2017-05-06_172346
2017-05-06_172346
previous arrow
next arrow

ไทย เอส.เอส. กรุ๊ป ร่วมสนับสนุนชุดกีฬา บาสเกตบอล

กิจกรรมไหว้ตรุษจีน 2561
กุมภาพันธ์ 17, 2018
วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ
สร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรม “วัดพระธาตุหริภุญชัย” จ.ลำพูน
กรกฎาคม 24, 2017

ไทย เอส.เอส. กรุ๊ป ร่วมสนับสนุนชุดกีฬา บาสเกตบอล

ไทย เอส.เอส. กรุ๊ป ร่วมสนับสนุนชุดกีฬา บาสเกตบอล

ไทย เอส.เอส. กรุ๊ป โดยบริษัทในกลุ่ม BKK Warehouse และ Thai S.S. Refractory ได้ร่วมสนับสนุนชุดกีฬาบาสเกตบอล  ทั้งชุดซ้อม ชุดแข่ง ชุดลำลอง เพื่อสุขภาพ การเล่นกันเป็นทีมเวิร์ค ให้แก่น้องๆ โดยคุณศรชัย สุวรรณสว่าง ร่วมให้ความรู้กับน้องๆในครั้งนี้บรรยากาศกิจกรรมเต็มไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน

 
● ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/tssrefractory
Top