2017-05-06_172346
2017-05-06_172346
previous arrow
next arrow
วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ
MicroFiber (with Foil)
ตุลาคม 11, 2018
วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ
Fiberglass Pipe Insulation
ตุลาคม 11, 2018
Show all

Fiberglass Blanket & Batt Type Insulation

฿0.00

เกริ่นนำ

MicroFiber เป็นฉนวนที่เหมาะสำหรับใช้กับงานทั่วไป ในการป้องกันความร้อนและดูดซับเสียงรบกวนของอาคาร โรงงาน และบ้านพักอาศัยทั้งเก่าและใหม่

รายละเอียด

การใช้งาน

MicroFiber ฉนวนใยแก้วที่ผลิตจากเส้นใยแก้วที่ละเอียดอ่อน พ่นด้วยกาวชนิดพิเศษยึดให้เส้นใยแก้วเกาะติดกันผลิตขึ้นรูปเป็นแบบม้วนและแผ่นมีความหนาแน่น 12 – 120 Kg/m3 และสามารถผลิตสินค้าพิเศษที่ตรงตามความต้องการใช้งานของท่าน.  MicroFiber เป็นฉนวนที่ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.

ประโยชน์การใช้งาน

ช่วยประหยัดพลังงาน

MicroFiber เป็นฉนวนที่มีค่าการนำความร้อนต่ำจึงสามารถลดปริมาณความร้อนที่เข้าสู่อาคารได้มาก ในบริเวณที่มีการติดตั้งฉนวน จึงช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าของอาคาร และโรงงานที่มีเครื่องปรับอากาศ

ป้องกันเสียงรบกวน

MicroFiber  มีคุณสมบัติในการกันเสียงรบกวนจากภายนอกเช่น เวลาฝนตกกระทบหลังคาและเสียงที่เกิดในอาคาร ไม่ให้รบกวนคนภายนอก

น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย

MicroFiber เป็นฉนวนที่มีน้ำหนักเบา ทนทานต่อแรงดึงไม่ฉีกขาดง่ายคืนตัวได้ดีเมื่อได้รับแรงกด จึงสะดวกต่อ การติดตั้งกับวัสดุหลังคาทุกประเภท ทั้งหลังคาเก่า และหลังคาใหม่

ไม่ลุกติดไฟ

MicroFiber  เป็นฉนวนที่ผลิตจากวัตดุดิบที่ไม่ติดไฟ  จึงไม่เป็นชนวนก่อให้เกิดอัคคีภัย

อายุการใช้งานยาวนาน

MicroFiber  เป็นฉนวนที่ผลิตจากเส้นใยแก้ว  เป็นวัสดุที่ไม่เสื่อมสภาพ ไม่เป็นอาหารของสัตว์ แมลงและเชื้อรา จึงคงความเป็นฉนวนได้ยาวนาน

SKU: 26-1-1-4-2-1-2-4-3-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-2-4-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-2-2-2-1-1-1-1 Categories: , Tags: , , , , , , ,
Description
วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ
วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ
Top