2017-05-06_172346
2017-05-06_172346
previous arrow
next arrow

การผสม-คอนกรีตทนไฟชนิดมีปริมาณซีเมนต์น้อย

หนามเตย วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ
หนามเตย
มกราคม 29, 2020
วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ
อุปกรณ์ที่ใช้หล่อ คอนกรีตทนไฟ
มกราคม 29, 2020
วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

การผสม คอนกรีตทนไฟ ซีเมนต์น้อย

คอนกรีตทนไฟ ซีเมนต์น้อย

 1. การผสม คอนกรีตทนไฟ-ซีเมนต์น้อย จะต้องทำความสะอาด บริเวณที่จะหล่อ คอนกรีตทนไฟ รวมทั้งเครื่องมือ และอุปกรณ์ เช่น เครื่องผสม(Pan Mixer)หัวเขย่า (Vibrator)ถังและเกรียง ก่อนการผสมให้สะอาด ไม่ให้มีสิ่งปลอมปนตกค้างอยู่
 2. ผสมคอนกรีตทนไฟ ในปริมาณที่พอเหมาะ กับเครื่องผสม  ในกรณีที่เป็นชนิดแยกตัวประสาน (Separated Binder) ให้ใส่ตัวประสาน ตามลงไปในสัดส่วน 1 ถุงตัวประสาน ต่อ 1 ถุงคอนกรีตทนไฟ โดยพยายามโรย ให้ทั่ว
 3. ผสมแห้งเป็นเวลาประมาณ 1 นาที
 4. เติมน้ำสะอาด ตามเปอร์เซ็นต์ต่อน้ำหนัก ของคอนกรีตทนไฟ ที่กำหนดไว้ โดยเริ่มจาก อัตราส่วนที่ต่ำ สุดก่อน เนื่องจาก สัดส่วนของน้ำ มีผลอย่างมาก ต่อคุณภาพของ คอนกรีตทนไฟ จึงควรควบคุม สัดส่วนน้ำ ตามที่กำหนด ไว้อย่างเข้มงวด
 5. ผสมอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลา 3-5 นาที ไม่ควรผสม นานเกิน 5 นาที เพราะจะทำให้เกิด ความร้อนขึ้น ซึ่งจะเร่งการแข็งตัว ของคอนกรีตทนไฟ  ให้เร็วขึ้น
 6. ก่อนนำไปใช้งาน ควรทดสอบสภาพ ของคอนกรีตทนไฟ ที่ผสมแล้ว โดยหยิบ คอนกรีตทนไฟ หนึ่งกำมือและเขย่า สังเกตดู ลักษณะเนื้อคอนกรีต ควรจะจับตัวเป็นก้อน ผิวมัน และไม่ร่วน หรือเหลวมาก หลังจากเขย่าไปมา อย่างรวดเร็ว
 7. นำคอนกรีต ที่ผสม นี้ไปใช้งานทันที  และควรใช้งานให้หมด ภายใน 30 นาที หลังผสมเสร็จ

ข้อควรระวังในการผสม

 1. ควรตรวจสอบ อุปกรณ์ที่ใช้ว่า สามารถใช้งานได้ ตามปกติ
 2. คอนกรีตทนไฟ จะแข็งตัวเร็ว ถ้าคอนกรีตทนไฟ หรืออุปกรณ์ ที่ใช้ปนเปื้อน ฝุ่นปูน หรือเศษคอนกรีตทนไฟเดิม
 3. หากบริเวณที่ทำงาน มีอุณหภูมิสูงเกินไป (ปกติควรอยู่ระหว่าง 25-30c) หรือผงคอนกรีตทนไฟ อุปกรณ์ที่ใช้  และน้ำ มีความร้อนมากเกินไป คอนกรีตทนไฟ จะแข็งตัวเร็ว ดังนั้นจึงไม่ควรวาง คอนกรีตทนไฟ อุปกรณ์ที่ใช้ และน้ำ ไว้กลางแดด เป็นเวลานานก่อน การใช้งาน
 4. น้ำที่นำมาใช้ ควรเป็นน้ำที่สะอาด และไม่มีค่าเป็นกรด หรือด่าง เช่น น้ำประปา เป็นต้น
 5. หากผสมน้ำ มากเกินกว่า ที่กำหนด จะทำให้คอนกรีตทนไฟ มีคุณสมบัติ ด้อยลงมาก เช่น  คอนกรีตทนไฟจะแข็งตัวช้า มีความแข็งแรงต่ำ มีรูพรุน หลังการเผามาก  และมีโอกาส ที่จะระเบิด เมื่ออุ่นเตาเร็ว
 6. กรณีที่ผสมน้ำ น้อยเกินไป คอนกรีตจะแข็งตัวเร็ว และเนื้อคอนกรีต เรียบตัวไม่แน่น

คอนกรีตทนไฟ-ซีเมนต์น้อย วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

 

คอนกรีตทนไฟ ซีเมนต์น้อย

คอนกรีตทนไฟที่จัดจำหน่าย

คอนกรีตทนไฟ ซีเมนต์น้อย , คอนกรีตทนไฟ ซีเมนต์น้อย , คอนกรีตทนไฟ ซีเมนต์น้อย , คอนกรีตทนไฟ ซีเมนต์น้อย , คอนกรีตทนไฟ ซีเมนต์น้อย

สนใจ สอบถามข้อมูล เพิ่มเติมเกี่ยวกับ สินค้าได้ที่ ฝ่ายขาย โทร 0-2394-3820-2 ข้อมูลในหน้า “ติดต่อเรา / Contact Us” หรือ

เข้าไปที่เมนูสินค้า และเลือก รายการสินค้า ที่ต้องการใส่ตะกร้า เพื่อส่งมาสอบถาม ราคา

Website    : http://www.tssrefractory.com

Facebook  : https://www.facebook.com/tssrefractory/

Top