2017-05-06_172346
2017-05-06_172346
previous arrow
next arrow

อบรมพนักงานขายเรื่องความรู้เกี่ยวกับวัสดุทนไฟและการเลือกใช้สินค้าแบ่งตามอุตสาหกรรมต่างๆ

วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ
อบรมพนักงานในหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้า
มิถุนายน 16, 2017
วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ
ความรู้เบื้องต้นและหลักการใช้วัสดุทนไฟอย่างถูกวิธี
มิถุนายน 17, 2017

อบรมพนักงานขายเรื่องความรู้เกี่ยวกับวัสดุทนไฟและการเลือกใช้สินค้าแบ่งตามอุตสาหกรรมต่างๆ

วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

อบรมพนักงานฝ่ายขายในหัวข้อเรื่องความรู้เกี่ยวกับวัสดุทนไฟและการเลือกใช้สินค้าแบ่งตามอุตสาหกรรมต่างๆ

สถานที่         :    ห้องสัมมนาของ ชั้น 1 ตึก ไทย เอส เอส อิฐทนไฟ

เมื่อวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ทาง ไทย เอส เอส ได้จัดอบรมพนักงานฝ่ายขายเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานวัสดุทนไฟและการเลือกใช้สินค้าแบ่งตามอุตสาหกรรมต่างๆ โดยทางไทย เอส เอส ขอขอบคุณวิศวกรขายในประเทศ โดยมีคุณวิทวัส สิงห์จานและคุณ วสันต์ นพเก้า ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาความรู้และทักษะให้พนักงาน และเสริมสร้างศักยภาพในทางการขายให้ดียิ่งขึ้น

● ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/tssrefractory

Top