2017-05-06_172346
2017-05-06_172346
previous arrow
next arrow

อบรมสัมมนาแผนกขาย หัวข้อสินค้าภายในประเทศ

อบรมการขับรถ Fork Lift อย่างปลอดภัย
พฤศจิกายน 5, 2019
หัวข้ออบรมสัมมนา  Cloud -TA ระบบบันทึกเวลาการทำงาน
เมษายน 4, 2020

อบรมสัมมนาแผนกขาย หัวข้อสินค้าภายในประเทศ

อบรม หัวข้อ สินค้าภายในประเทศ

 

 อบรมสัมมนาแผนกขาย หัวข้อ สินค้าวัสดุทนไฟภายในประเทศ   

ทางแผนก ขาย ได้มี จัดฝึกอบรมภายใน   หลักสูตร สินค้าภายในประเทศ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะการทำงานของพนักงานให้ก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร

 

วันที่    :   4 เมษายน  2563

สถานที่   :   ห้องสัมมนา TSS ชั้น 1 อาคารอิฐทนไฟ

หัวข้อสัมมนา

  •  วัสดุทนไฟ หมายถึง
  •  ประเภทของวัสดุทนไฟ
  •  สอบวัดผล Pre Test / Post Test

● Please follow our TSS News and Activities at “https://www.facebook.com/tssrefractory

Top