2017-05-06_172346
2017-05-06_172346
previous arrow
next arrow

ปูนทนไฟ ปูนมอร์ตาร์ ทนอุณหภูมิได้เท่าไหร่ เลือกอย่างไรให้เหมาะกับงานก่อเตา

คำจำกัดความของปูนทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ
Mortar Defination
September 28, 2021
ปูนทนไฟ วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ
Mortar Classification
November 18, 2022

ปูนทนไฟ ปูนมอร์ตาร์ ทนอุณหภูมิได้เท่าไหร่ เลือกอย่างไรให้เหมาะกับงานก่อเตา

ปูนทนไฟ ปูนมอร์ตาร์ ทนอุณหภูมิได้เท่าไหร่

ปูนทนไฟ ปูนมอร์ตาร์ ทนอุณหภูมิได้เท่าไหร่

ปูนทนไฟ ปูนมอร์ตาร์ ทนอุณหภูมิได้เท่าไหร่เลือกอย่างไรให้เหมาะกับงานก่อเตา

 

             ปูนทนไฟ ปูนมอร์ตาร์ (Mortar) ได้รับการออกแบบให้ทนต่ออุณหภูมิที่สูงมาก และโดยทั่วไปสามารถทนต่ออุณหภูมิได้สูงถึง 3000°F (1650°C) อย่างไรก็ตาม ความทนทานต่ออุณหภูมิที่แน่นอนของปูน จะขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์และผู้ผลิตเฉพาะรายที่เหมาะสมสำหรับงาน ก่อเตาเผา ในธุรกิจของคุณ ปูน ต้องเป็นปูนชนิดพิเศษ ที่ออกแบบมาเพื่อทนต่ออุณหภูมิสูงและสภาพแวดล้อมที่รุนแรง โดยทั่วไปจะใช้ในการสร้างเตาผิง เตาหลอม ที่ใช้ในงาน ก่อเตาเผา และการใช้งานที่อุณหภูมิสูงอื่นๆ ปูนทนไฟ ทำจากวัสดุที่สามารถทนความร้อนได้สูง เช่น ไฟร์เคลย์ อลูมินา หรือซิลิกา วัสดุเหล่านี้ผสมกับสารยึดเกาะเพื่อสร้างกาวที่แข็งแรงและทนความร้อน ซึ่งสามารถใช้ประสานอิฐทนไฟและส่วนประกอบอื่นๆเข้าด้วยกันได้ ปูนทนไฟ มีหลายเกรดและองค์ประกอบ ขึ้นอยู่กับการใช้งานเฉพาะและข้อกำหนดในด้านอุณหภูมิ

 

สารบัญ

 

ปูนทนไฟ HM และ ปูนทนไฟ AM แตกต่างกันอย่างไร ?

ประเภทของปูนทนไฟ

HM ปูนทนไฟและปูนทนไฟ AM เป็นปูนทนไฟสองประเภทที่มีวิธีใช้งานที่แตกต่างกัน ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างมอร์ตาร์ทั้งสองประเภทนี้คือวิธีการเซ็ตตัว ได้แก่ 2 ประเภท คือ ปูนทนไฟที่ต้องให้ความร้อน จึงจะแข็งตัว Heat Setting Mortar หรือ ปูนทนไฟ HM และปูนทนไฟที่สามารถแข็งตัวได้ในอุณหภูมิห้อง Air Setting Mortar หรือ ปูนทนไฟ AM

 

1.ปูนทนไฟที่ต้องให้ความร้อนจึงจะแข็งตัว (HM)

HM มอร์ตาร์ทนไฟตั้งค่าผ่านปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นเมื่อสัมผัสกับความร้อน โดยทั่วไปแล้วปูนประเภทนี้จะใช้กับงานที่มีอุณหภูมิสูงซึ่งจะต้องสัมผัสกับเปลวไฟโดยตรง สามารถทนอุณหภูมิสูงได้ตั้งแต่ 1,500-1,725 องศาเซลเซียส เหมาะกับการนำไปใช้ก่อเตาเผาต่าง ๆ เช่น เตาพิซซ่า เตาเมรุ ในเตาผิง เตาหลอมโลหะ เตาเผาขยะ

