fbpx
Slider
7 จุดเด่นของหิน ในฉนวน ROCKWOOL
ตุลาคม 18, 2021
วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ
แคลเซียมซิลิเกตบอร์ด Calcium Silicate
พฤษภาคม 20, 2021
PROROX ฉนวนใยหิน ALL-Prorox แร่ใยหิน asbestos ฉนวนทนความร้อน ฉนวนใยหิน Rockwool

ฉนวนใยหิน Rockwool

ฉนวนใยหิน Rock wool  ฉนวนใยหิน ผลิตจาก หินภูเขาไฟ (basalt, a volcanie stone) สินค้าของใยหินนี้ไม่ถูกเผาไหม้ที่จุดหลอมเหลว 1000°C มีรูปลักษณะและการใช้งานเหมือนขนสัตว์ เหมาะแก่ การใช้เป็น ฉนวนกันความร้อน ลดหรือ ดูดซับเสียงดังได้

คุณสมบัติ ฉนวนใยหิน

– ฉนวนใยหินผลิตมาจากสารอนิินทรีย์ธรรมชาติผ่านกระบวนการผลิตที่อุณหภูมิสูง หลอมเหลว เป็นเส้นใย

– ฉนวนใยหินมีค่าการนำความร้อนต่ำ จึงกันความร้อนได้ดี

– ฉนวนใยหิน จะไม่ติดไฟ ไม่ลามไฟ ป้องกันอัคคีภัย ในงานวิศวกรรมโยธา และอุตสาหกรรม

– ฉนวนใยหิน น้ำหนักเบา ไม่ดูดซับ ความชื้น  ไม่ทำปฏิกิริยากับโลหะ

– ฉนวนใยหิน ดูดซับเสียงได้ดี

 ฉนวนใยหิน Rockwool ALL-Prorox แร่ใยหิน asbestos ฉนวนทนความร้อน

Rockwool และ CFCs, HCFCs คืออะไร ?

สินค้าของใยหิน Rockwool (ไฟเบอร์เท็กซ์ และ ไฟเบอร์เมท) ทำมาจากอะไร ?


สินค้าของใยหิน Rockwool (ไฟเบอร์เท็กซ์ และ ไฟเบอร์เมท) ของ Roxul Firesafe Insulation ทำมาจากหินภูเขาไฟ (basalt, a volcanie stone)

สินค้าของใยหินนี้ไม่ถูกเผาไหม้ที่จุดหลอมเหลว 1000°C ซึ่งเหมาะ แก่การใช้เป็น ฉนวนกันความร้อน ลดหรือดูดซับเสียงดังได้  สารประกอบอนินทรีย์นี้ ไม่ทำลาย หรือ อันตราย ต่อพืช และสัตว์ และไม่มีสารประกอบ ของ CFCs, HCFCs และ แร่ใยหิน (อ้างถึงหัวข้อ “แร่ใยหินคืออะไร”) ในการผลิตสินค้าใยหิน Roxul นี้

สาร CFCs, HCFCs คืออะไร?


สาร CFC และ HCFC จัดเป็นสารอันตราย ที่ทำลายชั้นโอโซน และก่อให้เกิด ภาวะเรือนกระจก (Greenhouse Effect).

CFC ย่อมาจากคำว่า “คลอโรฟลูโอคาร์บอน” (Chlorofluorocarbon)

ส่วนสารเฮชซีเอฟซี (HCFC) เป็นตัวย่อที่มาจากคำว่า “ไฮโดรคลอโรฟลูโอคาร์บอน” (Hydrochlorofluorocarbon)

ซึ่งคำ ทั้งสองบอกถึง ส่วนประกอบ อะตอม โมเลกุล ของสาร ที่อยู่ในสถานะก๊าซ ประกอบด้วยธาตุ คาร์บอน ฟลูออรีน และคลอรีน

ประโยชน์ / ข้อดีคือ นำมาใช้ใน ประโยชน์ อุตสาหกรรม บางประเภท เช่น ผลิตพลาสติก โฟม ใช้เป็นตัวทำ ความเย็น ในตู้เย็น และเครื่องปรับอากาศ, ทำความสะอาด แผงวงจร อิเล็กทรอนิค,  เป็นส่วนประกอบ อยู่ในกระป๋อง สเปรย์ต่างๆ

โทษ / ข้อเสีย คือ ทำลาย ก๊าซโฮโซน ที่อยู่ในชั้น บรรยากาศ สตราโตสเฟียร์ ก็คือว่า สารซีเอฟซี ลอยขึ้นสู่ บรรยากาศ ไปกระทบ กับรังสีอัลตร้าไวโอเลต จะเกิดปฏิกิริยา ทางเคมี อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถทำลาย ก๊าซโอโซน ให้มีปริมาณ ลดน้อยลง มีผล ทำให้โลก ได้รับรังสีอัลตร้าไวโอเลตมากขึ้น รังสีอัลตร้าไวโอเลต มีคุณสมบัติคือทำให้เราเป็นมะเร็งผิวหนัง ทามให้ สิ่งมีชีวิต ขนาดเล็กตายได้ ซึ่งเป็น อันตราย อย่างมาก

