2017-05-06_172346
2017-05-06_172346
previous arrow
next arrow
การผสม คอนกรีตทนไฟ
การผสม คอนกรีตทนไฟ
มกราคม 29, 2020
วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ
การเก็บรักษา ปูนทนไฟ
มกราคม 29, 2020
ประเภทของ คอนกรีตทนไฟ

ประเภทของ คอนกรีตทนไฟ

ประเภทของ คอนกรีตทนไฟ

 

คอนกรีตทนไฟ (Castables)  เป็นวัสดุทนไฟชนิดหนึ่ง คล้ายคอนกรีตผสมเสร็จทั่วไปแต่ใช้น้ำ ในการผสม     มีคุณสมบัติ ทนไฟ หรือทนความร้อนที่ อุณหภูมิสูงได้ดีเช่นเดียวกับอิฐทนไฟ  เป็นส่วนผสมของเม็ดวัสดุทนไฟชนิดต่างๆ ซึ่งมีอลูมิน่าสูง กับซีเมนต์ทนไฟ ที่ออกแบบมาเพื่อมีความทนทานต่อการไหม้และความร้อนสูง 

ซึ่งการใช้งาน เมื่อผสมน้ำตามอัตราส่วนที่กำหนดด้านข้างถุง แล้วจะสามารถใช้หล่อ   เทเป็นรูปร่างต่างๆ ได้คล้ายกับคอนกรีตปกติ และหล่อ เป็นโครงสร้างเตาได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว ให้ความแข็งแรง หมดปัญหาในการผลิต  ค่าแบบ (กรณีที่เป็นอิฐรูปร่างพิเศษ) และการตัด อิฐทนไฟ ให้เข้ารูป  อีกทั้งยังเหมาะสมสำหรับ การใช้งาน บริเวณที่ไม่สามารถ ก่ออิฐได้เป็นอย่างดี สามารถช่วยลดปัญหาในบริเวณที่อิฐก่อยาก คอนกรีตทนไฟมีความสำคัญในการใช้ในสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อไฟสูง เช่น โรงงานอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับความร้อนสูง เช่น  หรือโรงเหล็ก โรงหลอม อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ คอนกรีตทนไฟ ยังมีคุณสมบัติพิเศษ  แข็งแรง ทนทาน ในการป้องกันการสูญเสียความร้อนได้ดี   สามารถรักษารูปทรงได้ดีในอุณหภูมิสูง

 

สารบัญ

ประเภทของคอนกรีตทนไฟ

วิธีการเลือกใช้คอนกรีตทนไฟให้ถูกต้อง

– การผสมคอนกรีตทนไฟ 

– ข้อควรระวังในการผสมคอนกรีตทนไฟ

– คอนกรีตทนไฟที่จัดจำหน่าย

 

ประเภทของ คอนกรีตทนไฟ

1. คอนกรีตทนไฟ ชนิดทั่วไป (Conventional Castables)

เป็นคอนกรีตทนไฟตราช้าง ผสมเสร็จบรรจุถุงพร้อมใช้งานได้ทันที  คอนกรีตทนไฟมีอุณหภูมิใช้งาน ตั้งแต่ 1,000-1,800 °C สามารถผสมน้ำได้ 10%-15% ทำให้มีการไหลตัวที่ดี ง่ายต่อการหล่อและเหมาะ สำหรับการใช้งานทั่วไป แบ่งออกเป็น 4 ชนิด ได้แก่

– คอนกรีตทนไฟชนิดสำหรับใช้กับงานหล่อทั่วไป (Normal Castable)

– คอนกรีตทนไฟชนิดสำหรับงานที่ต้องการความแข็งแรงสามารถรับน้ำหนักได้ดี (ES Series, Extra Strength)

คอนกรีตทนไฟชนิดที่เป็นฉนวนกันความร้อน (LW Series, Lightweight)

– คอนกรีตทนไฟชนิดทนต่อการขัดสี (CG Series, Coarse Grain)

 

คอนกรีตทนไฟ

 

2.คอนกรีตทนไฟ ชนิดที่มีปริมาณซีเมนต์น้อย (Low Cement Castables: LCC)

เป็นคอนกรีตทนไฟที่มีปริมาณซีเมนต์น้อยมีจุดเด่นกว่าคอนกรีตทนไฟชนิดทั่วไป กล่าวคือคงความแข็งแรงอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงการเพิ่มอุณหภูมิขณะจุดเตา (Heating up) มีความแข็งแรงสูงทั้งในอุณหภูมิห้องและอุณหภูมิใช้งานทนต่อการขัดสี การแตกร่อน จากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและทนต่อการกัดกร่อนของอัลคาไลน์ได้ดีกว่า คอนกรีตทนไฟชนิดทั่วไป ทั้งนี้เนื่องจากมีส่วนประกอบของ Lime (CaO) ระหว่าง 1.0 % ถึง 2.5%