ปูนทนไฟ HM ได้รับการออกแบบให้ทนต่ออุณหภูมิสูงและสามารถรักษาความแข็งแรงและความสมบูรณ์แม้ภายใต้ความร้อนสูง

เมื่อก่อเสร็จจึงควรทำการอุ่นเตา เพื่อทำให้ปูนแข็งตัว และลดการแตกร้าวของปูน ซึ่งทำได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

         – ช่วงที่ 1 ปรับอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 30-50 องศาเซลเซียล/ชั่วโมง จนอุณหภูมิสูงถึง 560 องศาเซลเซียส

         – ช่วงที่ 2 รักษาอุณภูมิที่ 560 องศาเซลเซียล ต่อเป็นเวลา 5 ชั่วโมง

         – ช่วงที่ 3 ปรับอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 30-50 องศาเซลเซียส/ชั่วโมง จนถึงอุณหภูมิใช้งาน หรืออุณหภูมิสูงสุดที่ปูนทนไฟสามารถทนทานได้

 

คุณสมบัติของ ปูนทนไฟ HM
ชนิด %อลูมินา การทนไฟ การใช้งานร่วม
ปูนทนไฟ HM 30 30.5 % 1,500 °C อิฐทนไฟ SK 30

อิฐทนไฟ SK 35

ปูนทนไฟ HM 43 44 % 1,600 °C อิฐทนไฟ SK 34
ปูนทนไฟ HM 70 68.5 % 1,650 °C อิฐทนไฟ KB 50

อิฐทนไฟ KB 60

อิฐทนไฟ KB 70

ปูนทนไฟ HM 90 89 % 1,725 °C อิฐทนไฟ BX 80

อิฐทนไฟ B 80

ขอบคุณตารางคำนวนจาก อิฐแดง2009 : https://bit.ly/3nuk4iM

 

2.ปูนทนไฟที่สามารถแข็งตัวได้ในอุณหภูมิห้อง AM

 ปูนทนไฟ Air Setting Mortar มีทั้งชนิดผงแห้ง (Dry Type) และชนิดเปียก (Wet Type) ที่ผสมน้ำและกวนให้เข้ากันก็สามารถใช้งานได้ทันที

ปูนทนไฟ AM จะผ่านอากาศเข้าไป ปูนชนิดนี้ใช้ในงานที่มีอุณหภูมิต่ำซึ่งจะไม่โดนเปลวไฟโดยตรง ปูนทนไฟ AM มักใช้ในงานต่างๆ เช่น งานก่ออิฐและงานก่ออิฐ เป็นมอร์ตาร์ชนิดอเนกประสงค์ที่ใช้งานได้หลากหลายวัตถุประสงค์และใช้งานง่าย

 

โดยสรุป ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างมอร์ตาร์ทนไฟ HM และ AM คือ มอร์ตาร์ทนไฟ HM ออกแบบมาสำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิสูง ซึ่งจะสัมผัสกับเปลวไฟโดยตรง ในขณะที่ปูนทนไฟ AM จะใช้ในการใช้งานที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าซึ่งจะไม่สัมผัสกับเปลวไฟโดยตรง ซี่งปูนทนไฟชนิดนี้สามารถทนไฟได้สูงถึง 1,500-1,650 องศาเซลเซียส

 

คุณสมบัติของ ปูนทนไฟ AM
ชนิด %อลูมินา การทนไฟ การใช้งานร่วม
ปูนทนไฟ AM 30 38% 1500 °C อิฐทนไฟ SK 30

