2017-05-06_172346
2017-05-06_172346
previous arrow
next arrow
วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ
Fiberglass Blanket & Batt Type Insulation
ตุลาคม 12, 2018
FiberGlass
ตุลาคม 11, 2018
Show all

Fiberglass Pipe Insulation

฿0.00

เกริ่นนำ

MicroCover ฉนวนใยแก้วที่ผลิตตามมาตรฐาน มอก.486, มอก.488 และมาตรฐานสากล ASTM, British Standards ขึ้นเป็นรูปท่อมีความ หนาแน่นมาตรฐาน 64 Kg/m3 มีความยาวท่อนละ 1 เมตร มีทั้งชนิดปิดผิวและไม่ปิดผิวหน้าด้วยอลูมิเนียม ฟอยล์ ติดตั้งง่ายทำงานได้รวดเร็วโดยผู้ผลิตได้ออกแบบให้ด้านหนึ่งของท่อสามารถเปิดสวมได้ตามรอยผ่าของฉนวน

รายละเอียด

การใช้งาน

MicroCover เป็นฉนวนที่ออกแบบสำหรับห่อหุ้มงานท่อส่งน้ำร้อน น้ำเย็นและท่อไอน้ำรวมทั้งท่อส่งต่างๆทั้งภายในและภายนอกของอาคาร โรงงาน โรงแรม โรงพยาบาล และที่พักอาศัย เพื่อควบคุมอุณหภูมิตามที่ต้องการ โดยอุณหภูมิใช้งานได้ 350 °C

วัสดุปิดผิว

MicroCover ได้รับการออกแบบวัสดุปิดผิวโดยพิจารณาในเรื่องการป้องกันความชื้น และป้องกันความร้อนให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน ตามมาตรฐานที่กำหนด และเลือกใช้วัสดุปิดผิวชนิดพิเศษ เพื่อให้ได้สินค้าที่ตรงตามความต้องการใช้งานของท่านเช่น ฟอยล์สองด้านและฟอยล์ขาว WMP เป็นต้น

ประโยชน์การใช้งาน

ควบคุมอุณหภูมิ

MicroCover เป็นฉนวนหุ้มท่อแบบสำเร็จรูปมีความหนาสม่ำเสมอจึงสามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ได้ดีเยี่ยม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ

ประหยัดพลังงาน

MicroCover  มีความหนาแน่น และมีความหนาสม่ำเสมอ ไม่ยืดหดตัว รอยต่อติดได้สนิทจึงป้องกันการรั่วไหลของความร้อนและความเย็นจากระบบท่อส่งได้อย่างมั่นใจ ทำให้ประหยัดค่าพลังงานเชื้อเพลิงได้อย่างแน่นอน

ป้องกันการเกิดหยดน้ำ

MicroCover ได้รับการควบคุมการผลิตตามมาตรฐานสากล คุณภาพสม่ำเสมอมีวัสดุปิดผิวชนิดอลูมิเนียมฟอยล์ป้องกันความชื้น ติดแน่นสนิทกับเนื้อฉนวนจากโรงงาน เมื่อเลือกใช้ความหนาของเนื้อฉนวนที่ถูกต้องด้วยการติดตั้งอย่างถูกวิธี จะไม่เกิดการควบแน่นเป็นหยดน้ำจากอุณหภูมิที่แตกต่างบริเวณผิวท่อ

ติดตั้งสะดวก

MicroCover ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีลักษณะเป็นรูปท่อ น้ำหนักเบา ไม่แตกหัก ไม่ยืดหดและไม่หลุดร่วงง่าย ติดตั้งง่ายสามารถเปิดสวมครอบกับท่อส่วนต่างๆได้ตามรอยผ่าด้านหนึ่งของฉนวน มีขนาดมาตรฐานท่อนละ 1 เมตร ตัดต่อให้เข้ารูปกับอุปกรณ์ต่างๆได้ง่าย ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายจากการใช้ฉนวนรูปแบบอื่นๆ

ไม่ทำปฎิกิริยากับโลหะ

MicroCover ผลิตจากเส้นใยแก้วที่ไม่ทำปฎิกริยากับเหล็ก ทองแดง หรืออลูมิเนียม จึงไม่ทำให้วัสดุดังกล่าวผุกร่อน

อายุการใช้งานยาวนาน

MicroCover เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเส้นใยแก้วเป็นวัสดุที่ไม่เสื่อมสภาพหรือหลุดล่วงได้ง่าย ไม่เป็นอาหารของสัตว์ แมลงและเชื้อรา จึงทำให้อายุการใช้งานและคงสภาพการเป็นฉนวนได้ยาวนาน

SKU: 26-1-1-4-2-1-2-4-3-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-2-4-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-2-2-2-1-1-1 Categories: , Tags: , , , , , , ,
Description
วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ
วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ
Top