2017-05-06_172346
2017-05-06_172346
previous arrow
next arrow
The Fabrication of Kiln to Produce Ornamental Charcoal
รู้หรือไม่ ?? การหุ้มฉนวนกันความร้อน เตาเผาถ่านไร้ควัน ทำให้ลดระยะเวลาการเผา
พฤษภาคม 2, 2023
อิฐทนไฟ ใช้งานกับอะไร? ทนอุณหภูมิเท่าไร (Refractory Brick)
อิฐทนไฟ ใช้งานกับอะไร? ทนอุณหภูมิเท่าไร (Refractory Brick)
พฤศจิกายน 19, 2022
ฉนวนหลังคา MicroRoof

ฉนวนหลังคา MicroRoof

ฉนวนหลังคา กันความร้อน (MicroRoof)

 

ฉนวนหลังคา (MicroRoof) เป็นฉนวนใยแก้ว ที่ออกแบบผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับงานหลังคา  และผนัง ของอาคาร สำนักงานโรงงาน และที่พักอาศัย ทั้งเก่าและใหม่ ใช้ได้กับ หลังคาเหล็กรีด หลังคา กระเบื้อง และหลังคาคอนกรีตทั้งหลังคาเก่า และ หลังคาใหม่ ช่วยกันความร้อนและดูดซับเสียงได้เป็นอย่างดี

 

สารบัญ

การจำแนกผลิตภัณฑ์ ฉนวนหลังคา : วัสดุปิดผิว

– วิธีการติดตั้ง ฉนวนหลังคา (MicroRoof)

– คุณลักษณะและประโยชน์การใช้งาน

– ฉนวนใยแก้ว ที่จัดจำหน่าย

 

การจำแนกผลิตภัณฑ์ ฉนวนหลังคา : วัสดุปิดผิว

MicroRoof  เลือกใช้วัสดุปิดผิวที่มีคุณภาพสูง ยึดติดแน่นกับเนื้อฉนวนด้วยเครื่องจักร ไม่เลื่อนหลุดง่าย ทนทานต่อแรงดึงได้ดี ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่ลามไฟ ป้องกันน้ำและความชื้น ช่วยเพิ่มความสว่างให้กับอาคาร โดยมีวัสดุปิดผิวที่ผ่านมาตรฐาน ASTM, UL, BS Standards และ FM Approved ให้เลือกใช้

ฉนวนงานหลังคา

  • รุ่น FLS แบบปิดผิวหน้าด้วยอลูมิเนียมฟอยล์ 1 ด้าน 
  • รุ่น FLD แบบปิดผิวหน้าด้วยอลูมิเนียมฟอยล์ 2 ด้าน 
  • รุ่น ENF แบบหุ้มรอบด้านด้วยอลูมิเนียมฟอยล์
  • รุ่น WMP แบบปิดผิวหน้าด้วยไวนิลสีขาว

 

วิธีการติดตั้ง ฉนวนหลังคา (MicroRoof)

1.) การปูฉนวนในช่องแป (แบบมีตะแกรงลวดยึดติดระหว่างแป) การติดตั้ง ฉนวนหลังคา microroof 01การปูฉนวนในช่องแปแบบมีตะแกรงลวดยึดติดระหว่างแป นำฉนวนปูไปตามช่องแปโดยมี Wire Mesh หรือ Chicken Wire ที่ติดตั้งอยู่ระหว่างแปหรือใต้แปรองรับฉนวนไว้ โดยสามารถติดตั้งได้กับหลังคาที่ติดตั้งได้กับหลังคาที่กำลังก่อสร้างใหม่
2.) การปูฉนวนในช่องแป (แบบมีตะแกรงลวดยึดติดบนแป) การติดตั้ง ฉนวนหลังคา microroof 02

การปูฉนวนในช่องแปแบบมีตะแกรงลวดยึดติดบนแป

นำฉนวนปูไปตามแนวช่องแปโดยมี Wire Mesh หรือ Chicken Wire ที่ติดตั้งอยู่บนแปรับฉนวนไว้ โดยสามารถติดตั้งได้กับหลังคาที่กำลังก่อสร้างใหม่
3.) การปูฉนวนในช่องแป (แบบผูกลวด)การติดตั้ง ฉนวนหลังคา microroof 03

การปูฉนวนในช่องแปแบบผูกลวด

นำฉนวนปูไปตามแนวช่องแปโดยมีลวดที่ผูกกับแปให้ระยะห่างของลวดประมาณ 30 ซม. รองรับฉนวนไว้ โดยสามารถติดตั้งได้กับหลังคาที่กำลังก่อสร้างใหม่และหลังคาที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว
4.) การปูฉนวนตามขวางแป (แบบมีตะแกรงลวดยึดติดบนแป) การติดตั้ง ฉนวนหลังคา microroof 04