อิฐทนไฟ SK 35

ปูนทนไฟ AM 43 44% 1600 °C อิฐทนไฟ SK 34
ปูนทนไฟ AM 70 68.5% 1650 °C อิฐทนไฟ KB 50

อิฐทนไฟ KB 60

อิฐทนไฟ KB 70

ขอบคุณตารางคำนวนจาก อิฐแดง2009 : https://bit.ly/3nuk4iM

 

วิธีใช้งานปูนทนไฟ และเก็บรักษา

การเตรียมปูนทนไฟชนิดแห้ง 

  1. ค่อยๆ เติมน้ำลงในส่วนผสมในอัตราที่เหมาะสม ซึ่งสามารถดูได้จากข้างถุงของผลิตภัณฑ์ขณะที่กวนอย่างต่อเนื่องจนกว่าคุณจะได้เนื้อสัมผัสที่ข้นและสม่ำเสมอ
  2. โรยผงปูนทนไฟลงในถังทีละน้อย ในขณะที่โรยเปิดสว่านติดใบพัดกวนอยู่ตลอดเวลา
  3. กวนต่อจนกว่าปูนทนไฟกับน้ำจะเป็นเนื้อเดียวกัน ให้เหนียวพอเหมาะกับการใช้งาน ทดสอบได้โดยการใช้เกรียงปาดเนื้อปูนขึ้นมาในแนวดิ่ง หากเนื้อปูนหลุดออกจากเกรียงทันที แปลว่ายังเหลวเกินไป ปูนที่เหมาะสมต้องสามารถเกาะอยู่บนเกรียงได้ และเมื่อสลัดเบา ๆ จะหลุดออกจากเกรียงการเตรียมปูนทนไฟชนิดถัง AM
  4. ปูนชนิด Air Setting Mortar  ปูนสำเร็จรูปที่สามารถใช้ได้ทันที แค่กวนจนกว่าปูนทนไฟกับน้ำจะเป็นเนื้อเดียวกัน ให้เหนียวพอเหมาะกับการใช้งาน ควรผสมหมักทิ้งไว้ 24 ชม. แล้วกวนอีกครั้งก่อนนำไปใช้งาน

การเก็บรักษาปูนทนไฟ

เมื่อเผิดฝาถังใช้งานแล้ว ควรปิดฝาถังปูนทนไฟให้สนิท อย่าให้ความชื้นเข้า  ควรเก็บปูนทนไฟไว้ในที่ร่ม แห้ง ไม่เปียกชื้น ทำให้ปูนแข็งตัวจนไม่สามารถนำมาใช้งานได้

 

ปูนทนไฟ ปูนมอร์ตาร์ (Mortar) ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

ปูนทนไฟ เป็นวัสดุประเภทหนึ่งที่ใช้ในการประสานอิฐทนไฟและวัสดุอื่นๆ เข้าด้วยกันในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง คุณสมบัติที่ ปูนทนไฟ ที่ดีควรมีดังนี้

 

1. ทนทานต่ออุณหภูมิสูง

ปูนทนไฟ ปูนมอร์ตาร์ (Mortar)   ควรสามารถทนต่ออุณหภูมิสูงได้โดยไม่แตกหักหรือสูญเสียคุณสมบัติในการยึดเกาะ โดยเฉพาะเพื่อให้ทนต่ออุณหภูมิสูงและมักใช้ในงานที่อุณหภูมิตั้งแต่ 1,500°C ถึง 1,800°C ความทนทานต่ออุณหภูมิสูงของ ปูนทนไฟ นั้นเกิดจากคุณสมบัติเฉพาะของส่วนผสม ปูนมอร์ตาร์ (Mortar)  ประกอบด้วยส่วนผสมของมวลรวมทนไฟ สารประสาน และสารเติมแต่งที่คัดสรรมาอย่างดีเพื่อให้ทนทานต่ออุณหภูมิสูง มวลรวมทนไฟที่ใช้ใน วัสดุต่างๆ เช่น อลูมินา ซิลิกา และแมกนีเซีย วัสดุเหล่านี้สามารถทนต่ออุณหภูมิสูงได้โดยไม่ละลายหรือเสื่อมสภาพ สารยึดเกาะที่ใช้มักเป็นซีเมนต์ดินเหนียวหรือแคลเซียมอะลูมิเนต ซึ่งทนทานต่ออุณหภูมิสูงเช่นกัน สามารถเติมสารเติมแต่ง เช่น ซิลิกอนคาร์ไบด์เพื่อปรับปรุงความแข็งแรงและการทนความร้อนของ ปูนมอร์ตาร์ (Mortar)  โดยรวมแล้ว ทนต่ออุณหภูมิสูงทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการใช้งาน เช่น เตาเผาทั่วไป และเตาเผาขยะที่มีอุณหภูมิสูง สามารถช่วยปกป้องโครงสร้างพื้นฐานจากความร้อนและทำวัสดุมั่นคงและไม่บุบสลาย

