2017-05-06_172346
2017-05-06_172346
previous arrow
next arrow
พลาสติกทนไฟ
พลาสติกทนไฟ Plastic Refractories
February 11, 2021
ฉนวนหลังคา MicroRoof
ฉนวนหลัง MicroRoof คืออะไร ?
May 30, 2023

เตาเผาถ่านไร้ควัน

เตาเผาถ่านไร้ควัน  ที่เรานำมาใช้งานกันในทุกวันนี้ รู้ข้อดีการหุ้มฉนวนกันความร้อน หรือไม่ ??

 

เตาเผาถ่านไร้ควัน ลดการสูญเสียความร้อนและลดระยะเวลาในการเผาถ่านไร้ควัน อีกทั้งยังเกิด การเผาไหม้ที่สมบูรณ์มากขึ้นทําให้กําจัดน้ํามันดิบ ออกจากเนื้อไม้ได้มากขึ้นและส่งผลให้ถ่านที่ได้จากการเผาของเตาเผาถ่าน มีความบริสุทธิ์มากขึ้นอีก

หากไม่มีการหุ้มฉนวนกันความร้อน เตาเผาถ่านไร้ควัน จะมีผลทำให้ เตาเผาถ่าน มีการเผาไหม้ไม่สมบรูณ์ ใช้ระยะเวลาในการเผาไหม้นานกว่า ลงทุนอีกนิดนึงติดตั้งฉนวนกันความร้อนเซรามิกส์ไฟเบอร์คุ้มกว่าและมีคุณภาพกว่า

บทความนี้เรามีร้านขายฉนวนกันความร้อนเซรามิกส์ไฟเบอร์  ในราคาถูก หลักร้อย  ประหยัดต้นทุน มาฝากกันที่ลิงค์ นี้ได้เลย ทาง >>  Shopee >> Lazada หรือ ในเว็บไซต์ ของเรา >> Ceramic Fiber Blanket

 

เลือกอ่านตามหัวข้อ

 

ฉนวนขี้เถ้าและ ฉนวนกันความร้อน ของ เตาเผาถ่านไร้ควัน แตกต่างกันอย่างไร ?

ฉนวนขี้เถ้าและ ฉนวนกันความร้อน ของ เตาเผาถ่านไร้ควัน แตกต่างกันอย่างไร ?

 

วัสดุแต่ละประเภทมีความสำคัญ ทั้งข้อดีและข้อเสีย ในการใช้งาน เตาเผาถ่านไร้ควัน ที่แตกต่างกันออกไป

ร้อน วัสดุจะแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ ดังนี้

1.ฉนวนขี้เถ้า หรือ แกลบดำ

ข้อดี : จะช่วยประหยัดในเรื่องของต้นทุน และหาได้ง่ายตามทั่วไป สามารถเก็บความร้อนได้ดีในอุณหภูมิความร้อนที่สูง

แต่ เมื่อไม้กลายเป็นถ่านแล้ว จะใช้เวลานานในการเย็นตัวช้า เนื่องจากขี้เถ้ามีความหนาแน่นสูงและระบายความร้อนออกมาได้ช้า เหมาะกับการใช้งานใน เตาเผาถ่าน 200 ลิตร เป็น เตาเผาถ่านไร้ควัน ที่มีประสิทธิภาพสูง โดยอาศัยความร้อนไล่ ความชื้นในเนื้อไม้ที่มีอยู่ในเตาเพื่อ ทำให้ไม้กลายเป็น ถ่านหรือเรียกว่า กระบวนการ คาร์บอนไนเซชั่น โครงสร้าง ปิดของถังทำให้ควบคุม ปริมาณอากาศได้ จึงไม่มี การลุกติดไฟของเนื้อไม้ ผลผลิตที่ได้จึงเป็นถ่านที่มี คุณภาพมีขี้เถ้าน้อย และ ผลพลอยได้จากกระบวนการ เตาเผาถ่าน 200 ลิตรอีกอย่างหนึ่งคือ น้ำส้มควันไม้ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรกรรมได้อีกด้วย

