2017-05-06_172346
2017-05-06_172346
previous arrow
next arrow

ตรวจสุขภาพประจำปี 2560

ไทย เอส.เอส กรุ๊ป เป็นเจ้าภาพร่วม บำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มิถุนายน 15, 2017
วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ
อบรมพนักงานในหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้า
มิถุนายน 16, 2017

ตรวจสุขภาพประจำปี 2560

ตรวจสุขภาพประจำปี 2560

ในวันอังคาร ที่ 23 พฤษภาคม 2560  บริษัท ไทย เอส เอส อิฐทนไฟ จำกัด ได้มีการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2560 บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพ การมีสุขภาพดี มาจากร่างกายที่แข็งแรง โดยร่วมกับศูนย์ตรวจสุขภาพ PATHLAB ได้เข้ามาให้บริการตรวจสุขภาพแก่พนักงาน ไทย เอส.เอส. กรุ๊ป 

เราเก็บภาพบรรยากาศมาให้ชมกันคะ

 

Top