การปูฉนวนตามขวางแปแบบมีตะแกรงลวดยึดติดบนแป

นำฉนวนปูไปตามแนวช่องแปโดยมี Wire Mesh หรือ Chicken Wire ที่ติดตั้งอยู่บนแปรรองรับฉนวนไว้ โดยสามารถติดตั้งได้สะดวกและรวดเร็วกับหลังคาที่กำลังก่อสร้างใหม่
5.) การปูฉนวนตามขวางแป (แบบไม่มีตะแกรงลวดรองรับฉนวน) การติดตั้ง ฉนวนหลังคา microroof 05การปูฉนวนตามขวางแปแบบไม่มีตะแกรงลวดรองรับฉนวน นำฉนวนปูไปตามแนวขวางกับแปโดยไม่ใช้ Wire Mesh หรือ Chicken Wire ที่ติดตั้งอยู่บนแปรองรับฉนวน เหมาะกับงานหลังคาที่มีระยะห่างช่องแปไม่เกิน 1.5 เมตรโดยสามารถติดตั้งได้สะดวกและรวดเร็วกับหลังคาที่ก่อสร้างใหม่
6.) การปูฉนวนด้วยวิธียึดติดใต้พื้น (Concrete Slab) การติดตั้ง ฉนวนหลังคา microroof 06

การปูฉนวนด้วยวิธียึดติดใต้พื้น (Concrete Slab)

นำฉนวนยึดติดกับพื้นคอนกรีต Concrete Slab ด้วย Spindle pin หรือพุกที่มีระยะห่างประมาณ 20 – 30 ซม. และใช้ลวดพันยึดติดกับหัวพุกที่เลยออกมาจากฉนวนเป็นรูปทแยงมุมโดยการเจาะฝังพุกจะ ต้องไม่กระทบกับโครงสร้างของอาคาร ซึ่งสามารถติดตั้งได้กับอาคารที่กำลังก่อสร้างใหม่และอาคารที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว

 

คุณลักษณะและประโยชน์การใช้งาน

1. กันความร้อน

เป็นฉนวนที่มีความหนาแน่นและความหนามากมีค่าการนำความร้อนต่ำ และ มีประสิทธิภาพในการต้านทานความร้อนสูงจึงช่วยกันความร้อนที่เข้าสู่อาคารได้มาก

 

2. กันเสียงและดูดซับเสียง

เป็นฉนวนที่มีโพรงอากาศเป็นจำนวนมากจึงมีคุณสมบัติในการดูดซับเสียงที่ดีและมีประสิทธิภาพ จึงเป็นที่ยอมรับและเลือกใช้ในการกันเสียง และดูดซับเสียงกับหลังคาของอาคารต่างๆ

 

3. น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย

เป็นฉนวนที่มีน้ำหนักเบา ทนทานต่อแรงดึงไม่ฉีกขาดง่าย คืนตัวได้ดีเมื่อได้รับแรงกด จึงสะดวกต่อการติดตั้งกับหลังคาทุกประเภททั้งหลังคาเก่าและหลังคาใหม่

 

4. ป้องกันการควบแน่นเป็นหยดน้ำ

เป็นฉนวนที่เลือกใช้วัสดุปิดผิวที่มีคุณภาพสูงป้องกันน้ำและความชื้นได้ดี เมื่อเลือกใช้ความหนาแน่นและการติดตั้งฉนวนที่เหมาะสม จะไม่เกิดการควบแน่นเป็นหยดน้ำจากความแตกต่างของอุณหภูมิของอาคารที่ปรับได้

 

5. อายุการใช้งานยาวนาน

เป็นฉนวนที่ผลิตจากเส้นใยแก้วเป็นวัสดุที่ไม่เสื่อมสภาพ  ไม่เป็นอาหารของสัตว์ แมลงและเชื้อรา สามารถคงสภาพแวดล้อมเป็นฉนวนได้ยาวนาน

 

6. ไม่ลุกติดไฟ

เป็นฉนวนที่ผลิตจากวัตถดิบที่ไม่ติดไฟ และไม่ลามไฟจึง ไม่เป็นชนวนก่อให้เกิดอัคคีภัย

 

7. ป้องกันการซึมผ่านของความชื้น

เป็นฉนวนที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้มีคุณสมบัติพิเศษ โดยฉนวนสามารถป้องกันการซึมผ่านของน้ำและความชื้นไม่ให้เข้าไปในตัวฉนวนด้วยการใส่สารพิเศษ Non Water Absorption (ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของไมโครไฟเบอร์) จึงทำให้ฉนวนไมโครไฟเบอร์ทุกรุ่นไม่อมน้ำสร้างความมั่นใจและคงประสิทธิภาพของฉนวนให้ยาวนาน

 

8. คุ้มค่าการลงทุน

เป็นฉนวนที่มีประสิทธิภาพในการต้านทานความร้อนสูง ช่วยป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคารได้มาก มีคุณสมบัติในการดูดซับเสียงที่ดีและมีประสิทธิภาพ ไม่ติดไฟและไม่ลามไฟ ผลิตจากวัสดุที่ไม่เสื่อมสภาพ สามารถคงสภาพความเป็นฉนวนได้ยาวนาน จึงเป็นฉนวนกันความร้อนที่มีความคุ้มค่าต่อการลงทุนมากที่สุด