2.ฉนวนกันความร้อน หรือ ฉนวนกันความร้อนใยแก้ว เซรามิกส์ไฟเบอร์

ข้อดี : ของฉนวนกันความร้อน เซรามิกส์ไฟเบอร์นี้ ใช้งานติดตั้งง่าย อายุการใช้งานนาน  สามารถกักเก็บความร้อนได้ดีเมื่อนำมาหุ้ม ฉนวนกันความร้อนใน เตาเผาถ่าน  และเมื่อไม้กลายเป็น ถ่านแล้ว จะใช้เวลาในการเย็นตัวเร็วกว่าฉนวนขี้เถ้า เซรามิกส์ไฟเบอร์ ทนต่อการกัดกร่อนทุกชนิด ยกเว้น กรดโฟสฟอริค (Phosphoric acids) กรดไฮโดรฟลูออริค (Hydrofluoric acids) และ สารที่มีฤทธิ์เป็นด่าง นอกจากนี้ยังป้องกันการเกิด oxidation และ reduction และสามารถกันไฟได้เป็นอย่างดี เซรามิกส์ไฟเบอร์ เหมาะกับงาน อุตสาหกรรมที่มีอุณหภูมิสูง เช่น งานเตาหลอม, เตาอบ, เป็นต้น เซรามิกส์ ชนิดม้วนคุณภาพสูง ผลิตด้วยกรรมวิธีอันทันสมัย สามารถใช้งานได้ อุณหภูมิ 1000 – 1400 องศาเซลเซียส เหมาะสําหรับนํามาใช้ในการหุ้มฉนวน เตาเผาถ่านไร้ควัน เป็นอย่างดี

 

ปัญหาของกระบวนการ เผาถ่านโดยเตาชีวมวล 200 ลิตร โดยไม่ใช้ฉนวนกันความร้อน เซรามิกส์ไฟเบอร์

รู้หรือไม่ ?? การหุ้มฉนวนกันความร้อน เตาเผาถ่านไร้ควัน ทำให้ลดระยะเวลาการ เผาไหม้สมบูรณ์ขึ้นอีก

 

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพของ เตาเผาถ่านชีวมวล ขนาด 200 ลิตร ปัญหาของกระบวนการเผาถ่านไร้ควัน โดยเตาชีวมวล 200 ลิตร คือ ใช้เวลาเผาเป็นเวลานานและมีความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในการเผาเนื่องจากการสูญเสียความร้อนในการเผาถ่านทางผนังของเตาในแต่ละด้าน อีกทั้งค่าประสิทธิภาพทางความร้อนยังมีค่าต่ำ เนื่องจากมีการสูญเสียความร้อนจากเตาเผาสู่ภายนอกเป็นจํานวนมาก

 

รู้หรือไม่ ?? การหุ้มฉนวนกันความร้อน เตาเผาถ่านไร้ควัน ทำให้ลดระยะเวลาการเผาไหม้สมบูรณ์ขึ้นอีก

รู้หรือไม่ ?? การหุ้มฉนวนกันความร้อน เตาเผาถ่านไร้ควัน ทำให้ลดระยะเวลาการเผาไหม้สมบูรณ์ขึ้นอีก

CR : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 

งานวิจัยนี้จึงได้นําฉนวนกันความร้อนหุ้มบริเวณผนังของเตา โดยทดลองเปรียบเทียบ เตาเผาถ่านไร้ควัน ชีวมวล ขนาด 200 ลิตร แบบติดตั้งฉนวนกันความร้อน และแบบไม่ติดตั้งฉนวนกันความร้อน จากการศึกษาโดยทดลองจากการให้ความร้อนจากถ่าน ชีวมวลที่ทําจากไม้สะแก ในปริมาณ 5 กิโลกรัม ซึ่งจากการศึกษาอุณหภูมิบริเวณผนังด้านนอกของเตาเผา 200 ลิตร พบว่ามีอุณหภูมิสูงสุดที่ 240 องศาเซลเซียส ซึ่งในส่วนของเตาเผาถ่านชีวมวลที่ติดตั้งฉนวนกันความร้อนที่มีค่าการนําความร้อนต่ำ มีอุณหภูมิบริเวณผนังด้านนอกอยู่ที่ 750 องศา เซลเซียส โดยลดการสูญเสียความร้อนจากเตาเผาชีวมวล ทําให้เตาลดการสูญเสียความร้อนและลดระยะเวลาในการเผาของเตาเผาได้ อีกทั้งยังเกิด การเผาไหม้ที่สมบูรณ์มากขึ้นทําให้กําจัดน้ํามันดิบ ออกจากเนื้อไม้ได้มากขึ้นและส่งผลให้ถ่านที่ได้จากการเผาของเตาชีวมวลมีความบริสุทธิ์มากขึ้นอีกด้วย

 

