

พลาสติกทนไฟ ลักษณะ เป็นก้อนเหนียว คล้าย ดินน้ำมัน ประกอบด้วย เม็ดวัสดุทนไฟ ชนิดต่าง ๆ กับพวกดิน  หรือสารเคมี ซึ่งทำให้ เกิดความเหนียว มักใช้ใน การปะซ่อม ผนังเตา ที่แตกบิ่น ให้ความสะดวก รวดเร็ว ในการซ่อมแซม  และยังใช้เป็น โครงสร้างของ เตาเผา ได้อีกด้วย
ลักษณะเด่น ของพลาสติกทนไฟ
♦ พลาสติกทนไฟ มีความแข็งแรง และความหนาแน่นสูง สามารถ รักษารูปทรง สัณฐาน ให้คงที่ภายใต้ ระดับอุณหภูมิ ใช้งานรวมทั้งมี การหดตัวต่ำ
♦ พลาสติกทนไฟ ทนต่อ การหลุดร่อน เนื่องจาก การเปลี่ยนแปลง อุณภูมิอย่าง รวดเร็ว และทน slag ที่เป็นกรด ชนิดต่าง ๆ
♦ พลาสติกทนไฟ มีทั้งชนิดที่แข็งตัว หลังจาก ให้ความร้อน และชนิดแข็งตัว ที่อุณหภูมิห้อง
การใช้งาน
♦ สามารถใช้ติดตั้งเป็นโครงสร้าง ของเตาแทนการใช้ อิฐทนไฟได้ ในเตา หลายชนิด
♦ ติดตั้งได้ง่ายด้วยค้อนลม
♦ ใช้ใน อุตสาหกรรมเหล็ก บริเวณที่มี อุณหภูมิสูง เช่น บริเวณ Burner Block  หลังคาเตา และผนังของ Reheating furnaces เป็นต้น

 

 

ประเภทของวัสดุทนไฟ

การเลือก วัสดุทนไฟ

เข้าไปที่ เมนูสินค้า และเลือกรายการ สินค้าที่ต้องการ ใส่ตะกร้า เพื่อส่ง มาสอบถาม ราคา
สนใจ สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม เกี่ยวกับ สินค้าได้ที่ ฝ่ายขาย โทร 0-2394-3820-2 ข้อมูลในหน้า “ติดต่อเรา / Contact Us” หรือ

Website    : http://www.tssrefractory.com

Facebook  : https://www.facebook.com/tssrefractory/
Line            : https://line.me/R/ti/p/%40tssrefractory

Top