 

3.คอนกรีตทนไฟ ชนิดที่มีปริมาณซีเมนต์น้อยมาก

เป็นคอนกรีตทนไฟที่มีจุดเด่นคือ  มีความแข็งแรง ทนต่อการขัดสีสูงและสามารถทนต่อการกัดกร่อนจากปฎิกิริยาทางเคมี (Chemical Attacks) ได้ดีเนื่องจากมีส่วนประกอบของ Lime (CaO) น้อยมากเพียง 0.2% ถึง 1.0%

 

คอนกรีตทนไฟ
คอนกรีตทนไฟชนิดทั่วไป
NORMAL ES SERIES LW SERIES CG SERIES
จุดเด่น – สำหรับใช้กับงานหล่อทั่วไป – สำหรับงานที่ต้องการ ความแข็งแรงสามารถรับน้ำหนักได้ดี – เป็นฉนวน ป้องกันการสูญเสียความร้อนและช่วยประหยัดพลังงาน – สำหรับงานที่ต้องการความแข็งแรงทนต่อการขัดสีและการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ อย่างฉับพลัน
ชื่อสินค้า – CAST 13

-CAST 15

– CAST 16

– CAST 16 SP

– CAST 18

– CAST 18 SP

 

– CAST 13 ES

– CAST 15 ES

– CAST 10 LW

– CAST 11 LW

– CAST 13 LW

– CAST 15 LW

– CAST 13 CG

– CAST 14 CG

– CAST 17 CG

คอนกรีนทนไฟชนิดที่มีปริมาณซีเมนต์น้อย (LCC) คอนกรีนทนไฟ ชนิดที่มีปริมาณซีเมนต์น้อยมาก (ULCC)
NEOCAS SERIES C-SERIES EAZYFLOW SERIES
จุดเด่น – เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความทนทานสูง – เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความทนทานสูงเป็นพิเศษ

– ทนต่อการกัดกร่อนของอัลคาไลน์ ได้ดีเยี่ยม

– มีคุณสมบัติไหลตัวได้ดี

– เหมาะสำหรับบริเวณที่หล่อยากและซับซ้อน

– เหมาะสำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิสูงกว่า 1,700 °C ที่ต้องการ ความแข็งแรงสูงทนต่อการขัดสีและการกัดกร่อนจากปฎิกิริยาทางเคมี
ชื่อสินค้า – NEOCAS 1350

– NEOCAS 1450

– NEOCAS 1550

– NEOCAS 1650

– NEOCAS 1800

– C 58

– C 40 A

– C 60 A

– C 70 A

– EAZYFLOW 40

– EAZYFLOW 60

– EAZYFLOW 80

– EAZYFLOW 85

– C 82

– C 95

– ALCOM 90

 

คอนกรีตทนไฟตราช้าง จึงจำเป็นต้องอุ่นอุ่นเตาก่อนการใช้งานจริง โดยระยะเวลาในการอุ่นจะขึ้นอยู่กับความหนาของคอนกรีตทนไฟ

>> ดูกราฟการอุ่นเตาที่บทความนี้ <<

 

วิธีการเลือกใช้คอนกรีตทนไฟให้ถูกต้อง

ในการเลือก คอนกรีตทนไฟตราช้าง ไปใช้งานจะต้องเลือกชั้นคุณภาพของคอนกรีตทนไฟ ให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน โดยปัจจัยที่ควรนำมาพิจารณาในเบื้องต้น ได้แก่

– อุณหภูมิการใช้งาน

– การรับน้ำหนักและแรงกระแทกจากการใช้งาน

– การเสียดสีจากของแข็งและก๊าซภายในเตาเผา

– การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโดยฉับพลัน

– การกัดกร่อนทางเคมีจากน้ำโลหะ ตะกรัน (Slag) และเถ้าถ่าน รวมทั้งอัลคาไลน์

 

