2017-05-06_172346
2017-05-06_172346
previous arrow
next arrow
วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ
หลักการเลือกใช้ ปูนทนไฟ
สิงหาคม 18, 2022
คำจำกัดความของปูนทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ
คำจำกัดความ ปูนทนไฟ
กันยายน 28, 2021
ปูนทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

ปูนทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

ปูนทนไฟ Mortar

 

ปูนทนไฟ ใช้ในงานอุตสาหกรรมที่มีอุณหภูมิสูง ใช้ก่อรวมกับ อิฐทนไฟ และวัสดุทนไฟประเภทอื่น ช่วยให้โครงสร้างคงรูปร่างอยู่ ปูนทนไฟ ช่วยป้องกันการรั่วไหลของเปลวไฟและวัตถุดิบภายในเตา มีคุณสมบัติทนทานต่ออุณหภูมิสูงได้เช่นเดียวกับวัสดุทนไฟชนิดอื่นๆ

 

สารบัญ

ปูนทนไฟมีกี่ประเภท ปูนทนไฟ

หลักการเลือกปูนทนไฟ

วิธีการใช้งานและการเตรียมปูนทนไฟ

วิธีการใช้งานปูนทนไฟและวีธีการเก็บรักษา

ปูนทนไฟที่จัดจำหน่าย

 

ประเภท ปูนทนไฟ  สามารถแบ่งเป็นประเภทได้ตามคุณสมบัติดังนี้

1. ปูนทนไฟ ชนิดที่ต้องให้ความร้อนจึงจะแข็งตัว    (HM)

ปูนทนไฟชนิดผงแห้ง(Dry Type) ซึ่งการใช้งานต้องนำไปผสมน้ำตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ข้างถุงก่อนการใช้งาน ปูนทนไฟ ขนิดนี้จะให้ความแข็งแรงสมบูรณ์เมื่อได้รับความร้อนสูงเกินกว่า 1,0000C  หลังจากที่ก่อเตาเสร็จต้องทำการอุ่นเตาโดยการใช้ความร้อน   เพื่อทำให้ปูนทนไฟเซ็ทตัวและแข็งตัว   ลดการขยายตัว และการแตกร้าว

 

2. ปูนทนไฟ ชนิดที่ให้ความแข็งตัว ที่อุณหภูมิห้อง (AM) Air Setting Mortar

ปูนทนไฟชนิดนี้จะสามารถแข็งตัวได้ในอุณหภูมิห้อง มีทั้งขนิดผงแห้ง ซึ่งต้องผสมน้ำก่อนนำไปใช้งาน และขนิดเปียก สำเร็จเร็จรูป พร้อมใช้งานได้เลย แค่กวนให้เข้ากัน เหมาะกับงานที่ต้องรับน้ำหนัก งานที่ใช้อุณหภูมิไม่เกิน 1,000 องศาเซลเซียส สามารถทนไฟได้สูงถึง 1,500-1,650 องศาเซลเซียสปูนทนไฟ AM
เช่น ปูนทนไฟ 30 AM ปูนทนไฟ43 AM(W) และปูนทนไฟ 43 AM(D)

 

 

หลักการเลือกปูนทนไฟ Mortar Selection

1. ปูนทนไฟต้องประสานกับอิฐทนไฟ เกือบจะเป็นเนื้อเดียวกัน ปูนทนไฟต้องเข้ากันได้ กับส่วนประกอบของอิฐทนไฟ ที่จะใช้งาน นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ภายใต้สภาวะการทำงาน ที่ใช้งานวัสดุทนไฟ

2. งานหนัก หรือ มีการเคลื่อนย้ายในการทำงาน ที่มีความต้องการใช้ ปูนทนไฟ ที่มีต้านทานต่องานหนัก และภาวะการเคลื่อนย้าย เช่น เตาเผาซีเมนต์รถเตาเผาปูนจะต้องมีความแข็งแรงสูงที่อณหภูมิห้อง

3. อุณหภูมิที่ใช้งานถ้าอุณหภูมิภายใต้สภาวะ การทำงานไม่เกิน 1,0000 องศาเซลเซียส ควรเลือกใช้ปูนทนไฟ ที่เป็นวัสดุทนไฟสูง ที่อุณหภูมิห้อง

4. ความสะดวกสบาย ปูนทนไฟชนิดเปียก ใช้งานง่าย และใช้เวลาน้อยกว่า ปูนทนไฟชนิดแห้ง

5. ปฏิกิริยาเคมี ปูนทนไฟต้องสามารถทนต่อปฏิกิริยาเคมีในเตาเผาและเตาเผาได้

 

การเตรียมปูนทนไฟ 

 