ลักษณะของเตาเผาถ่าน 200 ลิตร และส่วนประกอบต่างๆ

ลักษณะของ เตาเผาถ่าน 200 ลิตร และส่วนประกอบต่างๆ

CR : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

หมายเลข ส่วนประกอบ
1 ห้องเผาไหม้
2 ท่อปล่อยควัน
3 กล่องเติมเชื้อไฟ
4 ฝาปิดกล่องเติมเชื้อไฟ
5 กรวยเลี้ยงไฟด้านล่าง
6 กรวยเลี้ยงไฟไส้กลาง
7 กรงเหล็กชั้นใน
8 กรงเหล็กวางวัสดุที่จะเผา
9 ที่รัดถัง
10 Nut M.16
11 Bolt M.16
12 ฝาถัง
13 ปล่องเร่งไฟ
14 ถังนอก

 

สรุป

โดยที่ เตาเผาถ่าน 200 ลิตร เป็นการนําเอาถังเหล็ก ขนาดความจุ 200 ลิตร มาตัด เจาะตัวถัง และประกอบเข้ากับท่อใยหิน แล้วใช้ดิน กลบหลังเตาเพื่อให้เป็นฉนวนในการป้องกันความร้อนหลุดออกไปจากเตา การเผาจะเป็นการจุดไฟที่หน้าเตา และอบให้ไม้มีความร้อนสะสม และติดไฟ เอง โดยที่ไม้ไม่ได้ถูกเผาด้วยไฟโดยตรง จึงทำให้คุณสมบัติของถ่านที่ได้มีความร้อนสูงกว่าการใช้เตาเผาถ่านแบบฝังกลบทั่วไป อีกทั้งปริมาณถ่านที่ได้ จากการเปลี่ยนไม้เป็นถ่าน มีอัตราส่วนสูงกว่าด้วย จึงทําให้ได้ถ่านในปริมาณที่มากขึ้น เนื่องจากใช้หลักการความร้อนเข้าไปเผาไม้ให้ไหม้เท่านั้น โดยไม้ ไม่ได้ถูกกับเปลวไฟโดยตรง ทําให้มีโอกาสการกลายเป็นเถ้าต่ํา จึงได้ปริมาณถ่านมาก อีกทั้งการเผาถ่านด้วยวิธีนี้ พบว่า สามารถไล่น้ํามันดิน ที่มีสารทา ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง ที่มีอยู่ในเนื้อไม้ ให้ออกไปได้ โดยใช้ความร้อนพาออกไป จึงทําให้ถ่านที่ได้จากการเผาด้วยเตาเผา 200 ลิตร นี้ ไม่มีสารก่อมะเร็ง เป็นถ่านบริสุทธิ์ เมื่อนาไปใช้ก็มีความปลอดภัยมากขึ้น อีกทั้งถ่านที่ได้จะมีความแกร่ง ให้ความร้อนได้สูง อยู่ได้นานกว่า ไม่แตก เมื่อจุดไฟ ถ่านที่ได้จึง เรียกอีกชื่อว่าเป็นถ่านประสิทธิภาพสูง อีกทั้งวิธีการเผาถ่านนี้ไม่ต้องใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง และไม่ต้องใช้น้ำในการดับไฟ ทําให้เป็นการประหยัดชีวมวล และพลังงานน้ำ ซึ่งปัญหาของการเผาชีวมวลของเตา 200 ลิตร ด้านการใช้เวลาค่อนข้างนานในการเผาเนื่องมาจาก การสูญเสียความร้อนของผนังเตา ซึ่งการนําฉนวนเซรามิกซ์ไฟเบอร์ ที่สามารถทนความร้อนสูงติดตั้งบริเวณผนังของเตาชั้นใน เพื่อลดการสูญเสียความร้อนของเตา 200 ลิตร 2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 

เตาเผาถ่าน 200 ลิตร การเผาถ่านในอดีต จะทําโดยวิธีการที่เรียกว่าเตาหลุมผีหรือเตาแกลบ โดยจะขุดดินให้เป็นหลุมลึกประมาณ 30 เซนติเมตร จากนั้นก็เอาไม้ไปกองไว้อย่างเป็นระเบียบแล้วก็เอาดิน ฟางข้าวใบไม้ หรือแกลบ คลุมกลบแล้วเผาวัสดุเหล่านี้ ทางด้านบน จากนั้นก็ใช้น้ำ ตับ ถ่าน ไม้ที่ได้จึงมีคุณภาพต่ำ ได้ปริมาณถ่านน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณไม้ที่ใช้ และที่สําคัญคือเตาประเภทนี้ ไม่สามารถเผากิ่งไม้ขนาดเล็กได้ เตาเผาถ่าน 200 ลิตร เป็นเตาที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเตาเผาแบบอดีต เตาประเภทนี้ อาศัยความร้อนไล่ความชื้นใน เนื้อไม้ที่มีอยู่ในเตา ทําให้ไม้ กลายเป็นถ่าน หรือเรียกว่า “กระบวนการคาร์บอนไนเซชั่น” นอกจากนี้ โครงสร้างลักษณะปิดทําให้สามารถควบคุมอากาศได้ และทำให้ไม่เกิดรอยรั่วขณะเผาถ่านอีกด้วย