 

ฉนวนใยแก้ว ที่จัดจำหน่าย

ฉนวนใยแก้ว วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

 

Fiberglass Pipe Insulation

เป็นฉนวนที่ออกแบบสำหรับห่อหุ้มงานท่อส่งน้ำร้อน น้ำเย็นและท่อไอน้ำรวมทั้งท่อส่งต่างๆทั้งภายในและภายนอกของอาคาร โรงงาน โรงแรม โรงพยาบาล และที่พักอาศัย เพื่อควบคุมอุณหภูมิตามที่ต้องการ สามารถทนอุณหภูมิได้สูงตั้งแต่ -18 C – 450 C
ฉนวนใยแก้ว วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

 

Fiberglass Blanket & Batt Type Insulation

เป็นฉนวนที่มีค่าการนำความร้อนต่ำจึงสามารถลดปริมาณความร้อนที่เข้าสู่อาคารได้มาก ในบริเวณที่มีการติดตั้งฉนวน จึงช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าของอาคาร และโรงงานที่มีเครื่องปรับอากาศ
ฉนวนใยแก้ว วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

MicroFiber (with Foil)

 เป็นฉนวนที่เหมาะสำหรับใช้กับงานทั่วไป ในการป้องกันความร้อนและรักษาความเย็น หรืองานป้องกันและดูดซับเสียงรบกวนของอาคาร โรงงาน และบ้านพักอาศัยทั้งเก่าและใหม่
ฉนวนใยแก้ว วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

MicroRock

เป็นฉนวนที่ออกแบบสำหรับใช้งานที่ต้อง การทนอุณหภูมิสูงถึง 700 °C มีทั้งชนิดม้วนและแผ่น น้ำหนักเบา ติดตั้งง่ายเหมาะสำหรับห่อหุ้มเครื่องจักร อุปกรณ์ และท่อลมร้อนต่างๆในห้องครัว ผนังตู้อบ ผนังหม้อไอน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม อาคาร สำนักงาน เพื่อควบคุมอุณหภูมิตามที่ต้องการ
ฉนวนใยแก้ว วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ   

Micro Tape

 เป็นเทปอลูมิเนียมฟอยล์ที่ออกแบบสำหรับใช้งานในการยึดเกาะแผ่นสะท้อนความร้อนอลูมิเนียมฟอยล์และวัสดุปิดผิวชนิดต่างๆได้ดี จึงเหมาะสำหรับงานติดตั้งและซ่อมแซมท่อส่งลมของระบบปรับอากาศ วัสดุปิดผิวของฉนวนงานหลังคา งานผนัง และงานอุตสาหกรรม เป็นต้น
ฉนวนใยแก้ว วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

 

Micro Duct Wrap – FR

เป็นฉนวนที่ออกแบบสำหรับงานหุ้มท่อส่งลมเย็นหรือลมร้อนของอาคารห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้า ซุปเปอร์มาร์เกต โรงงาน สำนักงานและบ้านพักอาศัย เพื่อรักษาอุณหภูมิของท่อลมให้คงที่และสม่ำเสมอ โดยอุณหภูมิใช้งานไม่เกิน 120 °C
Micro Duct Wrap – FL

 

Micro Duct Wrap – FL

เป็นฉนวนที่ออกแบบสำหรับงานหุ้มท่อส่งลมเย็น หรือลมร้อนของอาคาร ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ซุปเปอร์มาร์เกต โรงงาน สำนักงาน และบ้านพักอาศัย เพื่อรักษาอุณหภูมิของท่อลมให้คงที่ และสม่ำเสมอ โดยอุณหภูมิใช้งานไม่เกิน 120 °C
 Micro Duct Liner

 

Micro Duct Liner

เป็นฉนวนที่ออกแบบสำหรับบุภายในท่อลม ใช้รักษาอุณหภูมิท่อลมเย็นและลมร้อนให้คงที่ โดยอุณหภูมิใช้งานไม่เกิน 121 °C กระแสลม 5000 fpm. (25.4m/sec)
Micro Roof

 

Micro Roof

เป็นฉนวนที่ออกแบบสำหรับใช้งานติดตั้งใต้หลังคาเหล็กรีด หลังคากระเบื้อง หลังคาคอนกรีต

 

วันสต็อปเซอร์วิส

เข้าไปที่ เมนูสินค้า และเลือก รายการสินค้า ที่ต้องการ ใส่ตะกร้า เพื่อส่งมา สอบถาม
สนใจ สอบถาม ข้อมูล เพิ่มเติม เกี่ยวกับ สินค้า ได้ที่ ฝ่ายขาย โทร 0-2394-3820-2 ข้อมูลในหน้า “ติดต่อเรา / Contact Us” หรือ

Website    : http://www.tssrefractory.com

Facebook  : https://www.facebook.com/tssrefractory/

Line : https://line.me/R/ti/p/%40tssrefractory

สั่งซื้อ SHOPEE : https://bit.ly/44prjJC

LAZADA : https://bit.ly/41UhK3A

Top