การเตรียม ปูนทนไฟ

 

การเตรียม ปูนทนไฟ ชนิดแห้ง

  1. การเตรียมปูนทนไฟ ต้องตวงน้ำสะอาดที่ใช้ผสมปูนทนไฟตามเปอร์เซนต์น้ำที่กำหนดไว้ที่ถุง
  2. โรยผงปูนทนไฟลงในถังผสมทีละน้อยจนหมด  ซึ่งในขณะที่โรยปูนทนไฟให้เปิดสว่านไฟฟ้าติดใบพัดกวนอยู่ตลอดเวลา
  3. กวนต่ออีกจนกว่าปูนทนไฟจะเป็นเนื้อเดียวกัน  และเหนียวพอเหมาะกับการใช้งาน
  4. ถ้าเป็นชนิดที่ให้ความแข็งแรงที่อุณหภูมิห้อง ควรผสมหมักทิ้งไว้ 24 ซม. และต้องกวนอีกครั้งก่อนนำไปใช้งาน

การเตรียม ปูนทนไฟ ชนิดเปียก

  1. เปิดปากถังใช้สว่านไฟฟ้าติดใบพัดกวนปูนทนไฟให้ทั่ว  โดยใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที
  2. หากเนื้อปูนทนไฟข้นเกินไป  ให้เติมน้ำสะอาดปรับความหนืดของปูนทนไฟให้เหมาะสมกับการใช้งาน และต้องกาวนปูนทนไปนั้นให้เป็นเนื้อเดียวกันก่อนนำไปใช้งาน

การเตรียมปูนทนไฟการเตรียมปูนทนไฟ

วิธีใช้งานปูนทนไฟ และเก็บรักษา

การเตรียมปูนทนไฟชนิดแห้ง

  1. ค่อยๆ เติมน้ำลงในส่วนผสมในอัตราที่เหมาะสม ซึ่งสามารถดูได้จากข้างถุงของผลิตภัณฑ์ขณะที่กวนอย่างต่อเนื่องจนกว่าคุณจะได้เนื้อสัมผัสที่ข้นและสม่ำเสมอ
  2. โรยผงปูนทนไฟลงในถังทีละน้อย ในขณะที่โรยเปิดสว่านติดใบพัดกวนอยู่ตลอดเวลา
  3. กวนต่อจนกว่าปูนทนไฟกับน้ำจะเป็นเนื้อเดียวกัน ให้เหนียวพอเหมาะกับการใช้งาน ทดสอบได้โดยการใช้เกรียงปาดเนื้อปูนขึ้นมาในแนวดิ่ง หากเนื้อปูนหลุดออกจากเกรียงทันที แปลว่ายังเหลวเกินไป ปูนที่เหมาะสมต้องสามารถเกาะอยู่บนเกรียงได้ และเมื่อสลัดเบา ๆ จะหลุดออกจากเกรียงการเตรียมปูนทนไฟชนิดถัง AM
  4. ปูนชนิด Air Setting Mortar  ปูนสำเร็จรูปที่สามารถใช้ได้ทันที แค่กวนจนกว่าปูนทนไฟกับน้ำจะเป็นเนื้อเดียวกัน ให้เหนียวพอเหมาะกับการใช้งาน ควรผสมหมักทิ้งไว้ 24 ชม. แล้วกวนอีกครั้งก่อนนำไปใช้งาน

 

การเก็บรักษาปูนทนไฟ

เมื่อเผิดฝาถังใช้งานแล้ว ควรปิดฝาถังปูนทนไฟให้สนิท อย่าให้ความชื้นเข้า  ควรเก็บปูนทนไฟไว้ในที่ร่ม แห้ง ไม่เปียกชื้น ทำให้ปูนแข็งตัวจนไม่สามารถนำมาใช้งานได้

 

ปูนทนไฟ ที่จัดจำหน่าย

ACP   เป็นปูนทนไฟที่มีคุณสมบัติต่อต้าน ปฎิกริยาเคมีที่เป็น กรด เป็นปูนชนิดเปียก

อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน 1350 องศาเซลเซียส

ปูนทนไฟ ACP วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

ALC 32   เป็นปูนทนไฟที่มีคุณสมบัติ อลูมิน่า-โครเมี่ยม Alumina-Chrome Mortar

อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน 1650 องศาเซลเซียส

ปูนทนไฟ ALC 32 วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ เตาหลอม เตาอบ

AM 30   เป็นปูนทนไฟที่มีคุณสมบัติ High-Duty Air-Setting M0rtar ( Wet Type )

อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน 1500 องศาเซลเซียส

 ปูนทนไฟ AM 30 วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ เตาหลอม เตาอบ