การผสม คอนกรีตทนไฟ 

การผสมคอนกรีตทนไฟ

  1. ทำความสะอาดบริเวณที่จะหล่อ คอนกรีตทนไฟตราช้าง รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ เช่น เครื่องผสม(Pan Mixer) หัวเขย่า (Vibrator) ถังและเกรียงก่อนการผสมให้สะอาดไม่ให้มีสิ่งแปลกปลอมตกค้างอยู่ เช่น คอนกรีตทนไฟหรือปูนซีเมนต์ที่ติดค้างอยู่ในถังผสม
  2. ผสม คอนกรีตทนไฟตราช้าง ในปริมาณที่พอเหมาะกับขนาดของเครื่องผสม
  3. ผสมแห้ง เป็นเวลาประมาณ 1 นาที
  4. เติมน้ำสะอาดตามเปอร์เซ็นต์ต่อน้ำหนักของคอนกรีตทนไฟที่กำหนดไว้ โดยเริ่มจากอัตราส่วนที่ต่ำสุดก่อน
  5. ผสมเป็นเวลา 3-5 นาที ไม่ควรผสมนานเกิน 5 นาที เพราะจะทำให้เกิดความร้อนขึ้น ซึ่งจะเร่งการแข็งตัวของคอนกรีตทนไฟให้เร็วขึ้น
  6. ก่อนนำไปใช้งานควรทดสอบสภาพ ของคอนกรีตทนไฟที่ผสมแล้ว โดยปั้นคอนกรีตทนไฟเป็นก้อนกลม โยนขึ้นให้สูง 6-12 นิ้ว แล้วรับ สังเกตลักษณะของคอนกรีตทนไฟได้ดังรูป
  7. นำคอนกรีตทนไฟที่ผสมนี้ไปใช้งานทันที  และควรใช้งานให้หมดภายใน 30 นาที หลังผสมเสร็จ

 

วิธีผสม คอนกรีตทนไฟ

ข้อควรระวังในการผสมคอนกรีตทนไฟ << อ่านต่อบทความนี้ >>

 

 วิดีโอคอนกรีตทนไฟ ใช้ทำอะไร ต่างกับปูนทนไฟ อย่างไร

 

คอนกรีตทนไฟตราช้าง ที่จัดจำหน่าย

ตารางสินค้า คอนกรีตทนไฟQr code คอนกรีตทนไฟ

คอนกรีตทนไฟ NORMAL

สำหรับใช้กับงานหล่อทั่วไป ต้านทานการกัดกร่อนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิได้ดี

การหดตัวต่ำทนการร้าวร่อน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณภูมิได้ดี ความแข็งแรงสูง ค่าปริมาตรคงตัว

คอนกรีตทนไฟ ทนไฟ 1300 องศา castable cast 13 จำหน่าย Tssrefractory

 

CAST 13

Castable 13

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,300 °C

คอนกรีตทนไฟ ทนไฟสูงสุด 1600 องศา castable cast 16

 

CAST 16

Castable 16

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,600 °C

คอนกรีตทนไฟ castable cast 18 sp

 

CAST 18 SP

Castable 18 SP

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,800 °C

คอนกรีตทนไฟ ทนไฟ 1400 องศา castable cast 14

 

CAST 14

Castable 14

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,400 °C

คอนกรีตทนไฟใช้ทำดตาทนความร้อน 1600 องศา castable cast 16 sp

 

CAST 16 SP

Castable 16 SP

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,600 °C

คอนกรีตทนไฟ ทนไฟ 1500 องศา

 

CAST 15

Castable 15

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,500 °C

คอนกรีตทนไฟ ทนไฟได้ถึง1800 องศา ทำเตาหลอม castable cast 18

 

CAST 18

Castable 18

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,800 °C

คอนกรีตทนไฟ ES SERIES

สำหรับงานที่ต้องการความแข็งแรง สามารถรับน้ำหนักได้ดี

castable 13 es

 

CAST 13 ES

Castable 13 ES

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,300 °C

castable 15 es

 

CAST 15 ES

Castable 15 ES

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,500 °C

คอนกรีตทนไฟ LW SERIES

เป็นฉนวนป้องกัน การสูญเสียความร้อนและช่วยประหยัดพลังงาน

castable 10 lw

 

CAST 10 LW

Castable 10 LW

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,000 °C

castable 14 lw

 

CAST 14 LW

Castable 14 LW

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,400 °C

castable 11 lw

 

CAST 11 LW

Castable 11 LW

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,100 °C

castable 15 lw

 

CAST 15 LW

Castable 15 LW

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,500 °C

castable 13 lw

 

CAST 13 LW

Castable 13 ES

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,300 °C

castable 18 LW

 

CAST 18 LW

Castable 18 LW

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,800 °C

คอนกรีตทนไฟ CG SERIES

สำหรับงานที่ต้องการความแข็งแรง ทนต่อการขัดสีและการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างฉับพลัน

castable 13 cg

 

CAST 13 CG

Castable 13 CG

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,300 °C

castable 17 CG

 

CAST 17 CG

Castable 17 CG

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,700 °C

castable 14 CG

 

CAST 14 CG

Castable 14 CG

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,400 °C

castable 15 cg

 

CAST 15 CG

Castable 15 CG

ทนไฟได้สูงสุดที่ 1,500 °C

วันสต็อปเซอร์วิส

ติดต่อไลน์
shopee linklazada link

ทางบริษัทฯ TSSREFRACTORY มีฉนวนกันความร้อนหลากหลายรุปแบบ และวัสดุทนความร้อนทุกชนิด ตามลักษณะอุตสาหกรรม ของคุณลูกค้าสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่ ไลน์ @tssrefractory หรือโทร 081 406 2377
Facebook  : https://www.facebook.com/tssrefractory/

Top