 

2. ทนทานต่อสารเคมี

ปูนทนไฟ ปูนมอร์ตาร์(Mortar)  เป็นซีเมนต์ชนิดพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อต้านทานการโจมตีทางเคมีและสภาพแวดล้อมทางเคมีที่รุนแรง ผลิตขึ้นโดยการผสมวัสดุที่ทนต่ออุณหภูมิสูง เช่น อลูมินา ซิลิกา และแมกนีเซียมออกไซด์ ซึ่งทำให้มีคุณสมบัติเฉพาะตัว มักใช้ในงานอุตสาหกรรม เช่น การ ก่อเตาเผา , เตาเผาขยะ,เตาอบ ซึ่งอุณหภูมิสูงและสารเคมีรุนแรง และสามารถทนต่ออุณหภูมิได้สูงถึง 3,000 องศาฟาเรนไฮต์ ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อม แตกต่างกับ ปูนมอร์ตาร์ (Mortar) ปกติทั่วไปจะพังลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากโดนสารที่มีฤทธิ์กัดกร่อน

 

3. การยึดเกาะที่ดี

เพื่อให้แน่ใจว่า ปูนทนไฟ ปูนมอร์ตาร์ (Mortar)  ยึดเกาะได้ดี สิ่งสำคัญคือต้องปฏิบัติตามเทคนิคและแนวทางการติดตั้งที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงการเตรียมพื้นที่ผิวที่จะยึดติด โดยการขจัดวัสดุที่หลวมหรือแปลกปลอมออก และควรใช้ปูนอย่างสม่ำเสมอและมีความหนาที่ถูกต้อง เพื่อให้ เนื้อ ปูนทนไฟ ยึดเกาะได้ดี สิ่งสำคัญคือต้องปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:

  • ทำความสะอาดพื้นผิว : ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นผิวปราศจากเศษผง ฝุ่น หรือเศษผงใดๆ ใช้แปรงลวดหรือกระดาษทรายทำความสะอาดพื้นผิว
  • ทำให้พื้นผิวเปียก : ก่อนทาปูน ให้ทำให้พื้นผิวเปียกด้วยน้ำ ซึ่งจะช่วยให้มอร์ตาร์ยึดติดกับพื้นผิวได้ดีขึ้น
  • การทาปูน : ใช้เกรียงปาดปูนให้ทั่วพื้นผิว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้ปูนเพียงพอเพื่ออุดช่องว่างหรือรอยร้าว
  • การกดปูน : ใช้เครื่องมือหรือนิ้วมือกดปูนลงบนพื้นผิวให้แน่น ซึ่งจะช่วยให้ ปูนยึดเกาะได้ดีขึ้น

ข้อแนะนำ : อย่าลืมสวมอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมเสมอ เช่น ถุงมือและหน้ากาก เมื่อสัมผัสกับปูน

 