AM 30 (W)  เป็นปูนทนไฟที่มีคุณสมบัติ High-Duty Air-Setting Mortar ( Wet Type )

อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน 1500 องศาเซลเซียส

ปูนทนไฟ AM 30 (W) วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ เตาหลอม เตาอบ

AM 43  เป็นปูนทนไฟที่มีคุณสมบัติ Super-Duty Air-Setting Mortar ( Dry Type )

อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน 1600 องศาเซลเซียส

ปูนทนไฟ AM 43 วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

AM 43 (W)   เป็นปูนทนไฟที่มีคุณสมบัติ Super-Duty Air-Setting Mortar ( Dry Type )

อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน 1600 องศาเซลเซียส

ปูนทนไฟ AM 43 (W) วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

AM 70  เป็นปูนทนไฟที่มีคุณสมบัติ Air-Setting High-Alumina Mortar ( Dry Type )

อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน 1650 องศาเซลเซียส

ปูนทนไฟ AM 70 วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

AM 70 (W)  เป็นปูนทนไฟที่มีคุณสมบัติ Air-Setting High-Alumina Mortar ( Wet Type )

อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน 1650 องศาเซลเซียส

ปูนทนไฟ AM 70 (W) วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

HM 30  เป็นปูนทนไฟที่มีคุณสมบัติ High-Duty Heat-Setting Mortar

อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน 1500 องศาเซลเซียส

ปูนทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

HM 43  เป็นปูนทนไฟที่มีคุณสมบัติ Super-Duty Heat-Setting Mortar

อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน 1600 องศาเซลเซียส

ปูนทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

HM 70  เป็นปูนทนไฟที่มีคุณสมบัติ Heat-Setting High-Alumina Mortar

อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน 1650 องศาเซลเซียส

ปูนทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

HM 90   เป็นปูนทนไฟที่มีคุณสมบัติ Heat-Setting High-Alumina Mortar

อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน 1725 องศาเซลเซียส

HM SK 32

HM SK 30  เป็นปูนทนไฟที่มีคุณสมบัติ  High-Duty Heat-Setting Mortar

อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน 1450 องศาเซลเซียส

HM SK 32

HM SK 32  เป็นปูนทนไฟที่มีคุณสมบัติ  High-Duty Heat-Setting Mortar

อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน 1500 องศาเซลเซียส

HM SK 32

HM SK 34   เป็นปูนทนไฟที่มีคุณสมบัติ  High-Duty Heat-Setting Mortar

อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน 1600 องศาเซลเซียส

HM SK 36 

HM SK 36  เป็นปูนทนไฟที่มีคุณสมบัติ  High-Alumina Heat-Setting  Mortar

อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน 1650 องศาเซลเซียส

HM SK 36 

LITE MORTAR  เป็นปูนทนไฟที่มีคุณสมบัติ  Super-Duty Air-Setting Mortar (Dry Type)

M AM 80

M AM 80  เป็นปูนทนไฟที่มีคุณสมบัติ  Air-Setting Magnesite Mortar (Dry Type)

อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน 1600 องศาเซลเซียส

M AM 80

M HM 90  เป็นปูนทนไฟที่มีคุณสมบัติ  Heat-Setting Magnesite Mortar (Dry Type)

อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน 1725 องศาเซลเซียส

M HM 90 

M HM 95  เป็นปูนทนไฟที่มีคุณสมบัติ  Heat-Setting Magnesite Mortar (Dry Type)

อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน 1725 องศาเซลเซียส

MORTAR APK 990

MORTAR APK 990   เป็นปูนทนไฟที่มีคุณสมบัติ  Sodium Free Acid Resistant  Mortar (Dry Type)

อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน 1000 องศาเซลเซียส

MORTAR APK 990

PM 80 (W)  เป็นปูนทนไฟที่มีคุณสมบัติ  Phosphate-Bonded High-Alumina Mortar (Wet Type)

อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน 1650 องศาเซลเซียส

PM 80 (W)

PM SK 38 (W) เป็นปูนทนไฟที่มีคุณสมบัติ  Phosphate-Bonded High-Alumina Mortar (Wet Type)

อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน 1650 องศาเซลเซียส

PM SK 38 (W)

 

วันสต็อปเซอร์วิส

รวมถึงการสั่งซื้อได้ง่ายๆ

ที่ไลน์ LINE@ ID : @tssrefractory คลิก https://lin.ee/D1XQRAH

สั่งซื้อ SHOPEE : https://bit.ly/44prjJC

LAZADA : https://bit.ly/41UhK3A

หรือโทร 0-23943820-2 ค่ะ

 

Top