แถบ เซรามิคไฟเบอร์ทนไฟ

เซรามิคไฟเบอร์ ม้วน (Ceramic Fiber Blanket)

เป็นใยเซรามิคแบบผืน ผลิตจากเส้นใยเซรามิกส์ ไฟเบอร์ ที่ผลิตด้วยระบบ Blown สามารถรองรับการใช้งานได้ตั้งแต่อุณหภูมิ 1260 – 1600 องศาเซลเซียส มีความหนา และ ความหนาแน่น (density) ต่าง ๆ และสามารถสั่งทำขนาดอื่น ๆ ตามที่ต้องการด้วย ทางเรามีจัดจำหน่าย อยู่หลายอุณหภูมิ เพื่อ ป้องกันความร้อน (Back Up)ใน เตา ความร้อน อุตสาหกรรม ประเภทต่างๆ อาทิเช่น เตาหลอม เตาอบ เตาเผา เป็นต้น ติดต่อสั่งซื้อได้ ตามลิงค์สินค้าด้านล่าง

ทนอุณหภูมิ 1,260 °C 

เซรามิกส์ไฟเบอร์ Ceramic Fiber วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคไฟเบอร์ทนไฟ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

Ceramic Fiber Blanket

รายละเอียด

– นิดแบบเป็นผืน อุณหภูมิ 1,260 °C

ขนาดฉนวนกันความร้อน
– ขนาด 610 x 7,200 x 12.5 มม. (กว้างxยาวxหนา)

line link

shopee link lazada link เซรามิคไฟเบอร์ CeramicFiber

เซรามิกส์ไฟเบอร์ Ceramic Fiber วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคไฟเบอร์ทนไฟ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

Ceramic Fiber Blanket

รายละเอียด

– นิดแบบเป็นผืน อุณหภูมิ 1,260 °C

ขนาดฉนวนกันความร้อน
– ขนาด 610 x 7,200 x 25 มม. (กว้างxยาวxหนา)

line link

shopee linklazada link

เซรามิกส์ไฟเบอร์ Ceramic Fiber วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคไฟเบอร์ทนไฟ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

Ceramic Fiber Blanket

รายละเอียด

– นิดแบบเป็นผืน อุณหภูมิ 1,260 °C

ขนาดฉนวนกันความร้อน
– ขนาด 610 x 3,600 x 50 มม. (กว้างxยาวxหนา)

line link

shopee linklazada link

ทนอุณหภูมิ 1,400 °C 

เซรามิกส์ไฟเบอร์ Ceramic Fiber วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคไฟเบอร์ทนไฟ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

Ceramic Fiber Blanket HA

รายละเอียด

– นิดแบบเป็นผืน อุณหภูมิ 1,400 °C

ขนาดฉนวนกันความร้อน
– ขนาด 610 x 7,200 x 25 มม. (กว้างxยาวxหนา)

line link

shopee linklazada link

เซรามิกส์ไฟเบอร์ Ceramic Fiber วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคไฟเบอร์ทนไฟ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

Ceramic Fiber Blanket

รายละเอียด

– นิดแบบเป็นผืน อุณหภูมิ 1,400 °C

ขนาดฉนวนกันความร้อน
– ขนาด 610 x 3,600 x 50 มม. (กว้างxยาวxหนา)

line link

shopee linklazada link

ทนอุณหภูมิ 1,430 °C 

เซรามิกส์ไฟเบอร์ Ceramic Fiber วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคไฟเบอร์ทนไฟ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

Ceramic Fiber Blanket

รายละเอียด

– นิดแบบเป็นผืน อุณหภูมิ 1,430 °C

ขนาดฉนวนกันความร้อน
– ขนาด 610 x 7,200 x 12.5 มม. (กว้างxยาวxหนา)

line link

shopee link lazada link

เลือกอ่านบทความอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ “เตาเผาถ่านไร้ควัน” 

วันสต็อปเซอร์วิส

ติดต่อไลน์
shopee linklazada link

ทางบริษัทฯ TSSREFRACTORY มีฉนวนกันความร้อนหลากหลายรุปแบบ และวัสดุทนความร้อนทุกชนิด ตามลักษณะอุตสาหกรรม ของคุณลูกค้าสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่ ไลน์ @tssrefractory หรือโทร 081 406 2377
Facebook  : https://www.facebook.com/tssrefractory/

Top