4. การหดตัวต่ำ

ปูนทนไฟเป็นปูนชนิดพิเศษที่ออกแบบมาให้ทนต่ออุณหภูมิสูงและสามารถใช้ติด อิฐทนไฟ และวัสดุอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปูนทนไฟ ควรมีอัตราการหดตัวต่ำ ซึ่งหมายความว่าจะไม่หดตัวอย่างมีนัยสำคัญเมื่อแห้งหรือเมื่อสัมผัสกับอุณหภูมิสูง สิ่งนี้ช่วยรักษาความสมบูรณ์ของโครงสร้างของวัสดุทนไฟได้เป็นอย่างดี

 

5. ความทนทาน

ปูนทนไฟ ควรสามารถทนต่อความร้อนและความเย็นซ้ำๆ ได้โดยไม่สูญเสียคุณสมบัติการยึดเกาะ โดยทั่วไป ได้รับการออกแบบให้ทนต่ออุณหภูมิสูงและแรงกระแทกจากความร้อนเป็นระยะเวลานาน อย่างไรก็ตาม การสัมผัสกับสารเคมี ความชื้น และผลกระทบทางกายภาพอาจส่งผลต่อความทนทานของปูนได้ การติดตั้งและการบ่มปูนอย่างเหมาะสมก็มีส่วนสำคัญต่อความทนทานเช่นกัน หากไม่ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องหรือบ่มอย่างเหมาะสม อาจทำให้เกิดรอยร้าว ซึ่งทำให้ความสามารถในการทนต่ออุณหภูมิสูงและแรงกระแทกจากความร้อนลดลง โดยสรุปแล้ว ความทนทานของ ปูนทนไฟ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเลือกประเภทของปูนที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมต่างๆ

 

6. ใช้งานง่าย

ปูนทนไฟ ปูนมอร์ตาร์ (Mortar) ได้รับการออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย หากคุณปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างระมัดระวัง  โดยทั่วไปจะใช้สำหรับบุ งาน ก่อเตาเผา เตาผิง และสภาพแวดล้อมที่มีความร้อนสูงอื่นๆ และผลิตขึ้นเพื่อให้ทนต่ออุณหภูมิที่สูงเกินไป อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าปูนชนิดนี้ผลิตมาเพื่อในสถานที่และสภาพแวดล้อมที่มีความร้อนสูงเท่านั้น

 

เลือก ปูนทนไฟ ปูนมอร์ตาร์ (Mortar) ยังไง ให้เหมาะกับเตาเผาที่ใช้

ในการเลือกปูนและปูนทนไฟที่เหมาะสมสำหรับเตาเผาของคุณ ต้องพิจารณาประเภทของเตาเผาที่ปัจจุบันคุณใช้ อุณหภูมิที่ใช้งาน และวัสดุที่คุณจะ ก่อเตาเผา

  • สำหรับเตาเผาที่มีอุณหภูมิสูง คุณจะต้องใช้ปูนที่สามารถทนต่ออุณหภูมิที่ใช้งานได้อย่างเหมาะสม คุณสามารถเลือก ปูนที่แนะนำอย่าง ปูนทนไฟ scg ตามตารางนี้  >> คุณสมบัติของ ปูนทนไฟ HM
  • สำหรับเตาเผาที่มีอุณหภูมิต่ำ คุณสามารถใช้ ปูนทนไฟ scg ตามตารางนี้  >> คุณสมบัติของ ปูนทนไฟ AM ผสมซีเมนต์ที่มีเปอร์เซ็นต์สูง ซึ่งสามารถรองรับอุณหภูมิได้

 

วันสต็อปเซอร์วิส

รวมถึงการสั่งซื้อได้ง่ายๆ

ที่ไลน์ LINE@ ID : @tssrefractory คลิก https://lin.ee/D1XQRAH

สั่งซื้อ SHOPEE : https://bit.ly/44prjJC

LAZADA : https://bit.ly/41UhK3A

หรือโทร 0-23943820-2 ค่ะ
Top