เนื่องจากสาร CFCและHCFC ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม จึงทำให้มีทั้งนานาชาติและของแต่ละประเทศ การบัญญัติถึงข้อจำกัดเกี่ยวกับการใช้สารทั้งสองดังกล่าว ในประเทศ ทางยุโรป หลายๆประเทศ ได้มีการห้าม ใช้สารทั้งสอง เป็นสารทำความเย็น ในการติดตั้งกับระบบใหม่ อย่างไรก็ตาม พบว่าสาร ทำความเย็น เหล่านี้ ถูกใช้ใน การติดตั้ง ระบบเก่า ส่วนใหญ่ ที่มีอยู่แล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติม:

CFCและHCFC ที่ถูกใช้ เป็นตัว ทำความเย็น อย่างแพร่หลาย คือR12, R22, และ R502

ค่า ODP (Ozone Depletion Potential) คือ ตัวเลข ที่ระบุ ถึงผลกระทบ ของสารทำ ความเย็น ต่อชั้นโอโซน สารทำความเย็น R12 ที่ถูกใช้นั้นจะมี ค่าดัชนีเท่ากับ 1.0 และเปรียบเทียบ ได้เท่ากับ ผลกระทบที่มี

ค่า GWP (Global Warming Potential) คือ ตัวเลขที่ระบุ ถึงผลกระทบ ของสารทำ ความเย็น ในการทำให้ เกิดภาวะ เรือนกระจก ค่าของก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ ที่ถูกใช้นั้น จะมีค่าดัชนีเท่ากับ 1.0 และเปรียบเทียบ ได้เท่ากับผลกระทบที่มี

ProRox คือ ตราสินค้า ที่จดทะเบียน สำหรับ ฉนวนสโตลวูล หรือฉนวนหินภูเขาไฟ ที่ผลิตจากกลุ่ม บริษัท ROCKWOOL ผู้ผลิต ฉนวนสโตลวูลหรือฉนวนใยหิน อันดับ 1 ของโลก

ฉนวนใยหิน ที่จัดจำหน่าย

  ฉนวนใยหิน ฉนวนทนความร้อน Rockwool ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ      ProRox PS 960 sa

  ฉนวนใยหิน ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ฉนวนทนความร้อน Rockwool เตาหลอม เตาอบ        ProRox BL 938sa

    ฉนวนใยหิน ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ฉนวนทนความร้อน Rockwool เตาหลอม เตาอบ      ProRox WM 950 sa

     ฉนวนใยหิน ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ฉนวนทนความร้อน Rockwool เตาหลอม เตาอบ       ProRox WM 960sa

    ฉนวนใยหิน ProRox WM 970sa ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ฉนวนทนความร้อน Rockwool เตาหลอม เตาอบ      ProRox WM 970sa

    ฉนวนใยหิน ProRox SL 930sa ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ฉนวนทนความร้อน ฉนวนใยหิน Rockwool เตาหลอม เตาอบ      ProRox SL 930sa

    ฉนวนใยหิน ProRox SL 950sa ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ฉนวนทนความร้อน Rockwool เตาหลอม เตาอบ     ProRox SL 950sa

    ฉนวนใยหิน ProRox SL 960sa ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ฉนวนทนความร้อน Rockwool เตาหลอม เตาอบ    ProRox SL 960sa

    ฉนวนใยหิน ProRox BL 960sa วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ     ProRox BL 960sa

     ฉนวนใยหิน ProRox SL 970sa วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ     ProRox SL 970sa

     ฉนวนใยหิน ProRox SL 978sa วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ     ProRox SL 978sa

     ฉนวนใยหิน ProRox SL 980 วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ      ProRox SL 980

     ฉนวนใยหิน ProRox PS 970 sa วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ     ProRox PS 970 sa

     ฉนวนใยหิน ProRox LF 970 วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ     ProRox LF 970

 

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าได้ที่ฝ่ายขาย โทร 0-2394-3820-2 ข้อมูลในหน้า “ติดต่อเรา / Contact Us” หรือ

เข้าไปที่เมนูสินค้าและเลือกรายการสินค้าที่ต้องการใส่ตะกร้าเพื่อส่ง มาสอบถาม ราคา

Website    : http://www.tssrefractory.com

Facebook  : https://www.facebook.com/tssrefractory/

Line            : https://line.me/R/ti/p/%40tssrefractory

Lazada :  https://www.lazada.co.th/shop/thaiss-refractory/?spm=a2o4m.pdp_revamp.seller.1.23ae401aHhCKBD&itemId=2392581406&channelSource=pdp

Shopee :  https://shopee.co.th/tssrefractory

 

Top